ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

КРАТКИ ВИЗАНТИЙСКИ ХРОНИКИ

Номерацията на хрониките е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79)

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

І. ИМПЕРСКИ ХРОНИКИ

 

Кратка византийска хроника № 1 – представлява извлечения от „Великия хронограф”, който не се е запазил в цялост до наше време.

 

Кратка византийска хроника № 2хрониката обхваща събитияато от периода 730-820г. и съдържа сведения за битката при Маркели през 792г. и за смъртта на император Никифор І през 811г. Най-интересно е сведението за похода на император Константин VІ срещу славяните през 797г., защото за него не се споменава в други извори.

 

Кратка византийска хроника № 3 – това е съвсем кратка хроника, в която се споменава за покръстването на българите и русите, както и за превземането на Охрид от Василий ІІ.

 

Кратка византийска хроника № 4

 

Кратка византийска хроника № 5 – хрониката съдържа записи за датите на раждане на децата на имп. Алексий І.

 

Кратка византийска хроника № 6

 

Кратка византийска хроника № 7 – описва завземането на Цариград от латинците през 1204г. и ред събития във Византия от ср. на ХІІІ до първ. четв. на ХІVв.

 

Кратка византийска хроника № 8 - хрониката обхваща събития от периода 1221-1353г.

 

Кратка византийска хроника № 9

 

Кратка византийска хроника № 10 – съдържа кратки бележки за византийските императори Андроник ІІІ Палеолог, Йоан V Палеолог и Мануил ІІ Палеолог.

 

Кратка византийска хроника № 11

 

Кратка византийска хроника № 12 – съдържа бележки за династичните борби във Византия при управлението на император Йоан V и в османската империя между наследниците на султан Баязид І, както и за опустошенията в извършени от Тимур Ланг.

 

Кратка византийска хроника № 13

 

ІІ. ИМПЕРАТОРСКИ ХРОНИКИ

 

 

Кратка византийска хроника № 14

 

Кратка византийска хроника № 15

 

Кратка византийска хроника № 16

 

Кратка византийска хроника № 17

 

Кратка византийска хроника № 18

 

Кратка византийска хроника № 19

 

Кратка византийска хроника № 20

 

Кратка византийска хроника № 21

 

Кратка византийска хроника № 22 – хрониката обхваща събитията от 1204 до 1470г., т.е. превземането на Цариград от турците през 1453г. и смъртта на деспот Димитър, брата на император Константин Драгаш. Хрониката съдържа бележка за деспот Добротица и синът му Тертер, която е едно от оскъдните сведения за добруджанското деспотство. Също има бележка за потомци от византийския клон на династията на Асеневци.

 

ІІІ. МЕСТНИ ХРОНИКИ

 

Кратка византийска хроника № 23

 

Кратка византийска хроника № 24 (Йерусалимска хроника)

 

ІІІ-І. КИПЪРСКИ ХРОНИКИ

 

Кратка византийска хроника № 25

 

Кратка византийска хроника № 26 – съдържа бележки за историята на Кипърското кралство в периода 1210-1310г.

 

Кратка византийска хроника № 27 – съдържа кратки бележки за две наводнения и едно турско нападение на остров Кипър

 

Кратка византийска хроника № 28

 

ІІІ-ІІ. МЕСЕМВРИЙСКА ХРОНИКА

 

Кратка византийска хроника № 29 – „Кратка несебърска хроника” – обхваща събития свързани с българското Черноморие и османското нашествие на Балканите.

 

ІІІ-ІІІ. МИТИЛЕНСКИ ХРОНИКИ

 

Кратка византийска хроника № 30Митиленска хроника”.

 

Кратка византийска хроника № 31 Митиленска хроника”.

 

ІІІ-ІV. ПЕЛОПОНЕСКИ ХРОНИКИ

 

Кратка византийска хроника № 32 – „Хроника Аргос и Навплион

 

Кратка византийска хроника № 33

 

Кратка византийска хроника № 34

 

Кратка византийска хроника № 35 – „Хексамилионска хроника”

 

ІІІ-V. ВЕНЕЦИАНО-МОРЕЙСКИ ХРОНИКИ

 

Кратка византийска хроника № 36

 

Кратка византийска хроника № 37

 

Кратка византийска хроника № 38

 

ІІІ-VІ. ХРОНИКИ ЗА ТУРСКИТЕ ЗАВОЕВАНИЯ В ПЕЛОПОНЕС

 

Кратка византийска хроника № 39

 

Кратка византийска хроника № 40

 

 

ІІІ-VІІ. ОТДЕЛНИ ПЕЛОПОНЕСКИ ХРОНИКИ

Кратка византийска хроника № 41

 

Кратка византийска хроника № 42

 

Кратка византийска хроника № 43хроника на семейство Ликинас

 

Кратка византийска хроника № 44 хроника на семейство Ликинас

 

ІІІ-VІІІ. СИЦИЛИЙСКО-ДОЛНОИТАЛИАНСКИ ХРОНИКИ

 

Кратка византийска хроника № 45 – хроника за завоюването на Сицилия от арабите

 

Кратка византийска хроника № 46

 

Кратка византийска хроника № 47Тиванска хроника

 

Кратка византийска хроника № 48Тесалийска хроника

 

Кратка византийска хроника № 49 – Солунска хроника

 

ІІІ-ІХ. ВЕНЕЦИАНСКО-ВИЗАНТИЙСКИ ХРОНИКИ

 

Кратка византийска хроника № 50 А

 

Кратка византийска хроника № 50 Б

 

Кратка византийска хроника № 51

 

Кратка византийска хроника № 52

 

 

ІV. ХРОНИКИ ЗА ТУРСКОТО ЗАВОЕВАНИЕ

 

ІV-І. ХРОНИКА НА ПЪРВИТЕ ТУРСКИ ЗАВОЕВАНИЯ

Редакция А (1520-1540г.)

 

Вариант І

 

Кратка византийска хроника № 53

 

Кратка византийска хроника № 54

 

Вариант ІІ

 

Кратка византийска хроника № 55

 

Кратка византийска хроника № 56

 

Кратка византийска хроника № 57 – Созополска хроника

 

Редакция В (1540г.)

 

Кратка византийска хроника № 58

 

Кратка византийска хроника № 59

 

Редакция С (1500г.)

 

Кратка византийска хроника № 60

 

Кратка византийска хроника № 60а (ІІ и ІІІ част)

 

Кратка византийска хроника № 61

 

Кратка византийска хроника № 62

 

Редакции (1520г.)

 

Кратка византийска хроника № 63

 

Кратка византийска хроника № 63 А

 

Кратка византийска хроника № 63 В

 

Кратка византийска хроника № 63 С

 

Кратка византийска хроника № 63 D

 

Кратка византийска хроника № 64

 

ІV-ІІ. ХРОНИКИ ЗА ТУРСКИТЕ ЗАВОЕВАНИЯ СВЪРЗАНИ С РОДОСКО-КРИТСКАТА ХРОНИКА

 

Кратка византийска хроника № 65 ( ІІІ-V част)

 

Кратка византийска хроника № 66

 

Кратка византийска хроника № 67

 

Кратка византийска хроника № 68

 

ІV-ІІІ. СЛЕТИ ВЕРСИИ НА ТУРСКИ ХРОНИКИ

 

Кратка византийска хроника № 69

 

Кратка византийска хроника № 70

 

ІV-ІV. ИЗОЛИРАНИ ХРОНИКИ ЗА ТУРСКИТЕ ЗАВОЕВАНИЯ

 

Кратка византийска хроника № 71

 

Кратка византийска хроника № 71а

 

Кратка византийска хроника № 72

 

Кратка византийска хроника № 72а – „Царско повествование за измаилтяните за колко години взеха и завладяха цялото вселенско царство”обхваща събитията от 1354 до 1442г. и съдържа интересни бележки за завладяването на българските земи от турците в периода ср. ХІV-ср. ХVвек.

 

Кратка византийска хроника № 73

 

Кратка византийска хроника № 74

 

Кратка византийска хроника № 75

 

Кратка византийска хроника № 76

 

Кратка византийска хроника № 77

 

Кратка византийска хроника № 78

 

Кратка византийска хроника № 79 – хрониката обхваща събитията от 1454г. до 1601г. свързани с историята на Пелопонес и Османската империя.

 

Кратка византийска хроника № 80 – хрониката съдържа 4 кратки хронологични бележки за превземането на Родос, Белиград, Анапъл и за похода в Унгария.

 

V. ОТДЕЛНИ (ИЗОЛИРАНИ) ХРОНИКИ

 

 

Кратка византийска хроника № 85 – хрониката съдържа сведения за избора на руски епископи в периода 1328-1347г.

 

Кратка византийска хроника № 87 – съдържа бележки, свързани с управлението на императорите Йоан V Палеолог и Йоан VІ Кантакузин.

 

Кратка византийска хроника № 88-А – съдържа автобиографични бележки от Макарий Хризокефалос, сред които има сведения и за някои обществени събития като църковния събор срещу Варлаам, превземането на някои градове…

 

Кратка византийска хроника № 91 – посочени са годините на смъртта на някои султани и датата на смъртта на цар Иван Шишман.

 

Кратка византийска хроника № 92

 

Кратка византийска хроника № 95 – съдържа сведения свързани с битката при Анкара и първите години от междуособиците между синовете на султан Баязид І за престола.

 

Кратка византийска хроника № 96 – съдържа сведения за междуособиците между синовете на султан Баязид І за престола и някои данни за българските земи в този период.

 

Кратка византийска хроника № 98-В – съдържа бележки за смъртта на имп. Йоан VІІІ Палеолог, както и някои свързани със семейството на Деметриос Ласкарис Леонтарис.

 

Кратка византийска хроника № 103 – съдържа автобиографични бележки на кардинал Висарион.

 

Кратка византийска хроника № 104 – съдържа бележки за пътуването на византийските делегати за участие във Фераро-Флорентинския събор.

 

Кратка византийска хроника № 106 – съдържа няколко сведения за Родос и околните острови

 

Кратка византийска хроника № 108 – съдържа 4 сведения за великите майстори на хоспиталиерите на Родос

 

VІ. ФРАГМЕНТИ ОТ МАЛКИ ХРОНИКИ

 

Кратка византийска хроника № 110

 

Кратка византийска хроника № 112

 

Кратка византийска хроника № 114 – съдържа 2 бележки: за превземането на Христополис от турците и за битката при Анкара през 1402г.

 

VІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение № 6  – хронологическа бележка от Теодор Агалиан свързана със събитията непосредствено преди завоюването на Цариград от турците.

 

Приложение № 8 – това е съвсем малка хроника съдържаща няколко бележки за турските походи срещу Унгария и Кипър, както и за битката при Лепанто.

 

Приложение № 9 – бележка за завоюването на Кипър от турците през 1570-1571г.

 

Приложение № 10 – бележка за битката при Лепанто (Навпакт).

 

Приложение № 11 - това е съвсем малка хроника съдържаща няколко бележки за събитията на Крит през 1646-1647г.