ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 72

 

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр. 554-557 (гръцки текст), като е използван руския превод публикуван на сайта Восточная литература”.

 

Ръкописи:

А = Атон, Манастирът „Великата Лавра”, 1111 (= І. 27) , стр. 74. Ръкописът е от ХVІІв. и освен хрониката съдържа богословски текстове.

V = Рим, Ватиканска библиотека, gr. 162 , стр. 83V.

Издания:

А: Sophronios Eustratiades Άγιορειτικων κωδίκων σημειώματα. Γρηγόριος ό Παλαμας 1 (1917)

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

I.

1. През 6828 [година от сътворението на света, събитието е станало през 6834г., която съответства на 1326г. от Рождество Христово] Осман 1 завзел Пруса 2.

2. През 6858 [година от сътворението на света, събитието е станало през 6862г., която съответства на 1354г. от Рождество Христово] турците завзели Калипол 3.

3. През 6864 [година от сътворението на света, събитието е станало през 6877г., която съответства на 1368/1369г. от Рождество Христово] Сюлейман 4 и Орхан 5 завзели Одрин.

4. През 6883 [година от сътворението на света, събитието е станало през 6895г., която съответства на 1387г. от Рождество Христово] завзели Вероя 6 и Сяр.

II.

5. През 6931 [година от сътворението на света, която съответства на 1423г. от Рождество Христово], на 22 май, в събота, турците избили албанците в Тавия.

6. През 6932 [година от сътворението на света, събитието е станало през 6938г., която съответства на 1430г. от Рождество Христово] турците, а именно [султан] Амурат 7, завзели от венецианците Солун.

7. През 6947 [година от сътворението на света, събитието е станало през 6946г., която съответства на 1437г. от Рождество Христово] император Калоян 8 се отправил на Събора 9.

8. През 6972 [година от сътворението на света, която съответства на 1463г. от Рождество Христово] венецианците възстановили Хексамилиона 10.

9. През 6987 [година от сътворението на света, която съответства на 1479г. от Рождество Христово] султан Мехмет 11 сключил мир с венецианците.

10. През 6988 [година от сътворението на света, която съответства на 1479г. от Рождество Христово] Ахмат-паша завзел Закинт 12 и Отранто 13.

11. През 6989 [година от сътворението на света, която съответства на 1481г. от Рождество Христово], на 2 май починал султан Мехмет.

12. И на 15 [май] станал [султан] неговия син Баязид 14.

13. През 7007 [година от сътворението на света, събитието е станало през 7008г., която съответства на 1499г. от Рождество Христово], на 25 септември построили новите крепости в Патра 15 и в Навпакт 16.

14. Пак през това лято те завзели Навпакт.

15. И през 7008 [година от сътворението на света, която съответства на 1437г. от Рождество Христово]  [те завзели] Метони и Корони 17.

III.

(само в ръкопис A)

16. През 7019 [година от сътворението на света, събитието е станало през 7020г., която съответства на 1512г. от Рождество Христово]  станал [султан] синът на Баязид - Селим 18.

17. През 7025 [година от сътворението на света, която съответства на 1517г. от Рождество Христово] той лично завзел Мисир 19.

18. През 7028 [година от сътворението на света, събитието е станало през 7029г., която съответства на 1520г. от Рождество Христово] станал [владетел] неговия син Сюлейман 20.

19. През 7029 [година от сътворението на света, която съответства на 1521г. от Рождество Христово] той превзел Белград.

20. През 7031 [година от сътворението на света, която съответства на 1522г. от Рождество Христово] той превзел Родос. А пък Сюлейман живял 46 години.

21. През 7075 [година от сътворението на света, която съответства на 1566г. от Рождество Христово], през месец септември станал [владетел] неговия син Селим Нови21, и той живял 8 години.

22. През 7079 [година от сътворението на света, която съответства на 1570г. от Рождество Христово] бил предаден Кипър.

23. През 7082 [година от сътворението на света, събитието е станало през 7083г., която съответства на 1574г. от Рождество Христово], през  месец декември станал [владетел] султан Мурад 22.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

БЕЛЕЖКИ:

1. Осман I (1258-1326) – османски султан (1281-1326).

2. Дн. град Бурса в Мала Азия, първата столица на Османската империя.

3. Галиполи, дн. Гелиболу, Турция. Полуостров между Егейско море и протока Дарданели, на който се намира едноименен град.

4. Сюлейман – най-големият султан на султан Орхан. Загинал при злополука още докато баща му бил жив.

5. Орхан – османски султан.

6. Бер.

7. Мурад II – османски султан (1421-1444 и 1446-1451).

8. Йоан VIII Палеолог – византийски император (1425-1448).

9. Става дума за Фераро-Флорентинския събор (1438-1445) за уния между православната и католическата църква. След приключването на събора православните архиереи отхвърлили постигнатата на него уния.

10. Крепостна стена с дължина 6мили преграждаща най-тясната част на Коринтския проток.

11. Мехмед – османски султан (1444-1446 и 1451-1481).

12. Остров в Йонийско море.

13. Отранто – пристанищен град в Южна Италия, региона на Апулия (в долната част на „токът на ботуша”). Тъй като градът след превземането му от турците можел да се превърне в база за завоюването на Италия, то папата обявил кръстоносен поход и нашествениците били отблъснати.

14. Баязид II – османски султан (1481-1512).

15. Град на Пелопонес.

16. Навпакт (Лепанто) – град, разположен на северния бряг на Коринтския провлак при неговото свързване с Йонийско море.

17. Метони (Модон) – пристанищно селище на йонийското крайбрежие на Гърция, в югозападния край на полуостров Пелопонес, в ном Месиния. Корони – град в югозападния край на полуостров Пелопонес, в ном Месиния.

18. Селим I – османски султан (1512-1520).

19. Кайро.

20. Сюлейман I – османски султан (1520-1566).

21. Селим II – османски султан (1566-1574).

22. Мурад III – османски султан (1574-1595).