ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 44

(Фамилната хроника на семейство Ликинас)

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр.325 (гръцки текст). За изготвянето на настоящия превод съм използвал основно руския превод направен по същото издание. Руския превод е публикуван на сайта Восточная литература. За улеснение на читателите в текста в квадратни скоби [] съм добавил съответстващите години по сегашното летоброене от Рождество  Христово.

Ръкопис:

Атон, манастира Кутлумуш, 220, стр. 17. Сборника съдържа 46 теологични, исторически и поетични съчинения. Освен настоящата Хроника № 44 в него се намират преписи на Хроника № 41 (188V-189), Хроника № 43 (стр. 84), Хроника № 79 (стр. 159V-161V) и Хроника № 77 (стр. 190V), а също и други текстове с историческо съдържание: списък на императорите (стр. 14V-15), бележка на Йеремия от Монемвасия (стр. 18V-19V), списък от Аврам до Константин ХІ Палелог (стр. 155V-159V), бележка за Венеция ( стр. 189V-190) и два аргировула (стр. 190V-193V). Завършването на сборника с преписите се отнася след 1640г.

Други издания:

M.I. Gedeon, Μνημεϊα τής μεσαιωνικής έλληνικής ποιήσεως. Έκκ. λΆλήθεια, 3, 1882/1883, 202.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

1. През 1626 година, на 18 ноември, в неделя, аз,  йеродякон Йоан Ликиниос, син на екзарха Андрей Ликиниос, бях ръкоположен за йеродякон от пресветия митрополит на Монемвасия 1 господин Неофит; първата литургия и ръкополагането  бяха в нашия митрополитски храм в Хелкомен.

2. През 1630 година, на 21 ноември, в неделя в Кремастин (?) аз бях ръкоположен за пълноправен йерей от най-боголюбивия епископ на Хелус, господин Дионисий Маврей и на 28 число пак през този месец ноември за пръв път отслужих литургия в митрополията.

3. [През] 1631 [година], на 16 декември аз бях поставен от моя господин Неофит за протопоп в Монемвасия.

4. [През] 1633 [година], на 24 март аз, йерей Йоан Ликиниос станах иконом в Монемвасия.

_______________________

Бележки:

1. Град на острова в южния край на Пелопонес.