ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 53

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр.375-387 (гръцки текст). За изготвянето на настоящия превод съм използвал основно руския превод направен по същото издание. Руския превод е публикуван на сайта Восточная литература. За улеснение на читателите в текста в квадратни скоби [] съм добавил съответстващите години по сегашното летоброене от Рождество  Христово. Попълването на липсващи цифри от годината в текста е обозначено с друг вид скоби - {}.

Ръкописи:

Т – Атина, Университет, Богословска семинария, 33, стр. 405-406. Ръкописът е от XVI в., като в сборника се съдържа също Номоканон на Мануел Малахос, Писмо на Питагор и списък на митрополити. Ръкописът е от Кераса при Аграфа в Тесалия.

J – Атон, Манастирът Ивирон, 176, стр. 287-287V. Ръкописът е от XVI в. (след 1553г.).

С – Кеймбридж, Тринити колидж, 0.2.36, стр. 140V-142V. В сборника се намира и хроника № 37.

М – Москва, Исторически музей, gr. = 439 Vlad. ( = 426 Savva ), стр. 224V. В сборника се намира също хроника 8.

G – Патмос, манастира „Св. Йоан Богослов”, 390, стр. 205-206. В сборника се намира също хронографа на патриарх Никифор.

А – Париж, Национална библиотека, gr. 1001, стр. 131-131V.

В - Париж, Национална библиотека, gr. 2180, стр. 109V.

Други издания:

А: L. A. № 37 (S. 64-66); B: L. A. № 38 (S. 66-67); G: L. A. № 36 (S. 63-64).

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

1. [През] 6854 [година от сътворението на света, съответства на 1343/1344г. от Рождество Христово]  османците преминали в Европа.

2. На 20 декември, през 6855 година [от сътворението на света, съответства на 1355г. от Рождество Христово]  починал император Стефан 1.

3.

ABCJT. През 6865 година  [от сътворението на света, събитието е станало през 1354г. от Рождество Христово]  султан Мурад 2 завзел Калипол 3.

M. През 6865 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1354г. от Рождество Христово] турците преминали в Романия 4.

4. [През] 6877 [година от сътворението на света, съответства на 1368/1369г. от Рождество Христово]  султан Мурад завзел Адрианопол.

 

5.

ACJT. [През] 6879 [година от сътворението на света, съответства на 1371г. от Рождество Христово] султан Мурад победил деспота 5.

M. През 6879 година [от сътворението на света, съответства на 1371г. от Рождество Христово] Углеша загинал при [река] Марица 6.

B. През 6876 (!) година  [от сътворението на света, съответства на 1367/1368г. от Рождество Христово, събитието е станало през 1371г. от Рождество Христово] деспотът бил победен при [река] Марица.

6.

ACJT. [През] 6894 [година от сътворението на света, съответства на 1386г. от Рождество Христово], на 1 януари имало слънчево затъмнение.

BM. През 6894 година [от сътворението на света, съответства на 1386г. от Рождество Христово], на 1 януари погинало слънцето.

7.

ACT. [През] 6897 [година от сътворението на света, съответства на 1389г. от Рождество Христово], на 20 януари деспота господин Лазар 7 коварно убил султан Мурад.

M. На 20 юли, през 6897 година [от сътворението на света, съответства на 1389г. от Рождество Христово] загинали Амурат и Лазар.

B. През 6897 година [от сътворението на света, съответства на 1389г. от Рождество Христово], на 20 януари стареца Мурат-бей по прозвище Казихонтикер 8 бил убит от деспота господин Лазар.

8. [През] 6897 [година от сътворението на света, съответства на 1389г. от Рождество Христово] султан станал неговия син Баязид 9.

9.

ACJT. [През] 6911 [година от сътворението на света, съответства на 1402г. от Рождество Христово] персиецът Тамерлан взел в плен султан Баязид.

B. През 6911 година [от сътворението на света, съответства на 1389г. от Рождество Христово]  Баязид бил победен от Темир.

10. [През] 6922 [година от сътворението на света, съответства на 1414г. от Рождество Христово], на 22 юли, на 3 ден от седмицата, по обед ***

11.

ACJT. [През] 6929 [година от сътворението на света, събитието е станало през 1421г. от Рождество Христово] той 10 умрял в плен.

BM. [През] 6929 [година от сътворението на света, събитието е станало през 1403г. от Рождество Христово] умрял султан Мехмед, бащата на султан Мурад 11.

12. [През] 6930 година [от сътворението на света, съответства на 1422г. от Рождество Христово]  загинал Мустанис 12.

13. През 6933 година [от сътворението на света, съответства на 1425г. от Рождество Христово], (месец юли, 21), на 7 ден от седмицата най-благочестивия император господин Мануил Палеолог 13 отдал дължимото Богу и, като станал монах, в ангелската схима приел името Матей.

14.

ACJT. [През] 6938 [година от сътворението на света, събитието е станало през 1430г. от Рождество Христово] синът на Баязид, султан Мурад, завзел Солун.

BM. [През] 6938 [година от сътворението на света, събитието е станало през 1430г. от Рождество Христово], на 29 март, на 4 ден от седмицата турците завзели Солун.

15. [През] 6948 [година от сътворението на света, събитието е станало през 1439/1440г. от Рождество Христово] пристигнал Янко 14.

16.

ACJT. [През] 6951 [година от сътворението на света, събитието е станало през 1443г. от Рождество Христово] Янош заел клисурата и емира излязъл против него.

B. [През] 6951 [година от сътворението на света, събитието е станало през 1443г. от Рождество Христово] пристигнал краля 15; емира започнал против него война в клисурата и той отново дошъл.

17.

ACJT. [През] 6952 [година от сътворението на света, съответства на 1444г. от Рождество Христово] краля загинал край Варна.

B. И той отново дошъл [през] 6953 [година от сътворението на света, събитието е станало през 1444г. от Рождество Христово], воювал край Варна, и загинал този крал. Тази битка започнала на 11 ноември, на 4 ден от седмицата, още преди залез слънце.

18. През 6954 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1444г. от Рождество Христово] дошъл деспота 16 и издигнал Хексамилиона.

19. ACJT. [През] 6956 [година от сътворението на света, събитието е станало през 1446г. от Рождество Христово] султан Мурад разрушил Хексамилиона.

B. Пристигнал емира и го разрушил.

20.

ACJMT. [През] 6959 [година от сътворението на света, събитието е станало през 1451г. от Рождество Христово], на 3 февруари умрял султан Мурад.

B. През 6959 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1444г. от Рождество Христово], 14 индикт, на 3 януари умрял султан Мурад.

21.

ACJT. [През] 6959 [година от сътворението на света, съответства на 1451г. от Рождество Христово] султан станал неговия син Мехмед 17.

B. Пак по това  време самодържец станал неговия син.

22.

ACJT. [През] 6961 [година от сътворението на света, съответства на 1453г. от Рождество Христово], на 29 май, на 3 ден от седмицата, станало пленяването на Константинопол.

BM. [През] 6961 [година от сътворението на света, съответства на 1453г. от Рождество Христово], на 29 май, на 3 ден от седмицата Константинопол бил завзет от турците.

23. [През] 696[8 година от сътворението на света, съответства на 1460г. от Рождество Христово] той завзел Морея.

24.

ACJT. [През] 69{78} [година от сътворението на света, съответства на 1470г. от Рождество Христово] той завзел Еврип.

M. На 12 юли, [през] 6978 [година от сътворението на света, съответства на 1470г. от Рождество Христово] Мехмет-бей завзел Еврип.

B. [През] 6978 [година от сътворението на света, съответства на 1444г. от Рождество Христово] била завзета Еврип.

25. [През] 69{83} [година от сътворението на света, съответства на 1475г. от Рождество Христово] той завзел Кафа.

26. [През] 69{87} [година от сътворението на света, съответства на 1479г. от Рождество Христово] той завзел Скутари 18.

27. [През] 69{87} [година от сътворението на света, съответства на 1479г. от Рождество Христово] той завзел [остров] Свети Мавро 19.

28. [През] 6989 [година от сътворението на света, съответства на 1481г. от Рождество Христово], на 4 май в Азия, в Чешме 20 умрял султан Мехмед.

29.

ACJT. [През] 6989 [година от сътворението на света, съответства на 1481г. от Рождество Христово], на 19 май неговия син султан Баязид 21 пристигнал в Константинопол.

B. На 19 пак през този месец, на 7 ден от седмицата, през шестия час на деня, 14 индикт, 17 слънчев цикъл, 16 лунен цикъл неговия син султан Баязид пристигнал в Градът.

30.

AJT. [През] 69{91} [година от сътворението на света, събитието е станало през 1481г. от Рождество Христово] той се отправил на поход срещу своя брат Джем.

M. Баязид Гилтирим 22 с еничарите започнал война със своя брат Джем в Анатолия.

31. Джем бил победен на 15 май, на 7 ден ат седмицата, през 6989 година [от сътворението на света, съответства на 1481г. от Рождество Христово].

32. [През] 69{90} [година от сътворението на света, съответства на 1482г. от Рождество Христово] султан Джем избягал на Родос.

33. [През] 69{92} [година от сътворението на света, съответства на 1484г. от Рождество Христово] султан Баязид завзел Килия 23 и Аспрокастрон 24.

34. [През] {7000} [година от сътворението на света, съответства на 1492г. от Рождество Христово] той се отправил на поход срещу албанците.

35. [През] 7007 [година от сътворението на света, съответства на 1499г. от Рождество Христово], на 29 август бил покорен Навпакт.

36. [През] 7008 [година от сътворението на света, съответства на 1500г. от Рождество Христово], на 9 август бил покорен Мотони 25.

37. [През] 7015 [година от сътворението на света, събитието е станало през 1509г. от Рождество Христово], на 10 септември, на 3 ден от седмицата, в 4 час на нощта в Константинопол имало силно земетресение.

38. [През] 7019 [година от сътворението на света, съответства на 1511г. от Рождество Христово], на 28 юли, на 2 ден от седмицата неговия син султан Селим 26 се сражавал със своя баща, бил победен и избягал в Кафа.

39. [През] 7020 [година от сътворението на света, съответства на 1512г. от Рождество Христово], на 23 април, на 6 ден от седмицата султан Селим станал владетел в Града.

40. [През] 7020 [година от сътворението на света, съответства на 1512г. от Рождество Христово], на 10 юни той дал отрова на своя баща в Сели[м]врия и този умрял.

41. [През] 7021 [година от сътворението на света, съответства на 1512:1513г. от Рождество Христово] той се отправил на поход против своя брат, султана Ахмед.

42. [През] 7021 [година от сътворението на света, съответства на 1513г. от Рождество Христово], на 5 януари, на 4 ден от седмицата в Пруса той убил своите братовчеди: Мехмед, сина на Шахиншах, а също родните братя Муса, Орхан и Емир, синове на султана Ахмат 27, а също Осман, сина на султана Халемшаха, и сина на султан Мехмед.

43. [През] 7021[година от сътворението на света, съответства на 1513г. от Рождество Христово], на {24} април той воювал със своя брат султан Ахмат и го убил.

44. [През] 7022 [година от сътворението на света, съответства на 1514г. от Рождество Христово], на 20 март той се отправил на поход в Анатолия против шах Исмаил Сефеви 28. Той отишъл в Тебриз и го победил.

45. [През] 7023 [година от сътворението на света, съответства на 1515г. от Рождество Христово] се отправил срещу Анатобла 29 и го убил.

46. Пак през тази година той завзел Киамах в страната на сефевидите.

47. [През] 7024 [година от сътворението на света, съответства на 1515г. от Рождество Христово], на 18 септември той пристигнал в Адрианопол.

48. [През] 7025 [година от сътворението на света, съответства на 1516г. от Рождество Христово], на 22 август той се отправил против султана Мисир 30 и завзел Халеб.

49. [През] 7026 [година от сътворението на света, съответства на 1517г. от Рождество Христово] той презимувал в Дамаск и пристигайки, обсадил Мисир и го превзел.

50. [През] 7029 [година от сътворението на света, съответства на 1520г. от Рождество Христово], на 22 септември султан Селим починал в местността наречена Мисини 31, където той [преди] воювал със своя баща.

51. През същата тази година, на 1 октомври неговия син султан Сулейман 32 пристигнал в Константинопол и станал император.

52. През  1566 година от Христа, от сътворението на света 7074, 9 индикт, на 22 август, през първия ден от седмицата в Алемания, обсаждайки Сигетвар 33, починал султан Сулейман.

53. Днес, на втория ден от седмицата, на 23 септември, през третия час, през 7075 година [от сътворението на света, съответства на 1566г. от Рождество Христово], 10 индикт пристигна неговия син султан Селим 34, и на седем кораба ***

54. През 982 година по турското летоброене 35 [съответства на 1574г. от Рождество Христово], на 22 декември, на четвъртия ден от седмицата император станал султан Мурад 36.

______________________________

Бележки:

1. Стефан Урош IV Душан – сръбски крал (1331-1346), провъзгласил се за сръбски цар (1346-1355).

2. Мурад I – османски султан (1359-1389).

3. Галиполи.

4. Т.е. в европейската част на Византийската империя.

5. Йоан Углеш Мрнявчевич – серски деспот, брат на прилепския крал Вълкашин.

6. Става дума за битката при Черномен станала на 26 септември 1371г., в която турците разбили християнската войска, а в сражението загинали крал Вълкашин и брат му Йоан Углеш.

7. Лазар Хребелянович – сръбски княз (1370-1389). В бележката става дума за Косовската битка, по време на която Милош Обилич се промъкнал до султана под предлог че се предава и го убил. Въпреки това сърбите загубили битката, а плененият княз Лазар бил посечен над трупа на султан Мурад.

8. От «Худавендигяр» - «богоподобен», също Хункяр или, Хюнкяр, прозвище, давано на султаните Мурад I, Баязид I, Мурад II и Мехмед II.

9. Баязид I Светкавицата – османски султан (1389-1402).

10. Мехмед I Крисчи – османски султан (1413-1421). В плен е умрял баща му Баязид I.

11. Мурад II – османски султан (1421-1444 и 1446-1451).

12. (Дюзме-) Мустафа Челеби, син на Баязид I — претендент за османския престол. Роден през 1380 и умрял през 1422г..

13. Мануил II Палеолог – византийски император (1391-1425).

14. Янош Хуняди – трансилвански воевода, регент и гуверньор на Унгария, баща на крал Матиаш Корвин.

15. Владислав (Уласло) III Ягелон Варненчик – полски (1434-1444) и унгарски крал (1440-1444). В бележките става дума за първия поход срещу турците през 1443г. когато са се водили боеве в Златишкия проход, а в следващите бележки е отразена битката при варна през 1444г., в който той загинал.

16. Константин XI Драгаш Палеолог – морейски деспот (1443-1449), последен византийски император (1449-1453).

17. Мехмед II Завоевателя – османски султан (1444-1446, 1451-1481).

18. Град в Албания.

19. О. Лефкас в Йония.

20. Султан Мехмед II умрял в Гебзе, недалеко от Цариград. Полуостров Чешме са намира в Мала Азия, между Измир и остров Хиос.

21. Баязид II – османски султан (1481-1512).

22. Вероятно грешка: «Илдъръм» - «мълния» е прозвище на султан Баязид I.

23. В устието на Дунав.

24. Белгород Днестровски.

25. На Пелопонес.

26. Селим I Явуз – османски султан (1512-1520).

27. Според турските източници: Махмуд.

28. Исмаил I Сефеви – шахиншах на Иран (1501-1524).

29. Бузкурд Ала ад-дин-даула – предпоследен владетел на буферната държава Елбистан (Абулустейн) намираща се между османците и египетските мамелюци (1479-1515), представител на династията на Дулкадиридите (1337-1353).

30. Мъср - буквално означава „град, страна”, арабското название на Кайро и въобще на Египет. Става дума за мамелюкския султан на Египет Ал-Ашраф Кансух.

31. Крепост в Югоизточна Тракия, дн. Мисинли, Турция.

32. Сюлейман I – османски султан (1520-1566).

33. Град в областта Бараня, Юго-западна Унгария.

34. Селим II – османски султан (1566-1574).

35. Т.е. от Хаджира

36. Мурад III – османски султан (1574-1595).