ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 71

За това как агаряните дошли от Изток на Запад

 

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр. 551-553 (гръцки текст), като е използван руския превод публикуван на сайта „Восточная литература”.

 

Ръкописи:

Метеора, Манастирът „Варлаам”, 127, стр. 72V-73.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

За това как агаряните дошли от Изток на Запад

I.

1. През 6811 година [от сътворението на света, събитието е станало през 6815г., която съответства на 1307г. от Рождество Христово] първия владетел [на османците] на име Осман-оглу 1 преминал от Изток на Запад 2, и управлявал 21 години.

a. След него управлявал Гиоркас 3 40 години.

b. След него управлявал Кази Амурат 4 30 години.

c. След него [управлявал] Илтирим Баязид 514 години.

d. След него [управлявал] емир Сюлейман 6 3 години.

e. След него [управлявал] султан Амурат 7 31 години.

f. След него [управлявал] султан Мехмед 8 31 години.

g. След него [управлявал] султан Баязид 933 години.

h. След него [управлявал] султан Селим 10 8 години.

2. Султан Сюлейман 11 станал [владетел] през 7028 година [от сътворението на света, станало е през 7029г., която съответства на 1420г. от Рождество Христово], на 14 април, през 3-я час.

II.

3. Турчинът превзел Константинопол през 6961 година [от сътворението на света, която съответства на 1453г. от Рождество Христово].

4. [Турчинът] превзел Трапезунд през 6969 година [от сътворението на света, станало е през 6970г., която съответства на 1461г. от Рождество Христово].

5. [Турчинът] превзел Еврип през 6977 година [от сътворението на света, станало е през 6978г., която съответства на 1470г. от Рождество Христово].

6. [Турчинът] превзел Солун и Янина през 6938 година [от сътворението на света, която съответства на 1430г. от Рождество Христово].

7. Той основал Превеза 12 през 6986 година [от сътворението на света, която съответства на 1477/1478г. от Рождество Христово].

8. Той ходил срещу Тепелен 13 през 7002 [година от сътворението на света, станало е през 7000г., която съответства на 1492г. от Рождество Христово].

9. [Турчинът] превзел Навпакт 14 през 7007 година [от сътворението на света, която съответства на 1499г. от Рождество Христово].

10. [Турчинът] превзел Метони 15 през 7008 година [от сътворението на света, която съответства на 1500г. от Рождество Христово].

11. [Турчинът] превзел Тебриз през 7022 година [от сътворението на света, която съответства на 1514г. от Рождество Христово].

12. [Турчинът] превзел Мисир 16 през 7025 година [от сътворението на света, която съответства на 1517г. от Рождество Христово].

13. [Турчинът] превзел Белград през 7029 година [от сътворението на света, която съответства на 1521г. от Рождество Христово].

14. [Турчинът] превзел Родос през 7031 година [от сътворението на света, която съответства на 1522г. от Рождество Христово].

15. [Турчинът] превзел Буда през 7034 година [от сътворението на света, която съответства на 1526г. от Рождество Христово].

_________________________________

Бележки:

1. Осман I – първият османски султан (1281-1326), основоположника на династията и империята; посочено е погрешно „Осман-оглу“, тъй като това означава „синът на Осман“.

2. Територията на Византия се поделяла на Изток (Анатолия, Άνατολήν), т.е. малоазийската част и Запад (Δύσην), т. е. европейската част.

3. Орхан I – османски султан (1326-1359).

4. Мурад I  – османски султан (1359-1389). Титлата „Гази”, която стои пред името на Мурад означава „борец за вярата”.

5. Баязид I Йлдъръм (т.е. «Мълнията») – османски султан (1389-1402).

6. Сюлейман Челеби – след пленяването на баща му Баязид І е един от претендентите за трона.

7. Мурад II – османски султан (1421-1444 и 1446-1451)

8. Мехмед I – османски султан (1413-1421).

9. Баязид II – османски султан (1481-1512).

10. Селим I – османски султан (1512-1520).

11. Сюлейман I – османски султан (1520-1566).

12. Град в Епир.

13. Град в южна Албания.

14. Навпакт или Лепанто – град разположен на северния бряг на Коринтския залив.

15. Град в Пелопонес.

16. Т.е. Кайро.