ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 19

 

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр.173 (гръцки текст). За изготвянето на настоящия превод съм използвал основно руския превод направен по същото издание. Руския превод е публикуван на сайта Восточная литература. За улеснение на читателите в текста в квадратни скоби [] съм добавил съответстващите години по сегашното летоброене от Рождество  Христово.

Ръкопис:

Mailand, Bibl. Ambr., F 12 sup., f. 303v. Хрониката се намира в сборник с религиозни текстове.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]]

 

1. През 6711 година [от сътворението на света, от Рождество Христово отговаря на 1203г.], 7 индикт, 27 юни, през 3 ден1 [от седмицата, т.е. вторник] франките превзели Константинопол.

2. Ласкарис2 царувал 17 години и 3 месеца. Той умрял през ноември.

3. Най-добрият от ромеите Йоан Дука умря днес, на първи март, 11 индикт, през 6747 година [от сътворението на света, от Рождество Христово отговаря на 1239г.], като бил на 18 години и три и половина месеца [от раждането си].

_________________________

БЕЛЕЖКИ:

1. Във Византия броенето на дните от седмицата започвало от неделя.

2. Теодор I Комнин Ласкарис - никейски император (1205-1221).