ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 16

 

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр.163-168 (гръцки текст). За изготвянето на настоящия превод съм използвал основно руския превод направен по същото издание. Руския превод е публикуван на сайта Восточная литература. За улеснение на читателите в текста в квадратни скоби [] съм добавил съответстващите години по сегашното летоброене от Рождество  Христово.

Ръкопис: Виена, Австрийска национална библиотека, theol. gr. 133, стр. 124-125. Сборника съдържа също текстове на Василий Велики и Йоан Дамаскин. Ръкописът е изписан с един почерк и се датира към ХІІІв.

Други издания: P. Lambeck - A.F. Kollar, Komentarii de augustissima Bibliotheca Caesarea Vidobonensi V (ed. altera)q Wien, 1778, 573 (само бележки 24-26); A. Wirti, Aus Orientalishen Chroniken. Frankfurt, 1894, 22-24; K. Krumbacher, BZ, 3, 1894, 607-625.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

1. Константин, син на Лъв, Багренородния, като бил на седем години приел от своя чичо Александър императорската власт и останал император под опеката на своята майка 7 години, заедно със своя тъст Роман1, като при него бил подчинен 26 години. След смъртта на Роман бил провъзгласен за самодържец през декември, 3 индикт, през 6469 (!)година [от сътворението на света, от Рождество Христово отговаря на 969г.], управлявал 40 години.

2. Умрял през 6484 (!)година [от сътворението на света, от Рождество Христово отговаря на 975г.], на 9 ноември, 4 индикт, през 4 ден [от седмицата, т.е. в сряда], в 3 час, живял 55 години, 2 месеца и 6 дни. Самодържец пък бил 15години.

3. Неговия син Роман живял 22 години, царувал след смъртта на своя баща 3 години, 4 месеца и 6 дни. Самия Роман, като преболедувал 5 дни, умрял на 15 март, през 1 ден от седмицата. Всичко пък годините на неговия живот били 25, месеци – 4.

4. Неговите синове Василий и Константин заедно със своята майка Теофано, под опеката на паракимомена 2 Теофан 3 (!), [управлявали] 5 месеца.

5. После, на 16 август, през 1 ден [от седмицата, т.е. в неделя], през 6 индикт [от Рождество Христово отговаря на 963г.] в Града през Златната порта влязъл Никифор Фока и бил през същия този ден венчан от патриарх Полиевкт 4 в „Света София”.

6. Самия Никифор бил убит в своята спалня на 11 декември, в 5 час от нощта, *** в събота, през 13 индикт [от Рождество Христово отговаря на 969г.], царувал 6 години, 3 месеца и 26 дни.

7. Йоан Цимисхий през същия този ден бил провъзгласен [за император], царувал [след това] 6 години, 1 месец ***

8. Император Василий царувал 13 години заедно с Никифор Фока и Йоан Цимисхий, самодържец пък бил заедно със своя брат Константин 50 години. Император Василий умрял на 13 декември, 9 индикт, през 6534 година [от сътворението на света, от Рождество Христово отговаря на 1025г.], като живял 77 години.

9. Неговия брат Константин [царувал] сам 2 години и 11 месеца.

10. Роман Аргиропул заедно с дъщерята на Константин Зоя [царувал] 6 години и 5 месеца. Роман умрял на 11 април, 2 индикт, през 6542 година [от сътворението на света, от Рождество Христово отговаря на 1034г.], като бил задушен по време на къпане.

11. През същия този ден [за император] бил провъзгласен Михаил Пафлагон, който преди това бил архонт в Пантея. Той бил благословен и венчан от патриарх Алексий 5 на светия, велик, господен празник, когато заедно с августа Зоя те пели светите и спасителни псалми на Господа Бога и спасителя наш Иисус Христос. Той царувал 7 години, 10 месеца и 18 дни.

12. Михаил, Неговия родственик6, станал кесар, като бил осиновен от августа Зоя, бил венчан [за царството] от патриарх Алексий и царувал 5 месеца. Като заточил августа Зоя на остров Принкип7, той предизвикал голям метеж и възмущение в Града. Много домове били разрушени, а имуществото – разграбено. Намиращите се в двореца Михаил и неговите родственици били обсадени от страната на хиподрума, екскувитите 8 и циканистъра9. В Ейдика10 пък, в Харагма11 и други места било разграбено много злато и порфира. Императорът пък, изплашен от напора на тълпата, избягал в манастира Студион и [там] бил подстриган.

Междувременно, когато се появили въстаниците, [Михаил] извикал августа Зоя от Принкип, макар тя и да била подстригана във великата схима. Това не утешило въстанието и не усмирило яростта на тълпата. Много от въстаналите, заплашвайки в „Света София” патриарх Алексий, говорили против него различни хули. Той пък, като се изплашил, избягал при светия олтар и отишъл при съпрестолието. Мнозина пък непосветени от тълпата, проникнали в олтара, крещели на патриарха и го заплашвали, че ако той не венчае [за императрица] Теодора, дъщерята на багренородния Константин, няма да остане жив. Нея, вече подстригана, довели от Петрион12 и лично патриарха в 7 час от нощта, в „Света София” я венчал [за императрица].

На следващия ден тълпата, извеждайки Михаил из Студитския манастир, го ослепила заедно с чичо му новелисим Константин в Сигма13.

13. Самата Теодора заедно със своята сестра Зоя царувала 3 месеца.

14. После освободения от заточение Константин по прозвище Мономах бил венчан и благословен от патриарх Алексий с августа Зоя на 1{1} юни, 10 индикт, през 6550 година [от сътворението на света, от Рождество Христово отговаря на 1042г.]. Умрял пък на 7 януари, 8 индикт, царувал 12 години и 7 месеца. Той бил много развратен и измислил много чуждоземни и странни нововъведения за да иска и събира постъпления.

15. Теодора сама [царувала] 2 години

16. Михаил Старецът [царувал] една година и бил прогонен.

17. Исак Комнин [царувал] две години и {2} месеца. И се подстригал за монах.

18. Константин Дука [царувал] 7 години и 8 месеца.

19. Жена му Евдокия [царувала] 7 месеца.

20. Роман Диоген [царувал] заедно с Евдокия 3 години и 8 месеца. След като бил хванат от турците14 той не бил приет обратно, а бил ослепен в Котиеон15 и подстриган [за монах]16.

21. Михаил Дука [царувал] 5 години и 6 месеца. Бил лишен [от императорската власт] от Вотаниат и станал клирик.

22. Никифор Вотаниат [царувал] 3 години. Бил лишен [от императорската власт] и станал монах.

23. На 2 април, на велики четвъртък, през 4 индикт, през 6589 година [от сътворението на света, от Рождество Христово отговаря на 1081г.], като прогонил Вотаниат,  Алексей Комнин  завзел императорската власт. Бил също кръг на слънцето 9, а на луната 15.

24. На 8 също през този месец, в началото на 5 ден [от седмицата, т.е. четвъртък] нашия господар, светия и във всичко щастлив кесар господин Никифор Мелисин17 влязъл в Града.

25. Той умрял на 17 ноември, 13 индикт, през 6613 година [от сътворението на света, от Рождество Христово отговаря на 1104г.].

26. Господин Алексий царувал 37 години, 4 месеца, 15 дни и умрял на 15 август, 11 индикт [от Рождество Христово отговаря на 1118г.], като оставил царството на своя багренороден син Йоан, който станал император на 15 август, 12 индикт, през 6627 [от сътворението на света, от Рождество Христово отговаря на 1119г.].

______________________________

БЕЛЕЖКИ:

1. Роман I Лакапин – византийски император (920 – 944) – син на селянина Теофилакт Авастакт.

2. Спалник, висока придворна длъжност, заемана предимно от евнуси.

3. Всъщност е Йосиф Вринга. Вж. напр. у Лъв Дякон: История, с.22-23.

4. Полиевкт – цариградски патриарх (956-970).

5. Алексий Студит – цариградски патриарх (1025-1043).

6. Михаил V Калафат (1041-1042) бил мъж на сестрата на Михаил IV Пафлагон (1034-1041).

7. Принцовите острови в Мраморно море, близо до Цариград.

8. Едно от подразделенията на дворцовата гвардия; тук, вероятно става дума за тяхната казарма.

9. Хиподрум за игра с топка в Големия дворец. При император Василий І (867-886) там била построена църква и циканистъра бил преместен при южната стена на двореца.

10. Място за съхранение на одеждите на императорите.

11. Буквално «отсеченото», мястото, където са се съхранявали събраните данъци.

12. Петрийския манастир в Цариград.

13. Галерия в Цариград.

14. По време на битката при Манцикерт на 19 август 1071г..

15. Дн. Кютахия в Турция. Роман Диоген (1068-1071) бил ослепен на 29 юни 1072г.

16. Роман Диоген бил затворен в основания от него манастир на остров Проти, в архипелага на Принцовите острови, намиращи се близо до Цариград, където не след много време починал.

17. Никифор Мелисин (умрял през 1104) – византийски военачалник, през 1080-1081г. вдигнал метеж против Никифор III Вотаниат (1078-1081). Впоследствие получил сан кесар от Алексий I Комнин (1081-1118) и положил пред него клетва.