ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 55

(Περί της χρονογραφίας των Ίσμαηλιτών)

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр.394-406 (гръцки текст) и т. 3 стр.90-91 (немски превод на втора част: бел. 47-56). За изготвянето на настоящия превод съм използвал основно руския превод направен по същото издание. Руския превод е публикуван на сайта Восточная литература. За улеснение на читателите в текста в квадратни скоби [] съм добавил съответстващите години по сегашното летоброене от Рождество  Христово. Попълването на липсващи цифри от годината в текста е обозначено с друг вид скоби - {}.

Ръкописи:

D – Атон, Манастирът Дионисий, 224, стр. 1217-1218. Ръкописът е от XVI в. В него има теологични и исторически текстове. Освен тази хрониката, в него се намира и препис от хрониката на Теодор Скутариот. В този ръкопис хрониката е озаглавена „Друг хронограф за турците”.

E – Атон, Манастирът Дионисий, 324, стр. 8V. Сборникът е съставен през ХVІв. Той е със астрономо-метерологично съдържание. Освен препис от тази хроника, в него има също списък на османските султани от Осман до Сюлейман.

R – Атон, Манастирът Дохиар, 127, стр. 436-439V. Сборникът съдържа агиографски текстове. Хрониката, както и предхождащите я летописни бележки на стр. 434V-435 са изпълнени с различни почерци от този на преписвача на агиографските текстове. Девет бележки от хрониката са изпълнени с различни почерци (2, 17, 18, 19, 21, 25, 28, 29, 43), като вероятно е станало и на различни места (Солун, Атон).

V - Москва, Исторически музей, gr. = 407 Vlad. ( = Savva 263 ), стр. 285V-286V. Сборникът е от ХVІв. В сборника се намира също Хрониката на Теодор Скутариот (стр.  1-284), а също един исторически списък като в D.

L (Хроника 56) Атон, манастира „Велика Лавра”, 1092 (І 8), стр. 4V-5V. Сборникът е с богословско съдържание. Датира се от ХVІ-ХVІІв. Хрониката е изпълнена с различен почерк върху белите листи на сборника. Като съставител на хроника 56 е посочен Дионисий.

H (Хроника 57)Халки, Панагия Камариотиса, 118, стр. 279. Ръкописът е типик от средата на ХVІв. Сборникът се е намирал преди това на островния манастир „Свети Йоан Продром” край Созопол. Според бележка № 8 този препис на хрониката е дело на игумена на манастира Митрофан. От сборника липсват двата листа предхождащи стр. 279 на които се е намирало началото на хрониката.

Други издания:

D: L. A. № 16 (S. 33-34); E: L. A. № 20 (S. 37-38); H: Αθηναγορα (Μητροπ.), Περιγραφικάς κατάλογος των χειρογράφων της έν τη νήσω Χάλκη ιεράς μονής της Παναγίας, EEBS 12, 1936, 296; Αιμιλιανός Τσακόπουλος, Περιγρα­φικός κατάλογος των χειρογράφων της Βιβλιοθήκης τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1953, 168; L: Σωφρονίου Ευστρατιάδου, Αγιορείτικων κωδίκων σημειώματα. Γρηγόριος ό Παλαμάς 1, 1917, 472, 561, 564; R: L. A. № 21 (S. 38-40).

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

I.

За хронографията на измаилтяните.

1. През 6854 година [от сътворението на света, съответства на 1345/1346г. от Рождество Христово] турците се появили на Запад 1.

2. [През] 6866 [година от сътворението на света, съответства на 1359г. от Рождество Христово, Палама е починал на 14 ноември], в неделя починал всесветия солунски митрополит господин Григорий Палама 2.

3. През 6865 година [от сътворението на света, съответства на 1356/1357г. от Рождество Христово, събитието е станало на 1-2 март 1354г., т.е. 6862г.] [турците] превзели Калипол 3.

4. През 6877 година [от сътворението на света, съответства на 1368/1369г. от Рождество Христово] [турците] превзели  Одрин.

5. [През] 6879 [година от сътворението на света, съответства на 1371г. от Рождество Христово, Черноменската битка станала на 26 септември] деспота 4 бил победен край [река] Марица 5.

6. През 6892 година [от сътворението на света, съответства на 1383г.. от Рождество Христово] [турците] превзели  Сяр.

7. [През] 6894 [година от сътворението на света, съответства на 1386г. от Рождество Христово], на 1 януари се затъмнило слънцето.

8.

E. [През] 6897 [година от сътворението на света, съответства на 1389г. от Рождество Христово, Косовската битка станала на 15 юни] Мурад-бей Стари 6 бил убит на Косово от сина 7 на деспот Лазар 8.

D. През 6897 [година от сътворението на света, съответства на 1389г. от Рождество Христово, Косовската битка станала на 15 юни] Амурат-бей 7 бил убит от сина на деспот Лазар.

9.

DEV. През 6938 година [от сътворението на света, съответства на 1430г. от Рождество Христово] султан Амурат 9 отнел от венецианците Солун.

R. [През] 6938 [година от сътворението на света, съответства на 1430г. от Рождество Христово], на 29 март, през четвъртия ден от седмицата [т.е. в сряда], през 4 час на деня султан Мурад отнел от венецианците Солун.

10. През 6952  година [от сътворението на света, съответства на 1443/1444г. от Рождество Христово, събитието е станало на 27.11.1437г., т.е. през 6946г.] император Йоан 10 заминал за Италия и събрал във Флоренция 8-я [Вселенски] събор 11.

11. [През] 6953 [година от сътворението на света, съответства на 1444г. от Рождество Христово, битката е станала на 10 ноември] край Варна унгарския крал 12 бил убит от Мурад-бей.

12. През 6955 година [от сътворението на света, съответства на 1446г. от Рождество Христово, събитието е станало на 10 декември]  султан Амурат 9 дошъл до Хексамилиона 13 и в присъствието на владетелите господин Тома 14 и господин Константин 15 го разрушил.

13. През 6959 година [от сътворението на света, съответства на 1451г. от Рождество Христово, събитието е станало на 3 февруари]  умрял султан Амурат и неговия син султан Мехмед 16 станал [султан].

14. През 6961 година [от сътворението на света, съответства на 1453г. от Рождество Христово], 29 май този Мехмед завзел Константинопол.

15. През 6964 година [от сътворението на света, съответства на 1456г. от Рождество Христово, събитието е станало на 4 юни] той завзел Атина.

16.

DV. През 6966 година [от сътворението на света, съответства на 1458г. от Рождество Христово] той завзел Коринт.

E. [През] 6966 [година от сътворението на света, съответства на 1458г. от Рождество Христово] той дошъл срещу Коринт и го обсадил.

R. [През] 6966 [година от сътворението на света, съответства на 1458г. от Рождество Христово], през месец май емира дошъл в Морея и завзел половината от нея заедно с Коринт.

17. Махмуд-паша дошъл в Сърбия и завзел Смедерово.

18. [През] 6967 [година от сътворението на света, съответства на 1459г. от Рождество Христово], 7 индикт била Кириопасха 17.

19. [През] 6968 [година от сътворението на света, съответства на 1460г. от Рождество Христово] емира отново дошъл в Морея и завзел останалата земя. Също така той заловил и деспота господин Димитър 18 с неговото семейство. Неговия пък брат господин Тома 14 избягал във Франкия.

20.

DEV. През 6970 година [от сътворението на света, съответства на 1461г. от Рождество Христово] този султан пленил Трапезунд, императора и велможите.

R. [През] 6970 [година от сътворението на света, съответства на 1461г. от Рождество Христово] той пленил Трапезунд, императора господина Давид 19, неговите велможи и заедно с [тамошния] митрополит ги отвел в Константинопол.

21. [През] 6971 [година от сътворението на света, съответства на 1462г. от Рождество Христово] емира завзел Митилена 20.

22. През 6978 година [от сътворението на света, съответства на 1470г. от Рождество Христово], на 11 юли този султан Мехмед отнел от венецианците Евбея.

23. [През] 6973 [година от сътворението на света, съответства на 1465г. от Рождество Христово, събитието е станало на 12 май] деспота господин Тома починал в Рим.

24. През  6981 година [от сътворението на света, съответства на 1473г. от Рождество Христово, събитието е станало на 25 януари 1479г., т.е. 6987г.], на 4 април венецианците според мирните условия предали [на турците] Лемнос и Скутари 21.

25. [През] 6982 [година от сътворението на света, съответства на 1474г. от Рождество Христово, събитието е станало на 6 юни, т.е. през 6983г.] Ахмад-паша завзел Кафа.

26. През  6989 година [от сътворението на света, съответства на 1481г. от Рождество Христово, събитието е станало на 3 май], умрял султан Мехмед.

27. и станал султан неговия син Баязид 22.

28. [През] 7000 [година от сътворението на света, съответства на 1491/1492г. от Рождество Христово], през месец август били снети камбаните в Света Гора 23.

29. [През] 7001 [година от сътворението на света, съответства на 1492г. от Рождество Христово], през месец октомври агаряните завзели [храма] „Свети Димитър” в Солун.

30. През  7007 година [от сътворението на света, съответства на 1499г. от Рождество Христово], на 29 август султан Баязид завзел Навпакт 24.

31. През  7008 година [от сътворението на света, съответства на 1500г. от Рождество Христово] този султан Баязид завзел Метони 25 и Корони 25.

32. През  7019 година [от сътворението на света, съответства на 1511/1512г. от Рождество Христово, събитието е станало на 24 април 1512г., т.е. годината трябва да е 7020г.] владетел станал синът на Баязид султан Селим 26.

33. През  7025 година [от сътворението на света, съответства на 1517г. от Рождество Христово], на 22 януари този султан Селим завзел Мисир 27.

34. През  7028 година [от сътворението на света, съответства на 1520г. от Рождество Христово, събитието е станало на 30 септември, т.е. годината трябва да е 7029г.] владетел станал неговия син султан Сулейман 28.

35. През  7029 година [от сътворението на света, съответства на 1521г. от Рождество Христово, събитието е станало на 28 август] този султан Сулейман завзел Белград.

36. През  7031 година [от сътворението на света, съответства на 1522г. от Рождество Христово, събитието е станало на 20 декември], на 7 януари той завзел Родос.

37. През 7034 година [от сътворението на света, съответства на 1526г. от Рождество Христово]  той пристигнал в Унгария, убил краля 29, взел в плен евреите и ги преселил от Буда в София. Франките пък избягали.

38. През  7037 година [от сътворението на света, съответства на 1529г. от Рождество Христово] султан Сулейман за втори път се отправил на поход в Унгария, завзел Буда и направил Ердели 30 владетел [на Унгария].

39. Пак през тази година той настъпил срещу Виена, но не могъл да я завземе.

40. През  7040 година [от сътворението на света, съответства на 1532г. от Рождество Христово] султан Сулейман отново се отправил на поход в Унгария, но се върнал обратно без да постигне нищо.

41. Пак през тази година испанския флот пристигнал в Морея и завзел Корон и Стара Патра.

42. Пак тогава, по пладне [в продължение на] четири месеца [на небето] се виждала звезда-комета.

43. Владетелят обрязал своите синове Селим и останалите.

44. [През] 7042 [година от сътворението на света, съответства на 1534г. от Рождество Христово] той се отправил в Персия, срещу [град] Тебриз. [Там той] не можал да залови персийския владетел, обърнал се срещу Вавилон и го завзел.

45. И после той изпратил [войската да] преследва персийския владетел и не могъл да го настигне.

46. През  7047 година [от сътворението на света, съответства на 1538/1539г. от Рождество Христово, събитието е станало през 1540г., т.е. 7049г.], на 21 ноември според условията на мира венецианците предали на турците Анапъл 31 и Монемвасия 32.

По божия воля беше завършено повествованието на тази хроника.

II.

(само в ръкопис R)

47. [През] 7045 [година от сътворението на света, съответства на 1537г. от Рождество Христово] този Сулейман изпратил Хариатин-паша 33 с флота и той опустошил всички острови.

48. [През] 7073 [година от сътворението на света, съответства на 1565г. от Рождество Христово] този владетел изпратил Пиали-паша с флота срещу Малта и те се върнали без да постигнат нищо и победени. Почти всички загинали там и били обхванати от силен страх.

49. [През] 7074 [година от сътворението на света, съответства на 1566г. от Рождество Христово] този владетел отново изпратил Пиали-паша с флота и на третия ден [след Пасха], мирно и без борба той завзел Хиос.

50. Пак през тази година той се отправил на поход срещу Виена против алеманите и там починал. И довели сина му Селим 34 от Анатолия, и докато бил в Алемания, той се възцарил в цветуща възраст. Завръщайки се оттам с новия владетел, те пристигнали в [Царирад.

51. [През] 7078 [година от сътворението на света, съответства на 1570г. от Рождество Христово] този султан Селим се отправил на поход срещу Кипър, това бил неговия първи поход, и го завзел.

52. [През] 7079 [година от сътворението на света, съответства на 1571г. от Рождество Христово] той изпратил двама паши: Балташ-паша и Али-паша със силен флот от 450 кораба, за да опустоши всички франкски земи около Венеция, което и направил. И те разорили и опустошили венецианските области. Те имали също заповед да се сразят с франкския флот.

53. Двата флота се срещнали край Навпакт, и имало яростно сражение, и триклетите турци не могли да устоят три часа, но веднага се обърнали в бягство и били разбити.

54. След смъртта на султан Селим [владетел] станал неговия син султан Мурад. След султан Мурад пък [владетел] станал султан Мехмед, а след него – неговия син султан Ахмед, който понастоящем е император, през 7114 година [от сътворението на света, съответства на 1605/1606г. от Рождество Христово].

55. Пак през тази година, на 6 октомври отиде при Господа ритора на скита „Света Анна” йеромонаха господин Дионисий. Славата за неговите добродетели стигнала до края на земята.

56. [През] 7117 [година от сътворението на света, съответства на 1609г. от Рождество Христово], на 27 февруари, на 2-я ден от поста три фусти се появили край Ерисо 35 и го завзели. Едната от тях била подобна на катърга с 22 банки 36, втората – със 17, третата пък била по-малка с няколко. Те предизвикали ужас на Света Гора.

Но Богородица направила така, че техните помисли се разрушили и се превърнали в нищо. Защото когато се придвижвали [към брега], най-малката от тези фусти попаднала на камъни, разбила се и останала на място. Също тази, на която имало 17 банки, вдигайки платна, отплавала оттам и затънала срещу [обителта на] Светата Лавра; [така че] никой от нея не се спасил. И само една от тези фусти се спасила; отплавали с голям страх, за да разкажат за сполетялото ги нещастие.

_______________________________

БЕЛЕЖКИ:

1. Δύσιν – Запад, така византийците наричали европейските територии на Византия, а азиатските били наричани Изток – Анатолия, оттам и днешното Анадол.

2. Православен богослов, основател на исихазма.

3. Дн. Галиполи.

4. Йоан Углеш Мрнявчевич – серски деспот (ок. 1365-1371), брат на крал Вълкашин.

5. Става дума за Черноменската битка станала на 26 септември, по време на която при внезапно нощно нападение турците разбили съюзната християнска войска, а в сражението загинали двамата предводители крал Вълкашин и деспот Йоан Углеш.

6. Мурад I – османски султан (1359-1389).

7. Синовете на княз Лазар Стефан и Вълко са били още малки по време на битката. Мурад е убит от Милош Обилич, който в легендите е представян като зет на княз Лазар. В случая вероятно грешката иде от названието на династията Лазаревич, тур. Лазоглу, т.е. синът на Лазар, но в случая трябва да се разбира самия основоположник на династията Лазар като предводител на войската, в чийто състав бил Милош.

8. Лазар Хребелянович – сръбски владетел (ок.1370-1389).

9. Мурад II – османски султан (1421-1444, 1446-1451).

10. Йоан VIII – византийски император (1425-1448), син на император Мануил II и Елена, дъщеря на вълбъждкия владетел Константин Драгаш.

11. Феро-Флорентинския събор не е признат за Вселенски събор от православните църкви.

12. Владислав III – Владислав (Уласло) III Ягелон Варненчик – полски (1434-1444) и унгарски крал (1440-1444).

13. Крепостна стена с дължина 6мили преграждаща най-тясната част на Коринтския проток в Гърция.

14. Тома Палеолог (1409-1465) – деспот, владетел на апанажа Морея (1428-1460), син на император Мануил II.

15. Константин XI Палеолог – последния византийски император (1448-1453), преди това е имал титлата деспот и е управлявал апанажа Морея, син на император Мануил II.

16. Мехмед II Завоевателя – османски султан (1444-1446, 1451-1481).

17. Когато Пасха съвпада с Благовещение.

18. Димитър Палеолог (ок. 1407-1470) – деспот, владетел на апанажа Морея (1436-1460),  син на император Мануил II, зет на Павел Асен. Дъщерята на деспот Димитър била взета в султанския харем.

19. Давид Комнин - трапезундски император (1459-1461).

20. На о. Лесбос.

21. Град Шкодра в Албания.

22. Баязид II – османски султан (1481-1512).

23. Т.е. на Атон.

24. Град в най-тясната част на Коринтския залива.

25. Град в Месения на Пелопонес.

26. Селим I – османски султан (1512-1520 ).

27. Мъср - буквално означава „град, страна”, арабското название на Кайро и въобще на Египет..

28. Сюлейман I – османски султан (1520-1566).

29. Лайош II – унгарски крал (1516-1526).

30. Янош I Заполяи – зависим от турците крал на Унгария (1526-1540).

31. Град на п-в Пелопонес.

32. Град в южния край на п-в Пелопонес.

33. Хайр-ад-Дин Барбароса (1475-1546) – турски адмирал, алжирски султан (1525-1533).

34. Селим II – османски султан (1566-1574).

35. Йерисо или Ерисо, градче на третия ръкав на Халкидическия полуостров намиращо се в близост до Атон. До ХVІІв. е бил епископски и митрополитски център.

36. Скамейка за гребците.