ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 88 - А

 

 

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр.614-616 (гръцки текст) и т.3 стр. 134 (немски превод). Българският превод на хрониката е направен специално за сайта „Материали по история”.

 

Ръкописи:

 

Venedig, Bibl. Marciana, gr. 83 (coll.512), f.201V.227V.229V.230. Ръкописа съдържа стихове от Григорий Низиански и кратък теологичен текст от Мануил Комнин и Григорий Кипърски. В сборника има и няколко биографични бележки от Макарий Хризокефалос свързани с живота му, които именно са поместени по-долу. 

 

Издания:

 

M.I. manussakas, Μακαρίου Φιλαδελφείας τοΰ Χρυσοκεφάλου άνέκδοτα χρονικά σημειώματα (1344-1346) είς δύο αύτογράφους Μακαρίούς κώδικας. Θησαυρίσματα 4 (1967) 1-20, 223-224 (Not. 1-9). A. Turyn, Dated greek manuscripts of the thirteenth and fourteenth centuries in the libraries of Itali I. Urbana 1972, 156-164

 

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

1       през десетата година от нашето епископство, през месец януари, през 14 индикт, през 6854 година1, в сряда, през 11 месец, когато ние  си припомняме също великия Теодосий, се случи тайнствен сън, свещена милост.

2       На 1 юли, в събота, през този индикт2, беше посвещението за еклесиарх.

3       На 12 септември, през 15 индикт3, във вторник, ми даде на сън Бог благоухаещ подарък под формата на връчване на светото евангелие чрез божествените, царски ръце и получаване на миро на подиума4.

4       През октомври, през 13 индикт, през 6853 година5, (беше завоювана) Смирна.

5       Ние напуснахме през януари, пак през този индикт6, (беше завоювана) Филаделфия.

6       Ние пристигнахме през февруари в Града7.

7       През септември, през 15 индикт8, (беше завзет) Хиос.

8       На 19 май, през 14 индикт9, в петък, в неделята на самарянина, към третия час на нощта, през 6854 година от сътворението на света, от въплъщението на нашия Господ и Бог и Спасител Исуса Христа през 1346 година, рухна — о, мъка! — голямата и световно известна черква на Светата Божия мъдрост. Тя беше изградена, както ние намерихме на бронзовите й врати, през 6349 година от сътворението на света.

9       ние потвърдихме и одобрихме присъдата на благочестието и решението и определението на този велик синод, който ръководеше нашия трижди щастлив и свят владетел и император, и ние в пълно православно съгласие потвърдихме и одобрихме както обявения на синода томос, (така) и съдържащото се в него решение и съждение. Ние указваме, че осъдения тогава Варлаам10 и тези, които са изобличени чрез вярната и безпристрастна присъда на синода, че подържат неговото мнение и са без покаяние, ние отхвърляме от цялата си душа от нас и ги прогонваме. Това се случи на 23 октомври, 15 индикт, 6855 година11.

10    Избери добрия живот, на въздържанието и целомъдрието, и предпочитай да живееш само за Бога. Именно така ти можеш да преминеш лесно неспокойния живот в настоящето време и да не загубиш надеждата за щастие. През юни, 11индикт, в 6836година12.

 

БЕЛЕЖКИ:

 

1.     От новата ера – 11 януари 1346г., на този ден църквата почита паметта на св. Теодосий Велики.

2.        На 1 юли 1346г.

3.        На 12 септември 1346г.

4.        Мястото не е много ясно. Думата όκρίβαντος Шрайнер я дава в превода само изписана на латиница, като в бележките посочва, че St. Kybiakides в La espugnazione di Tessalonica. Palermo 1961, казва че окрибантос вероятно е подиума, на който стоят псалтовете.

5.        Това е станало на 28.10.1344г.

6.        Т.е. 1345г.

7.        На 26.02.1345г., византийците понякога с оглед важното значение на столицата Цариград, я наричали просто Градът (τη Πόλει) , от там и днешното наименование Истамбул.

8.        на 12.09.1346г.

9.        на 19.05.1346г.

10.    Варлаам, Бернард – византийски църковен деятел и обществен деец, родом от Калабрия. Като главен опонент на св. Григорий Палама през 1351г. той бил осъден от църковен събор в Цариград и се наложило да замине за Италия. Един от най-видните последователи на Варлаам е българинът Акиндин от Прилеп.

11.    На 23.10.1346г.

12.    През юни 1328г.