ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 47

(Тиванска хроника)

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр.343-346 (гръцки текст). За изготвянето на настоящата публикация  съм използвал основно руския превод направен по същото издание. Руския превод е публикуван на сайта Восточная литература. Това е местна хроника, в която са отразени локални събития. За улеснение на читателите някои пояснения, най-често свързани с годините и датите не са в края под черта, а са поставени в самия текст в квадратни скоби.

Ръкописи:

A Paris, Bibl. Nat., gr. 445, f. 126V. Пергаментов ръкопис от ХІVв.

B Paris, Bibl. Nat., gr. 1530, f. 248. Пергаментов ръкопис от ХІІ-ХІІІв.

Други издания:

G. T. Dennis, The Capture of Thebes by the Navarrese (6 March 1378) and other Chronological Notes in two Paris Manuscripts. OCP 26, 1960, 42-50; D. Zakythinos, Le Despotat grec de Moree II, Athen, 1953, A. 1q 142, A.4.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]]

ХРОНИКА 47

(Тиванска хроника)

 

I

1. На 6 март, 1 индикт, през 6886 година [от сътворението на света, от Рождество Христово отговаря на 1379г.], в 9 час на нощта, в петък наварците, т.е. «компания бланка », дошли в Седмовратата Тива.

2. Светата Кириопасха 1 беше през годината от сътворението на света 6888 [ съответства на 1380г. от Рождество Христово], 10 кръг на луната и {28} кръг на слънцето. Събора пък на Всички Свети 2 беше на 20 май. Както обикновено, ние започнахме 1 утринен тропар и 4-й страничен глас, и от това време ние прилежно съблюдаваме църковното правило.

3. Мануил от Ексадоктил на 10 ноември, 5 индикт, на [празника на] свещеномъченика Маг, през първия ден [от седмицата, т.е. в неделя] въвел данък от 4 солдо за винопроизводство.

4. На 7 септември, на [празника на] мъченика Георги Дерулия йерея Мануил Глава отново събрал данък по 4 солдо за винопроизводство.

5. През годината от Адам 6911 [ съответства на 1403г. от Рождество Христово], 11 индикт, 7 юни тиванците заедно с мегарците и атиняните воювали с турците и разорили Коринт, като причинили много вреди по добитъка и хората.

6. На 10 юни както обикновено на Събора на Всички Светии [ние започнахме] 1-я утринен [тропар] и 4-я страничен глас. «Исайя видял себе си при високия престол на Недостъпния Бог и Царя на Учението и когото Херувими и Серафими с непрестанни песни славят [триличностното] Единство».

7. На 24 март, през 6937 година [от сътворението на света, от Рождество Христово отговаря на 1429г.], 7 индикт, на светия Велики четвъртък, същия този ден, когато Господ Бог ни е напътил за цялата истина и за всички свои истинни заповеди, Михаил дошъл в камарата. Михаил записа това със своята ръка.

II

8. През 6943 година [от сътворението на света, от Рождество Христово отговаря на 1435г.], 13 индикт, на 13 юли умрял благородния и почтен владетел на Атина месир Нерис Антоний и Астзайоли. И започнал да управлява месир Нерис Франк, неговия роднина.

9. През 6955 година [от сътворението на света, от Рождество Христово отговаря на 1446г.], 10 индикт, 11 кръг на слънцето и 19 кръг на луната, на 3 декември, в събота безбожните мюсюлмани, а именно: амира и пашата Турахан дошли с петдесет хилядна войска срещу Хексамилиона в Коринт. Там също дошли и деспота на Морея господин Константин Палеолог и неговия брат господин Тома, и всички морейски архонти с цялата твърде многочислена войска на Морея. Те се сразили с турците през нощта в петък на 10 декември, и победата вече клонила на страната на ромеите. С идването на събота обаче ромеите се обърнали в бягство, а турците се въздигнали. Те преследвали и убивали ромеите; и голямо стенание и мъка било за ромеите. О, какво стенание!

______________________________

Бележки:

1.      Съвпадение на Пасха и празника Благовещение

2.      Празникът на Всички светии е подвижен (всяка година се празнува на различна дата) и се чества първата неделя след Петдесетница.