ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 10

 

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр.101-104 (гръцки текст) и т.3 стр. 35-36 (немски превод).

            Хронологичните бележки са добавени към ръкопис от 12 век. Самите бележки се отнасят към 14век. Бележките 1-4 са изписани с един почерк, а 4-11 с друг. Сборника е открит през 1833г. в манастира Леймонос на Лесбос, но се предполага, че ръкописа се бил написан в Цариград или околностите му.

Ръкописи:

Лесбос, Μονή τοΰ Λεμωνος, 295, рр. 108, 140,141, 162, 190, 191, 212.

Издания на текста:

M. I. Gedeon, Άναγνώσεεις έκ τοΰ ώρολογίου της των άκοιιμήτων μονης. Έκκλησιαστιικιή Άλήθεια 23 (1903) 380-382 – Dionisios Charalampos, Συμπληρωματικός κατάλογοςτων χειρογράφων της βιβλιοθήκης της Ίερας Μονης Λειμωνος έν Λέσσβω. Атина 1947, 5 (само част І).

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

1       22 май, 12 индикт, през 6835 година1, вторник, императора господин Андроник2 влязъл в Града3.

2       През юни, 12 индикт, в 6836 година4, беше битката при Филокрене5.

3       18 юни, в дена на светия великомъченик Леонтий, се родил император Йоан6, през 6840 година7.

4       28 юни, 8 индикт, почина император Андроник, в 6893 година8.

5       28 юни, 8 индикт, умрял прославения, трижди щастливия и свят император, господин Андроник Палеолог, прощаващ и милосърден, през 6893 година, и той беше погребан в светия и достоен за уважение манастир на Христа, нашия Бог, Пантократор.

6       Светия и справедлив император Мануил Палеолог9 влязъл на 6 септември, 11 индикт, в светия град, новия Йерусалим, през 6899 година10.

7       15 февруари, 14 индикт, през 6899 година11, умрял блажения и свят император, още повече, трижди щастливия, на Христос подражаващ и милосърден, който се сдоби с много победи според думата на великия Евстахий, който понесъл много страдания и грижи, навсякъде, по вода и на сушата, та някой владетел да му помогне срещу безбожните турци — но никой не се намери, да му помогне в това —, стария, щастлив и свят император, великия, знаменития, извършващия чудеса, защитника на бедните и сираците, втори Соломон в дела и мисъл, Йоан Палеолог. Претоварен от сполетелите го нещастия, които от богобоязливост той взе върху себе си, накрая заболявайки, той умря. Той живял 59 години и бил 59 (!) години и 7 месеца император.

8       Светия император Мануил премина през Анатолия на 8 юни, в деня на светия великомъченик Теодор.

9       11 февруари, в деня на нашия свят баща и свещеномъченик Власий, през 6901 година12, 1 индикт, коронования богоизбран, справедлив и свят император господин Мануил Палеолог — увенчал светия архиепископ на Константинопол, господин Антоний13.

10   18 ноември, в деня на светия великомъченик Севастиян, бил роден щастливия  император и син на императора Мануил.

11   8 март, в деня на светите 40 мъченици, умрял великия сакеларий Мелитиниот, през 6901 година14, 1 индикт.

 

_________________________

 

БЕЛЕЖКИ:

 

 1. От Рождеството на Христа – 1328г.
 2. византийския император Андроник ІІІ Палеолог (1328-1341)
 3. Византийците понякога с оглед важното значение на столицата Константинопол, я наричали просто Градът (τη Πόλει); от там и днешното наименование Истамбул.
 4. От Рождеството на Христа – 1329г.
 5. Битката при Филокрене обикновено се отнася към 1331г. При това сражение византийската армия претърпяла катастрофално поражение, в резултат от което загубила почти всичките си владения в Мала Азия освен Хераклея и Филаделфия.
 6. византийския император Йоан V Палеолог (1341-1391) се родил на 18.06.1332г. и починал на 15(16).02.1391г.
 7. От Рождеството на Христа – 1332г.
 8. От Рождеството на Христа – 1385г.
 9. византийския император Мануил ІІ Палеолог (1391-1425)
 10. От Рождеството на Христа – 1391г.
 11. От Рождеството на Христа – 1391г.
 12. От Рождеството на Христа – 1392г.
 13. цариградският патриарх Антоний ІV (1389-1390; 1391-1397г.)
 14. От Рождеството на Христа – 1393г.