ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 48

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр. 347-348 (гръцки текст). За изготвянето на настоящата публикация  съм използвал основно руския превод направен по същото издание. Руския превод е публикуван на сайта „Восточная литература”. За улеснение на читателите някои пояснения, най-често свързани с годините и датите не са в края под черта, а са поставени в самия текст в квадратни скоби.

Ръкописи:

Olympiotissa (Elassona), 189, f. 159V. Ръкописът е от ХVІв. В него се намират 7 хроники: хроника № 69 (стр. 34 V-37), хроника № 62 (стр. 110 - 110 V), хроника № 76 (стр. 123 - 122 V), хроника № 63 (стр. 158 - 158 V), хроника № 69 (стр. 158V - 1159), тази хроника № 48 (стр. 159 V) и хроника № 80 (стр. 159 V).

Други издания:

E. A. Skubaras, Όλυμπιώτισσα, Атина, 1967, 371

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

1. През 7082 година [от сътворението на света, от Рождество Христово 1574], Кавос събрал децата в Лазарина, месец април, 23.

2. През месец август, 17. На този ден през 6896 година [от сътворението на света, от Рождество Христово 1388] почина епископа на Капуа и Фанари господин Дамян.

3. Имаше неверие във Фанари и Ханзали, през месец юли,11, през 6912 година [от сътворението на света, от Рождество Христово 1404].

4. Освобождението беше през месец септември, 30 [от Рождество Христово 1404г.] .