ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 40

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр.313-316 (гръцки текст). За изготвянето на настоящия превод съм използвал основно руския превод направен по същото издание. Руския превод е публикуван на сайта Восточная литература. За улеснение на читателите в текста в квадратни скоби [] съм добавил съответстващите години по сегашното летоброене от Рождество  Христово.

Ръкопис:

Атон, Ватопедски манастир, 1201, стр. 255. Хрониката се намира в ръкописен типик от 1490г.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

I.

[1.] През 6923 година [от сътворението на света, която съответства на 1415г. от Рождество Христово], 8 индикт, на 21 март, в деня Велики Петък императорът господин Мануил 1 пристигнал в пристанището Кехреон на Коринт и на 8 април започнал да разчиства и да издига Хексамилиона. А неговата дължина била 3800 ургии и по него били изградени153 кули. А били намерени надписи изсечени на мрамор на гръцки език гласящи следното: „Светлина от светлина, Боже истинни Бог от истинния Бог, пази самодържеца Юстиниан, неговия верен раб Виктерион и всички живеещи в Гърция на живия бог”.

[2.] През 6931 година [от сътворението на света, която съответства на 1423г. от Рождество Христово] Турахан-бей избил албанците в Тавия.

[3.] През 6955 година [от сътворението на света, която съответства на 1446г. от Рождество Христово] Амурат-бей 2 завзел Хексамилиона.

[4.] През 6961 година [от сътворението на света, която съответства на 1453г. от Рождество Христово], на 29 май, през третия ден от седмицата султан Мехмед 3 завзел града на Константин.

[5.] През 6963 година [от сътворението на света, която съответства на 1453г. от Рождество Христово] албанците направили Кантакузин деспот [на Морея].

[6.] През 6966 година [от сътворението на света, която съответства на 1458г. от Рождество Христово] султан Мехмед завзел Коринт.

[7.] През 6971 година [от сътворението на света, която съответства на 1463г. от Рождество Христово] венецианците отново, за втори път построили Хексамилиона.

[8.] През 6977 година [от сътворението на света, която съответства на 1469г. от Рождество Христово], на 5 август венецианците построили Востица.

[9.] През 6978 година [от сътворението на света, която съответства на 1470г. от Рождество Христово] султан Мехмед завзел Еврип.

[10.] През 6987 година [от сътворението на света, която съответства на 1479г. от Рождество Христово] султан Мехмед сключил мир с венецианците.

[11.] През 6988 година [от сътворението на света, която съответства на 1479г. от Рождество Христово] султан Мехмед завзел Левкада, Кефалония и Закинт.

[12.] През 6989 година [от сътворението на света, която съответства на 1481г. от Рождество Христово] умрял султан Мехмед и император станал неговия син Баязид 4.

[13.] През 7007 година [от сътворението на света, която съответства на 1499г. от Рождество Христово] Евпакт се покорил на султан Баязид.

[14.] През 7008 година [от сътворението на света, която съответства на 1500г. от Рождество Христово], на 9 август, в неделя той с щурм превзел Метони.

[15.] И пак през тази година, на 16 август, в неделя той покорил Корони.

II.

[16.] През 7030 година [от сътворението на света, която съответства на 1520г. от Рождество Христово], на 30 септември император станал султан Сюлейман 5.

[17.] И пак през тази година бил превзет унгарския Белград 6.

[18.] През 7031 година [от сътворението на света, която съответства на 1522г. от Рождество Христово], на 25 декември той превзел [принадлежащия на] великия магистър Родос.

[19.] През 7049 година [от сътворението на света, която съответства на 1540г. от Рождество Христово], на 21 ноември венецианците доброволно предали Анавпъл и Монемвасия на султан Сюлейман. На 21 пак през този месец, в неделя турците влезли в Анавпъл, а на 25, на петия ден от седмицата – в Монемвасия.

_________________________

Бележки:

1. Мануил II – византийски император (1391-1425).

2. Мурад II – османски султан (1421-1444, 1446-1451).

3. Мехмед II (1432-1481) – османски султан (1451-1481).

4. Баязид II (1447-1512) – османски султан (1481-1512).

5. Сюлейман I (1494-1566) – османски султан (1520-1566).

6. Днешната столица на Сърбия. Преди да бъде превзет от турците Белград е бил под унгарски контрол.