ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 26

 

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр.200-204 (гръцки текст) и т.3 стр. 53-54 (немски превод).

            Хронологичните бележки се намират в края на пергаментен ръкопис от 12 век, съдържащ хомилий на Григорий Низсиански. Бележките са написани с различни почерци.

Ръкописи:

Rom, Bibl. vat., Palat., gr. 367, ff. 171V. 172-172V. 177. Ръкописът съдържа също Хроника № 25.

Издания на текста:

Sp. Lampros, Κυπριακά καί άλλα έγγραφα. N E 15 (1921) 159, 160, 161-162, 339-340; Schrainer, Studien 210-214.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

1.      През 18-та годината1 крал (Х)уго I.2 приел страната.

2.      На 19 февруари, през 26-та година3, той напуснал света.

3.      На 18 октомври, през 62-та година4, напуснал света крал Ери5  Тлъстия, сина на гореспоменатия крал Хуго.

4.      На 25 декември, на Рождество, през 76-та година6, през 11 индикт, принца - високородения господин (Х)уго Лузинянски7 и син на Ери (Хенрих), бил увенчан за крал от патриарха Йерусалим, господин Вилхелм, който бил легат на апостолическия престол и се намирал в Кипър.

5.      През месец септември, на 24., през 78 година8, гореспоменатия крал на Кипър се увенчал в Тир за крал на Йерусалим.

6.      През март, през 92 година9, гореспоменатия крал на Йерусалим и Кипър напуснал света в Тир. Погребали тялото му в Кипър, в „Света София” в Левкозия.

7.      На 4 май, през 92 година10, се увенчал за крал на Кипър високородения господин Йоан11, сина на гореспоменатия (Х)уго, краля на Йерусалим и Кипър.

8.      … … ….

 

9.      На 24 юни, през споменатата 93 година12, се увенчал за крал на Кипър неговия високородения брат Ери13.

10.  През януари, през 94 година14, напуснала света госпожа Беротийска, дъщерята на Йоан д'Ибелин, господин Беротийски, съпругата на Гилелмо Барлас.

11.  На 26 април, през 97 година15, големия град Триполи бил превзет от агаряните.

12.  На 18 май, през 99 година16, големия град Птолемайс бил превзет от агаряните.

13.  На 13 февруари, във вторник, през 810 година17, почтения господин Бертранд умрял в Патос, и бил погребан  в черквата на високоуважаваната „ Богородица Сирийска", в гроба на своя баща.

14.  На 8 август, през 811 година18, в четвъртък, около първия час на деня, имало голямо земетресение в град Левкозия.

15.  На 26 април, вторник, през 81419, година високородения господин Амалрих20, сина на крал (Х)уго, заграби за себе си властта на кралството от височайшия крал, крал Ери (Хенрих), неговия брат. И той станал губернатор и регент на кралство Кипър и приел клетва от гражданите на кралството, рицарите и другите васали и обикновения народ, за да защити и опази своята личност срещу всеки, освен краля.

16.  На 18 август, през 817 година21, в понеделник, умрял високородения господин Йоан д'Ибелин, господар Арсуфионски.

17.  На 5, юни, петък, през 818 година22, около 6 часа, високоуважавания Амалрих Лузинянски, владетел Тир и губернатор на кралство Кипър бил убит от рицаря Симон де Монолиф, в неговата стая в двореца в Левкозия. На 6., събота, на този ден то погребали в главната черква „Света София”.

 

 

БЕЛЕЖКИ:

1.      1209-1210г.

2.      Хуго І, крал на Кипър (1205-1218)

3.      1218г.

4.      1253г.

5.      Хенрих І, крал на Кипър (1218-1253)

6.      1267г.

7.      Хуго ІІІ, крал на Кипър (1267-1284) и крал на Йерусалим (1268-1284)

8.      1268г.

9.      1284г.

10.  1284

11.  Йоан І (Йоан ІІ Йерусалимски), крал на Кипър (1284-1285)

12.  1285г.

13.  Хенрих ІІ, крал на Кипър (1285-1306; 1310-1324), той бил последния крал на Йерусалим

14.  1286г.

15.  1289г.

16.  1291г.

17.  1302г.

18.  1303г.

19.  1306г.

20.  Амалрик, принц на Тир, узурпатор на Кипър (1306-1310). На 26 април 1306г. възползвайки се от недоволството срещу брат му Хенрих ІІ, Амалрик завзел властта, като се обявил за регент и губернатор на Кипър. Оженил се за Изабела от Кипър, където по-късно изпратил брат си Хенрих. На 5 юни 1310г. Амалрик бил убит от Симон де Монолиф (вж. бел. 17) и брат му Хенрих отново поел управлението на Кипър.

21.  1309г.

22.  1310г.