ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 95

 

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр.633-634 (гръцки текст) и т.3 стр. 129 (немски превод). Българският превод на храниката е направен специално за сайта „Материали по история”.

 

Ръкописи:

 

Париж, Национална библиотека, gr. 2228, f.91v. Хронологичните бележки се намират в ръкопис от 12-14в с медицински текстове. Състои се от пергаментови и хартиени листи.

 

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

1. 28 юли, петък, през 10 индикт, през 6910 година1, бе хванат Баязид Худавендигяр2, сина на Мурад, от Тимур при Анкара, и Тимур3 победи Баязид и го плени със синът му.

2. И на 17 август, през 10 индикт, през 6910 година, пристигна сина на Исак Челеби, Орхан бег, в Магнезия и се въздигна като владетел.

3. На 20 август, през 10 индикт, през 6910 година, сина на Баязид, Мюсюлман Челеби4 с брат си Иса бей5 премина Галиполи.

4. На 21 септември, през 11 индикт, през 6911 година, пристигна армията на Тимур в областта Майономенос и извърши грабителски набег.

 

______________________________

 

БЕЛЕЖКИ:

  1. Става дума за известната битка при Анкара през 1402г., в която Тимур Ленг разбил и пленил султан Баязид І и синът му Муса Кеседжия.
  2. Султан Баязид І Илдъръм (1389-1402). Худавендигяр (също Хункуяр, Хюнкяр), прозвище на султаните Мурад І, Баязид І, Мурад ІІ и Мехмед ІІ.
  3. В гръцкия текст Тамурлан. Тамерлан (1336-1405). Това название произхожда от Тимур Ланг, т.е. хромия Тимур. Тъй като името Тимур на арабско-персийски означава метал, желязо, понякога го наричат и Демир. Той е роден в Отрар. През 1369г. станал емир на Самарканд. Завзел големи територии и починал на 19.02.1405г. подготвяйки мащабен поход срещу Китай. Основател е на династията на Тимурлените (1370-1507).
  4. Сюлейман – най-големия син на султан Баязид І.
  5. Иса бей – син на султан Баязид І, владеел Балъкесир. След като не успял да противостои на братята си в борбата за трона, приел християнството и починал през 1404г.