ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 72а

 

“Царско повествование за измаилтяните за колко години взеха и завладяха цялото вселенско царство”

 

            Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” – т. 1 стр.560-564 (гръцки текст) и т.3 стр. 114-116 (немски превод). От т.нар. хроника 72а е публикуван на български език частичен превод в „Документи за политическата история на Средновековна България”, Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев и Пл. Павлов, Велико Търново, 1989,1992, стр.88-89. В този откъс обаче не са включени изключително интересните бележки 16 и 21 за завладяването на българските земи от турците в първата половина на ХІV век. Запазена е в 2 ръкописа. Единият се съхранява в атонския манастир Великата лавра, а другия във Ватиканската библиотека. Атонския текст се намира в сборник с теологично съдържание от ХVІІв., като хрониката е изписана с различен почерк. Ватиканския текст се намира в сборник, съдържащ още хроники № 22 (ff. 80-80v);  № 34 (ff. 81-83); каталог на византийските императори от Михаил VІІІ до Константин ХІ Драгаш и турските султани от Ертогрул до Селим І (ff. 83-83v); хроника 39а (ff. 83v); тази хроника 72а (ff. 83v), патриарси патриаршески каталог (ff. 79-79v) и два списъка на султани (ff. 84-84v). Сборника е съставен е след 1545г., тъй като се среща патриарх Йеремия към тази година.

 

Ръкописи:

A = Athos, Meg. Laura, 1111 (= I.27), f.74. ;

V = Romq Bibl. Vat., gr. 162, 83v.

 

Издания:

Sophronios Eustratiades,  Άγιορειτικων κωδίκων σημειώματα. Γρηγόριος ό Παλαμας 1 (1917)

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

1. В годината 68661 стана султан Орхан2, синът на Отман3 /премина/ през Галиполи4 с 340 конници и превзе Галиполи, Комотини5 и Перитеорион6.

2. И тръгна отново от там и воюва срещу Адрианопол7 и той не можа да го постави под своя власт и той премина също към Дидимотика8 и Диамполис9.

3. В годината 687110  дойде през полето самият султан Орхан и превзе Адрианопол.

4. 687011. И тази година умря султан Орхан и стана отново господар синът му, султан Мурад12. Той живя 8 години като цар, и стана (цар) синът му.

5. В годината 687913  дойде султан Мурад и воюва с Углеша14, деспот на Сърбия, на брега на река Марица, и го победи. И оттогава започнаха измаилтяните да завладяват царствата на християните.

6. В годината 689415 нахлу султан Мурад в Сърбия, в /страната/ на княз Лазар16 и не можа да стори нищо срещу него.

7. През тази година се помрачи слънцето и господства мрак в продължение на три дни, на 7 януари.

8. В годината 689717 1389 уби Милош Копилич18 този султан Мурад на Косово, на 15 юни.

9. и тогава стана султан синът му - Илдъръм Баязид19.

10. В годината 699720  уби султан Илдьръм Баязид брат си и отиде срещу княз Лазар, и го уби. И тогава стана господар на Сърбия21  деспот Стефан22, синът му.

11. В годината 690123 дойде и превзе Илдъръм Баязид султан Търново24 и Загора25 и там намери тялото /мощите/ на свети Иларион Чудотворец, епископ на Мъглен, и го подари на господаря Константин26, който седеше в Жиглово, и /той/ го отнесе в светия манастир на Таксиарха в Сарандапор.

12. В годината 690327 отиде Илдъръм Баязид султан на Дунава, при Мирчо, воевода на власите. И бе победен от власите и надви Мирчо с власите войската му, и взе хазната му, значи живота му, и го гони до Дунава. И тогава бяха убити крал Марко и Константин, жигловският господар28. И Илдъръм Баязид едва се изплъзна с малко хора.

13. В годината 691029 ходи Илдъръм Баязид при татарите, срещу Тимур и Тимур взе там го затвори, и го закла долу, на врата, като някой овен, на 9 юни. И от неговата войска не се отърва никой.

14. И тогава взе синът му, султан Муса30, взе мястото на трона и стана цар на мястото на баща си.

15. И той имаше един брат, султан Крисчи31, и този искаше да го убие. И той (Муса) избяга и се отправи към деспот Стефан, синът на княз Лазар.

16. В годината 6912 потегли султан Муса срещу българите и той изтреби много хора и големи господари в това сражение32.

17. В годината 691533 деспот Стефан и султан Крисчи изпратиха като пратеник Вук Бранко(вич)34 във Филипопол, та султан Крисчи, да се помири със своя брат - султан Муса, че да сключат мир, и че той му дава територията под негова власт. И султан Мурад залови Вук Бранко(вич) и го уби на брега на река Марица.

18. В годината 692135 се потеглиха деспот Стефан и султан Крисчи и се отправиха срещу султан Муса и те го победиха и му отсякоха главата в равнината  Чемурли и султан Крисчи, неговия брат прие царството.

19. В годината 692736 почина войводата Мирчо, господаря на Влахия, който воюваше с турците.

20. В годината 692837 направи султан Крисчи разбойнически набег срещу Влахия. И с това направи Влахия да дава на Турция харадж.

21. В годината 693438 завоюва султан Крисчи София, Пирот и Кратово.39

22. В същата тази година почина султан Крисчи и стана цар султан Мурад40, синът му.

23. В годината 693841 султан Мурад подчини Солун и причини много злини.

24. В годината 694142 изчезна слънцето и произлезе голяма тъма, така че човек нито веднъж не можеше да види пътя. По същия начин идеха Луната и звездите. Пет дни никой не знаеше ден ли е или нощ.

25. Тогава турците разориха Раваница.

26. В годината 694743 превзе султан Мурад Смедерово и избяга господаря44 от Смедерево. Той проби и отиде в Унгария. И хвана султана неговите синове, Георги и Стефан, и ги ослепи на Великден (Великденската неделя).

27. В годината 694844 отиде султан Мурад към Белград в Унгария, не може да го превземе и се върна обратно.

28. В годината 694945 завладя Шахабедин паша Ново Бърдо.

29. В годината 695146 уби Янко (Хуняди) Шахабедин паша, на 2 септември.

 

БЕЛЕЖКИ:

 

 1. 1354 година.
 2. Султан Орхан Гази (1326-1360), в гръцкия текст Όρχάνης.
 3. Султан Осман І Гази (1281-1326), в гръцкия текст Ότμάνη.
 4. В гръцкия текст Кαλλίπολιν.
 5. В гръцкия текст Кουμοτζινά.
 6. В гръцкия текст Περιυέρι.
 7. В гръцкия текст Άνδριανούπολιν.
 8. В гръцкия текст Δυμότειχον.
 9. В гръцкия текст Ίγιάνπολιν.
 10. 1368/1369 година.
 11. 1362 година.
 12. Султан Мурад І Худавендигяр (1360-1389), в гръцкия текст Μωράτης.
 13. 1371 година.
 14. Йоан Углеш, брат на крал Вълкашин, двамата загинали през 1371г. в битката при Черномен. В гръцкия текст: Οΰγκεσιν, τόν δεσπότην Σερβίας.
 15. 1385/1386 година.
 16. Княз св. Лазар Хреблянович (ок.1371-1389). В гръцкия текст:κνέζη Λάζαρη.
 17. 1389 година. В бележки от 8 до 10 е описана битката при Косово. Милош Обилич с хитрост се добрал до султан Мурад и го пробол с намазан с отрова нож. Баязид поел командването и наредил да убият брат му. Успял да плени княз Лазар, който бил посечен над трупа на султан Мурад. Лазар бил наследен от сина си Стефан Лазаревич.
 18. В гръцкия текст: МίλοςКοπιλήτης.
 19. Султан  Баязид І Илдъръм /Светкавицата/ (1389-1402). В гръцкия текст:Ηλτηρήμ Παγιαζήτησ.
 20. 1389 година.
 21. В гръцкия текст: Σερβίας.
 22. Деспот св. Стефан Лазаревич (1389-1427). В гръцкия текст: Στέφανος ό δεσπότης.
 23. 1393 година.
 24. В гръцкия текст :Τίρνοδο.
 25. В гръцкия текст: Ζαγόρια.
 26. Става дума за деспота на Велбъжд (Кюстендил) – Константин, който по това време бил турски васал. Този пасаж е станал причина някои да считат, че Константин като васал е помагал на турците да превземат Търново.
 27. 1395 година. Тук става дума за битката при Ровине край река Арджеш. На връщане от там Баязид наредил да бъде посечен цар Иван Шишман (1371-1395).
 28. Крал Марко (1371-1395). В гръцкия текст: Мάρκος, ό κράλης, καί Кωνσταντίνος, ό Ζιλυγόβου άφέντης.
 29. 1402 година. Става дума за битката при Анкара, в която Тимур Ланг (Хромия) победил и пленил султан Баязид І. Според турските историографи Баязид се отровил сам.
 30. Муса Кеседжия (Разбойника). След смъртта на Баязид в Османската империя избухнала междуособна война (1402-1413) между синовете на Баязид – Сюлейман, Иса, Муса и Мехмед Крисчи (Бореца).(
 31. Султан Мехмед І Крисчи (1413-1421). В гръцкия текст: Кυρίτζη.ςίςτής
 32. Поради важността на пасажа тук се привежда цялата бележка на гръцки, като поради технически трудности само годината е дадена с арабски цифри:έπί έτου 6912 ύπάγει ό Μτυσή σουλτάνος Βουλγβρίαν καί έφυειρεν πολύν κόσμον καί άφεντάδες μεγάλους είς τήν έκκοπήν. Годината отговаря на 1403/1404г.
 33. 1408 година.
 34. В гръцкия текст: Βοΰνκο Πράνκον. Вук (Вълко) Бранкович е зет на княз Лазар и баща на по-сетнешния деспот Георги и Лазар Бранковичи. В текста има грешка. В околностите на Пловдив били убити брата на деспот Стефан – Вук Лазаревич († 6 юли 1410) и сина на Вук Бранкович – Лазар(† 11 юли 1410).
 35. 1413 година, става дума за историческата битка при Чемурли, с която настъпва края на борбата за престола между синовете на султан Баязид І.
 36. 1419 година.
 37. 1420 година.
 38. 1425/26 година.
 39. Поради важността на пасажа тук се привежда цялата бележка на гръцки, като поради технически трудности само годината е дадена с арабски цифри:έτους 6934 ήπήρεν ό σουλτάν Κυρίτζης τήν Σοφίαν, τό Πίρο καί τό Κραχοβο.
 40. Султан Мурад ІІ (1421-1451).
 41. 1430 година.
 42. 1433 година.
 43. 1439 година.
 44. Става дума за деспот Георги Бранкович. След превземането на столицата Смедерево той бил принуден да напусне Сърбия и успял да се завърне по време на първия поход на Владислав Варненски през 1443г.
 45. 1440 година.
 46. 1441 година.
 47. 1442 година. На 02.09.1442г. в битката при река Яломица съюзната маджаро-влашка войска нанесла съкрушително поражение на турските войски командвани от румелийския беглербег Шахабедин паша (Кула Шахин).