ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 60

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр. 445-457 (гръцки текст). За изготвянето на настоящия превод съм използвал основно руския превод направен по същото издание. Руския превод е публикуван на сайта Восточная литература. За улеснение на читателите в текста в квадратни скоби [] съм добавил съответстващите години по сегашното летоброене от Рождество  Христово. Попълването на липсващи цифри от годината в текста е обозначено с друг вид скоби - {}. В зависимост от обема на преписите, в изданието те са разпределени в три групи: основна, кратка и особена редакция, които тук са представени съответно като хроника № 60, № 61 и № 62.

Ръкописи:

К – Атон, манастира Кутлумуш, 251, стр. 307V-308. Ръкописът е от ХVв., като сборникът съдържа също богословски текстове. Хрониката е изпълнена с почерците на двама преписвачи.

L – Атон, манастира Велика Лавра, 1839 (Ω 29), стр. 8-8V. Преписана е заедно с хроника 23.

D – Атон, манастира Пантелеймон, 702, стр. 124V. Ръкописът е от ХVІв.

UКеймбридж, Университетска библиотека, Add. 6009, стр. 164V. Ръкописът е от ХVІв.

М – Метеора, Манастира Преображение, 40, стр. 93V. Сборникът е от ХVІІв.

NОхрид, Народен музей, 62, стр. 520. Ръкописът е от ХVІв.

О – Олимпиотиса, 189, стр. 110-110V. Преписана е заедно с хроника № 48.

С – Оксфорд, Бодлейнска библиотека, Cromwell 10, стр. 364. Преписана е заедно с хроника № 23.

Р – Патмос, манастира „Свети Йоан Богослов”, 285, стр. 36-36V. Ръкописът се състои от две части – анонимна хроника и риторично съчинение на атинския митрополит Мелетий. Компилатора на хрониката е митрополита на Арта Неофит. Сборника е от ХVІІІв.

S – Синай, манастира „Света Екатерина”, 1199, стр. 227-229. Ръкописът съдържа астрологически и астрономически текстове. Преписът е направен от монахът Леонтий през 7106г. от Сътворението на света, т.е. през 1598г. от Рождество Христово по поръчка на Панагиот от Мелник (според бележката в края на ръкописа, стр. 232V)..

 

Други издания:

Основен вариант (хроника 60): К: L.-A. № 28 (S. 52-53); S: L.-A. № 48 (S.83-84); Кратък вариант: (хроника 61): D: L.-A. № 35 (S.62-63); М: N. Bees, Τά χειργραφα των Μετεώρων, І, Атина, 1967, 60; N: В. А. Мошин, Народен музей во Охрид, в Зборник на трудови, Позебно издание, Охрид, 1961, стр. 222; Особен вариант (хроника 62): Р: Κ. Ι. Σακκελίων, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, Атина, 1890г., стр. 309-310.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

I.

1. [Трябва да се отбележи,] че през 5837 година [от сътворението на света, събитието е станало през 330г. от Рождество Христово] бил основан Константинопол.

2. [Трябва да се отбележи,] че през 6039 година [от сътворението на света, събитието е станало през 532г. от Рождество Христово] била основана „Света София”.

3. [Трябва да се отбележи,] че през 6127 година [от сътворението на света, събитието е станало през 634г. от Рождество Христово] се появил Мохамед.

II.

4.

S. [Трябва да се отбележи,] че през 6815 година [от сътворението на света, съответства на 1307г. от Рождество Христово] турците от Анатолия дошли на Запад 1.

K. [Трябва да се отбележи,] че през 6 хиляди 801 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1307г. от Рождество Христово] турците от Анатолия се прехвърлили на Запад.

5.

S. [Трябва да се отбележи,] че през 686{5} година [от сътворението на света, съответства на 1356/1357г. от Рождество Христово] турците преминали в Романия 1.

K. [Трябва да се отбележи,] че през 6 хиляди 865 година [от сътворението на света, съответства на 1356/1357г. от Рождество Христово] дошли турците от Анатолия и преминали в Романия.

6. [Трябва да се отбележи,] че през 686{*} година [от сътворението на света, събитието е станало през 1354г. от Рождество Христово] турците превзели Калипол 2.

7. [Трябва да се отбележи,] че през 6877 година [от сътворението на света, съответства на 1368/1369г. от Рождество Христово]  те завзели Адрианопол.

8. [Трябва да се отбележи,] че през 6879 година [от сътворението на света, съответства на 1371г. от Рождество Христово] турците победили деспот Углеш 3.

9. [Трябва да се отбележи,] че през 6892 година [от сътворението на света, съответства на 1383г. от Рождество Христово] те завзели Сяр 4.

10. [Трябва да се отбележи,] че Мурад бей Стари 5 бил убит от деспот Лазар 6, и през 6957 година [от сътворението на света, съответства на 1389г. от Рождество Христово, 6897г. по цариградската ера]  се възцарил султан Мехмед 7.

11. [Трябва да се отбележи,] че през 6911 година [от сътворението на света, съответства на 1402г. от Рождество Христово] те завзели Пруса 8.

12. [Трябва да се отбележи,] че през 6 хиляди 926 година [от сътворението на света, съответства на 1417/1418г. от Рождество Христово] те завзели Аргирокастрон 9.

13. [Трябва да се отбележи,] че през 6938 година [от сътворението на света, съответства на 1430г. от Рождество Христово] те завзели Солун.

14. [Трябва да се отбележи,] че през 6938 година [от сътворението на света, съответства на 1417/1418г. от Рождество Христово] те завзели Янина 10.

15. [Трябва да се отбележи,] че през 6952 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1439г. от Рождество Христово] император Йоан 11 се отправил във Флоренция, където се състоял Осмия [Вселенски] събор.

16. [Трябва да се отбележи,] че през 6 хиляди 692 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1187г. от Рождество Христово]  те 12 завзели Йерусалим.

17. [Трябва да се отбележи,] че през 6955 година [от сътворението на света, съответства на 1446г. от Рождество Христово] те завзели Хексамилиона 13.

18. [Трябва да се отбележи,] че през 6 хиляди 957 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1451г. от Рождество Христово] те завзели Караман 14.

19. [Трябва да се отбележи,] че през [от сътворението на света, събитието е станало през 1453г. от Рождество Христово], на 29 май, през 3 ден от седмицата той 15 завзел Константинопол.

20. [Трябва да се отбележи,] че през 6 хиляди 964 [от сътворението на света, събитието е станало през 1456г. от Рождество Христово]  те завзели Атина.

21. [Трябва да се отбележи,] че през 6961 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1458г. от Рождество Христово] той завзел Сърбия.

22. [Трябва да се отбележи,] че през 6966 година [от сътворението на света, съответства на 1458г. от Рождество Христово] той завзел Коринт.

23. [Трябва да се отбележи,] че през 6969 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1460г. от Рождество Христово] той завзел Морея.

24. [Трябва да се отбележи,] че през 6970 година [от сътворението на света, съответства на 1461г. от Рождество Христово] той завзел Трапезунд.

25. [Трябва да се отбележи,] че през 6972 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1463г. от Рождество Христово] той завзел Босна.

26. [Трябва да се отбележи,] че през 6978 година [от сътворението на света, съответства на 1470г. от Рождество Христово] той завзел Еврип и Кроя 16.

27.

S. [Трябва да се отбележи,] че през 6981 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1479г. от Рождество Христово] венецианците съгласно условията на мира предали Лемнос и Скутари 10.

K. [Трябва да се отбележи,] че през 6 хиляди 981 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1479г. от Рождество Христово] те завзели Лемнос и Скутари.

28. [Трябва да се отбележи,] че през 6922 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1475г. от Рождество Христово] те завзели Кафа.

29. [Трябва да се отбележи,] че през 6989 година [от сътворението на света, съответства на 1481г. от Рождество Христово] султан станал Баязид 17.

30. [Трябва да се отбележи,] че през 6991 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1484г. от Рождество Христово] той завзел Аспрокастро 18 и Килия.

31. [Трябва да се отбележи,] че през 7005 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1492г. от Рождество Христово] те завзели [черквата] „Свети Димитър” 19.

32. [Трябва да се отбележи,] че през 7007 година [от сътворението на света, съответства на 1499г. от Рождество Христово] той завзел Навпакт.

33. [Трябва да се отбележи,] че през 7008 година [от сътворението на света, съответства на 1500г. от Рождество Христово] той завзел Мотокорони 20.

III.

34. [Трябва да се отбележи,] че през 7019 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1512г. от Рождество Христово]  владетел станал султан Селим 21.

35. [Трябва да се отбележи,] че през 7025 година [от сътворението на света, съответства на 1517г. от Рождество Христово] той завзел Мисир 22.

36. [Трябва да се отбележи,] че през 7028 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1520г. от Рождество Христово]  владетел станал султан Сюлейман 23.

37. [Трябва да се отбележи,] че през 7029 година [от сътворението на света, съответства на 1521г. от Рождество Христово] той завзел Белград 24.

38. [Трябва да се отбележи,] че през 7031 година [от сътворението на света, съответства на 1522г. от Рождество Христово] той завзел Родос.

39. [Трябва да се отбележи,] че през 7034 година [от сътворението на света, съответства на 1526г. от Рождество Христово]  той се отправил към Унгария и убил краля на Унгария 25, взел в плен евреите от Буда и ги отвел в София. Франките пък избягали.

40.

S. [Трябва да се отбележи,] че през 7037 година [от сътворението на света, съответства на 1529г. от Рождество Христово] той за втори път ходил в Унгария, завзел Буда и направил Хердели 26 владетел [на Унгария].

K. [Трябва да се отбележи,] че през 7037 [година от сътворението на света, съответства на 1529г. от Рождество Христово] той завзел Пеща 27.

41. [Трябва да се отбележи,] че през 7040 година [от сътворението на света, съответства на 1532г. от Рождество Христово] той се отправил към Унгария и се върнал без да постигне нищо.

42. Пак през тази година испанския флот пристигнал в Морея и завзел Корони и Стара Патра.

43. [Трябва да се отбележи,] че през 7045 година [от сътворението на света, съответства на 1537г. от Рождество Христово] султан Сюлейман пристигнал в Корфу.

44.

S. [Трябва да се отбележи,] че през 7042 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1540г. от Рождество Христово], на 24 ноември той получил от венецианците Анапъл и Монемвасия според условията на мира.

K. [Трябва да се отбележи,] че през 7047 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1540г. от Рождество Христово] те завзели Анапъл и Монемвасия.

45. [Трябва да се отбележи,] че през 7073 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1570г. от Рождество Христово] те завзели Кипър.

46. [Трябва да се отбележи,] че през 7074 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1566г. от Рождество Христово], на 1 ноември, владетел станал султан Селим 28.

47. [Трябва да се отбележи,] че през 7079 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1566г. от Рождество Христово] те завзели Хиос.

48. [Трябва да се отбележи,] че през 7083 година [от сътворението на света, съответства на1574г. от Рождество Христово], на 1 ноември, владетел станал Мурад 29.

49. [Трябва да се отбележи,] че през 7102 година [от сътворението на света, съответства на 1594г. от Рождество Христово] турците завзели Яник 30. И през същата тази година се възцарил султан Мехмед 31.

50. [Трябва да се отбележи,] че през 7103 година [от сътворението на света, съответства на 1594/1595г. от Рождество Христово] турците покорили Влахия. Пак през тази година власите заловили флота.

51. [Трябва да се отбележи,] че през 7104 година [от сътворението на света, събитието е станало през 1596г. от Рождество Христово]  султан Мехмед се отправил в Маджария и завзел Егер 32.

Край на турската хроника.

_____________________________________

Бележки:

1. Територията на Византия се поделяла на Изток (Анатолия, Άνατολήν), т.е. малоазийската част и Запад (Δύσην), т. е. европейската част. Това деление се запазило и в Османската империя като Анадол и Румелия. Буквално текста е „…през 6815 година турците от Изток дошли на Запад”.

2. Галиполи; крепостта е имала голямо стратегическо значение защото е охранявала пролива Дарданели.

3. Йоан Углеш Мрнявчевич – серски деспот (1365-1371); става дума за битката край Черномен на 26 септември 1371г., в която загинали крал Вълкашин и брат му деспот Йоан Углеш.

4. Сяр е бил центърът на владенията на деспот Йоан Углеш. Градът е бил превзет на 19 септември.

5. Мурад I – османски султан (1359-1389).

6. Лазар Хребелянович – сръбски княз (1370-1389).

7. Мехмед I – османски султан (1413-1421). Тук както и в хроника 53 е объркан със В своя баща Баязид I.

8. Бурса, първата столица на Османската империя. Става дума за превземането на града от войската на Тамерлан.

9. Дн. Гирокастро в Албания.

10. Град в Албания.

11. Йоан VIII Палеолог (1392 – 1448) – византийски император (1425-1448). Опитвайки се да осигури помощ от Западна Европа за загиващата империя на Фераро-Флорентинския събор била сключена уния. Православните църкви обаче не приели унията, както и самия събор, тъй че той няма статут на Вселенски.

12. Става дума за превземането на Йерусалим от Саладин. Градът е бил във владение на кръстоносците в периода 1099-1187г.

13. Крепостна стена с дължина 6мили преграждаща най-тясната част на Коринтския проток.

14. Град в Мала Азия, по-старото му име е Ларенде. Селището е било политическия център на емирата на династията Караманоглу. Емирата на караманците е бил окончателно завладян от османците през 1483г.

15. Мехмед II Завоевателя (30 март 1432 – 3 май 1481) – османски султан (1444-1446 и 1451-1481).

16. Названието Κρόγες предизвиква неяснота. Възможно е да е Круя в Албания, но тя пада в турски ръце по-късно, през 1478г. Възможно е да е почерпено сведение от друг източник, в който да е ползвана друга ера с коефициент 5500, и в такъв случай се получава годината на превземане на Круя.

17. Баязид II – османски султан (1481-1512).

18. Белгород на Днестър.

19. Става дума за превръщането на черквата „Свети Димитър” в Солун в джамия.

20. Венецианските градове Метони и Корони в Пелопонес.

21. Селим I – османски султан (1512-1520).

22. Т. е. Кайро.

23. Сюлейман I – османски султан в (1520-1566).

24. Сегашната столица на Сърбия.

25. Лайош II – крал на Унгария и Чехия (1516-1526).

26. Янош I Заполяй – зависим от турците крал на Унгария (1526-1540).

27. Днешната столица на Унгария Будапеща първоначално се е състояла от два града Буда и Пеща разположени един срещу друг от двете страни на Дунава.

28. Селим II – османски султан (1566-1574).

29. Мурад III – османски султан (1574-1595).

30. Град Дьор в Унгария, който бил под властта на Янош Чеснеки.

31. Мехмед III – османски султан (1595-1603).

32. Град в Унгария.