ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 91

 

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр.622-624 (гръцки текст). Българският превод на храниката е направен специално за сайта „Материали по история”.

В квадратни скоби са дадени някои допълнения, липсващи в текста, за да е по ясен смисълът. В обикновени скоби са мои бележки с пояснителна цел – пояснени са имена са имена и е направено приравняване на летоброенето към Рождеството на Христа.

 

Ръкописи:

Синай, манастира „Света Екатерина”, 461, f. 34V. Ръкописът е от 1540г. и съдържа текстове на Теодор Газес, Максим Планудес и един анонимен риторечен трактат. Хронологичните бележки са направени от преписвача.

 

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 1. 6864 (1355) година почина Стефан (Душан), 20 декември;
 2. 6894 (1386) [година] затъмни се слънцето, 1 януари;
 3. Амурас, 6897 (1389) [година], 20 юли;
 4. Шишман, 6904 (1395) [година], 29 октомври;
 5. Баязид, 6911 (1403) [година];
 6. Мусулман, 6919 (1411) [година];
 7. Муса, 6921 (1413) [година];
 8. 6908 (1400) [година] беше превзета Бруса;
 9. 6828 (1421) [година], султана (Мехмед І);
 10. 6930 (6931=1423) [година] Мустафа;
 11. 6938 (1430) година превзеха агаряните Солун, март (23), ден 4;