ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 24

(Йерусалимска хроника)

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр.196-197 (гръцки текст). За изготвянето на настоящата публикация  съм използвал основно руския превод направен по същото издание. Руския превод е публикуван на сайта Восточная литература. За улеснение на читателите някои пояснения, най-често свързани с годините и датите не са в края под черта, а са поставени в самия текст в квадратни скоби.

Ръкописи:

Париж, Национална библиотека, suppl. gr. 1249, стр.5.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

1. През 318 година [от сътворението на света, т.е. 317/318 година от Рождество Христово] в Светата пещера издигнали статуя на Адонис.

2. През 615 година [от сътворението на света, т.е. 614/615 година от Рождество Христово] владетеля на персите Хозрой запалил [местата за] поклонение [на Бога], разрушил манастирите на пустинниците, избил отците, а юдеите пленявали християните, откупували ги [от персите] и ги убивали. След това патриарх Модест се стараел за възстанови всичко добро.

3. През 625 година [от сътворението на света, т.е. 631 година от Рождество Христово] император Ираклий донесъл от Персия в Йерусалим Честното дърво и възобновил повредените части.

4. Пак тогава, през 637 година Омер отново разрушил Йерусалим, а колко хора е убил знае само Господ.

5. През 15 година от Мохамед [от Хаджира, т.е. 636 година от Рождество Христово] самият Умур ***

6. През 27 година от Мохамед [от Хаджира, т.е. 648 година от Рождество Христово] Мауйя със своята войска завзел Кипър, събрал харадж за две години и разграбил крайбрежието на Анатолия.