ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 68

(Ръкописи C и N)

 

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр.521-525 (гръцки текст), като е използван руския превод публикуван на сайта Восточная литература”.

            Като хроники № 65-68 са представени текстовете на 6 ръкописа, които в основната си част обхващаща периода 1187-1522г. са близки по съдържание и се отнасят до турското завоевание на Родос и Крит. Шрайнер е оформил текстовете на тези 6 ръкописа като 4 хроники: 65, 66, 67 и 68.

Хроника 65 се основава на ръкопис А и съдържа бележки за периода от 1187г. до 1646г., като нейната ІVчаст е възможно да е автограф на съставителя. Хроника 66 се основава на ръкопис Р и съдържа бележки за периода от 1187г. (погрешно в първата бележка като година на превземането на Йерусалим е дадена 1153г., вместо 1187г.)  до 1571г. Хроника 67 се основава на ръкописи S и Z и съдържа бележки за периода от 1187г. до 1571г. Хроника 68 се основава на ръкопии С и N и съдържа бележки за периода от 1187г. (погрешно в първата бележка като година на превземането на Йерусалим е дадена 1193г., вместо 1187г.) до 1718г.

Ръкописи:

N = Андрос, „Свети Николай”, 5, стр. 2V. Освен хрониката ръкописът съдържа Номоканона на Мануил Малах.

A = Атина, Ethn. Bibl., 3073, стр. 415V –418 V. Сборника съдържа също така 65 хомилии на св. Йоан Златоуст.

C = Кеймбридж, Университетска библиотека, Add. 1880.20, стр. 9V. Сборникът съдържа също богословски текстово.

S = Jerusalem, Patriarch. Bibl. (Йерусалим, Патриаршеска библиотека), Св. Сава, 394, стр. А. Сборникът съдържа освен хрониката също Псалтир, Молитвеник и Хомилии.

P = Патмос, Манастирът „Свети Йоан”, 286, стр. 35V-37. В същия сборник има и текста на хроника № 50.

Z = Закинт, Обществена библиотека, 32. Сборника съдържа също житийни текстове.

 

Издания на текста:

А: L.-A.  № 8 (S. 11-17) .— N: D. P. Pashalis, Χρονικά καί ίστορικά σηώματα Άνδριακόν Ήμερολόγιον, 1930г., стр. 25-32 (като изолирани бележки); - Lampros, Sylogge - L.-A. № 40 (S. 67—68). — Р: L.-A. № 30 (S. 56, lin. 116—S. 58, lin. 69). — Z: L.-A. № 54 (S. 90-91).

 

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

I.

 

1. [През] 1193 [година] маврите завзели Йерусалим.

2. [През] 1448 [година] турците завзели Хексамилиона1.

3. [През]  1459 [година] турците завзели Града2.

4. [През]  1459 [година турците] завзели Мистра 3.

5.

C. [През]  1470 [година турците завзели] Еврип.

N. [През] 1470 [година] била завзета Еврип.

6. [През] 1478 [година турците] сключили мир с венецианците.

7. [През] 1480 [година] умрял емира.

8.

C. [През] 1499 [година] бил предаден Навпакт3.

N. [През] 1499 [година] бил завзет Навпакт .

9. [През] 1500 [година] бил завзет Мотони 3.

10.

C. [През] 1508 [година], на 29 май на Крит имало силно земетресение.

N. Имало силно земетресение.

11. [През] 1522 [година] бил завзет Родос. Той бил под обсада 5 месеца и 19 дни.

12. [През] 1524 [година] имало голям мор.

13. [През] 1538 [година] на Крит пристигнал Барбароса 4.

14. [През] 1566 [година], бил завзет Хиос, през Великата Събота, когато умрял султан Сюлейман 5.

15. [През] 1570 [година] бил завзет Кипър, на 8 септември.

16.

C. [През] 1571 [година], през месец юни турския флот пристигнал в Суда, и пленил мнозина, и изгорил Ретимнон 6. И турския флот бил разбит от венецианците и императора. А християните имали 200 галери, а у турците – 300.

N. [През] 1571 [година] Ализалис 7 изгорил Ретимнон.

 

II.

(само в ръкопис C)

 

17. През 1572 година на небето се появил кръст от звезди.

18. [През] 1572 [година] турския флот избягал, и християнския флот го блокирал в пристанището на Мотони. А турците имали общо 200 катърги [под командването на] [У]лудж-али паша 7.

19. [През] 1573 [година], през месец май венецианците сключили мир с турците, заплатили им триста хиляди цикини.

20. През тази година на Крит пристигнали множество войници и извършили много безчинства (άσοτίες) и безчислени престъпления (άναρίθμητα).

21. [През] 1574 [година] Турчинът излязъл против краля, и с голямо кръвопролитие завзел Тунис и Голета.

22. [През] 1575 [година] на остров Крит пристигнал генерала, господин единодържеца Джакомо Фоскарини, който установил на Крит много [нови] наредби и порядки, които не ги е имало никога преди и всички те действат и до сега, т.е. през 1667 година. Вечна му памет.

III.

(само в ръкопис N)

 

23. [През] 1592 [година] имало голям мор.

24. [През] 1595 [година], на 16 ноември имало силно земетресение.

25. [През] 1599 [година], на 14 януари имало силно земетресение.

26. [През] 1645 [година], на 12 юни в Хания пристигнали турците и на 13 август я завзели.

27. [През] 1646 [година турците] завзели Ретимнон.

28. [През] 1669 [година] те завзели Голямата крепост.

29. [През] 1715 [година турците] завзели Морея, Тино, Суда и Спина Лунко и пленили множество хора.

30. [През] 1717 [година] имало силно земетресение, и били разрушени много области.

31. [През] 1718 [година], на 16 юни имало мор.


Бележки:

1. Крепостна стена с дължина 6мили преграждаща най-тясната част на Коринтския проток.

2. Византийците понякога с оглед важното значение на столицата Константинопол, я наричали просто Градът (τη Πόλει); от там и днешното наименование Истамбул. В българският език името на византийската столица също е изместено от названието „Цариград”. Годината в бележката е сгрешена – турците превзели Цариград през 1453г.

3. Град в Пелопонес.

4. Хайр-ад-Дин Барбароса (1475-1546) – турски адмирал, бейлербей на Алжир.

5. Сюлейман I – османски султан (1520-1566).

6. Град на остров Крит.

7. Улудж Али (Килич Али-паша) – османски адмирал.