ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 110

 

 

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр.677-678 (гръцки текст). Българският превод на храниката е направен специално за сайта „Материали по история”. За улеснение в квадратни скоби съм поставил пояснение към текста. Двете летописни бележки се отнасят до пъкръстването на България и Русия.

 

Ръкописи:

 

Рим, Ватиканска библиотека, gr. 840, f, 244v. Ръкописът се датира към ХІVв. В същия сборник се намира и анонимна византийска хроника № 85.

 

Други издания:

 

M. Priselkov, M. Vasmer, Otryvki V.N. Beneševiča po istorii russkoj cerkvi XIV věka., Izvestija otdělenija russkogo jazyka I slovesnosti imperatorskoj akademii nauk, 21, 1917, 61

 

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

  1. През 6366 [година от сътворението на света, т.е. 856г. от Рождество Христово ], Михаил1, императора на ромеите потегли с голяма войска по море и суша срещу българите. И когато българите видели, че не са в състояние да се противопоставят, те поискали да се покръстят. И императорът с удоволствие приел подчинението им на ромеите2.
  2. През 6498 [година от сътворението на света, т.е. 989г. от Рождество Христово ] се покръстил Волонтимир3, а той покръстил цяла Русия.

 

____________________________

 

БЕЛЕЖКИ:

 

  1. Михаил ІІ Пияницата – византийски император (842-867);
  2. Византия е била многонационална империя и населението й било обединено от християнската вяра. По тази причина очакваните ползи за Византия от покръстването на българите били големи, но се оправдали.
  3. Става дума за Владимир І Святославич, Киевски (978-1015) и Новгородски (970-988) княз. При покръстването приел името Василий.