ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 67

(Ръкописи S и Z)

 

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр.517-520 (гръцки текст), като е използван руския превод публикуван на сайта Восточная литература”.

            Като хроники № 65-68 са представени текстовете на 6 ръкописа, които в основната си част обхващаща периода 1187-1522г. са близки по съдържание и се отнасят до турското завоевание на Родос и Крит. Шрайнер е оформил текстовете на тези 6 ръкописа като 4 хроники: 65, 66, 67 и 68.

Хроника 65 се основава на ръкопис А и съдържа бележки за периода от 1187г. до 1646г., като нейната ІVчаст е възможно да е автограф на съставителя. Хроника 66 се основава на ръкопис Р и съдържа бележки за периода от 1187г. (погрешно в първата бележка като година на превземането на Йерусалим е дадена 1153г., вместо 1187г.)  до 1571г. Хроника 67 се основава на ръкописи S и Z и съдържа бележки за периода от 1187г. до 1571г. Хроника 68 се основава на ръкопии С и N и съдържа бележки за периода от 1187г. (погрешно в първата бележка като година на превземането на Йерусалим е дадена 1193г., вместо 1187г.) до 1718г.

Ръкописи:

N = Андрос, „Свети Николай”, 5, стр. 2V. Освен хрониката ръкописът съдържа Номоканона на Мануил Малах.

A = Атина, Ethn. Bibl., 3073, стр. 415V –418 V. Сборника съдържа също така 65 хомилии на св. Йоан Златоуст.

C = Кеймбридж, Университетска библиотека, Add. 1880.20, стр. 9V. Сборникът съдържа също богословски текстове.

S = Jerusalem, Patriarch. Bibl. (Йерусалим, Патриаршеска библиотека), Св. Сава, 394, стр. А. Сборникът съдържа освен хрониката също Псалтир, Молитвеник и Хомилии.

P = Патмос, Манастирът „Свети Йоан”, 286, стр. 35V-37. В същия сборник съдържа и текста на хроника № 50.

 

Z = Закинт, Обществена библиотека, 32. Сборника съдържа също житийни текстове.

 

Издания на текста:

А: L.-A.  № 8 (S. 11-17) .— N: D. P. Pashalis, Χρονικά καί ίστορικά σηώματα Άνδριακόν Ήμερολόγιον, 1930г., стр. 25-32 (като изолирани бележки); - Lampros, Sylogge - L.-A. № 40 (S. 67—68). — Р: L.-A. № 30 (S. 56, lin. 116—S. 58, lin. 69). — Z: L.-A. № 54 (S. 90-91).

 

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

I.

1.

Z. През 1153 година [събитието е станало през 02.10.1187 година] от земното въплъщение на Господа наш Иисус Христос сарацините превзели Йерусалим.

S. [През] 1{1}93 [година] сарацините отнели от ромеите Йерусалим.

2. [През] 1207 [година], на 10 май венецианците отнели Крит от маврите.

3. [През] 1446 [година] Турчинът за първи път превзел Хексамилиона1.

4. [През] 1453 [година], на 29 май Турчинът2 превзел Града3.

5. [През] 1459 [година], 19 мая [Турчинът] завзел Музитра и Морея.

6. [През] 1470 [година], в неделя, {**} юни Турчинът завзел Еврип.

7. [През] 1478 [година] султан Мехмед 4 сключил мир с венецианците.

8. [През] 1479 [година] Амурат-паша превзел Отранто5.

9. Пак през тази година Селим паша обсаждал Родос и нищо не постигнал.

10.

Z. [През] 148{1} [година] починал султан Мехмед.

S. [През] 148{1} [година] починал стария емир, който обсаждал Родос.

11. И херцогът на Калабрия обсадил и завзел Отранто.

12. [През] 1499 [година], на 29 август султан Баязид 6 отнел от венецианците Навпакт 7.

13. [През] 1500 [година], на 9 август този Баязид завзел Метони8 и Корони 9.

14. [През] 1508 [година], на 29 май, [на празника] на света Теодосия на Крит имало силно земетресение.

15. [През] 1516 [година], на 22 януари султан Селим 10 завзел Кайро.

16. и починал в Града.

17. [През] 1522 [година] султан Сюлейман 11 отнел от унгарците Белград.

18. [През] 1522 [година], на 22 юни (!) Турчинът завзел Родос.

19. [През] 1538 [година], на 19 юни, през четвъртия ден [от седмицата] се озвучиха домовете и *** „Света Богор[одица] Акротирия”12.

II.

(само в ръкопис Z)

20. [През] 1540 [година], на 23 ноември Апапл и Монемвасия13 се предали на султан Сюлейман.

21. [През] 1570 [година] Турчинът отнел Кипър от венецианците.

22. [През] 1571 [година] дон Хуан 14 заедно с венецианците разбил турския флот.

________________________________________

Бележки:

1. Крепостна стена с дължина 6мили преграждаща най-тясната част на Коринтския проток.

2. Турчинът или Великият Турчин название използвано за обозначаване на османските султани.

3. Византийците понякога с оглед важното значение на столицата Константинопол, я наричали просто Градът (τη Πόλει); от там и днешното наименование Истамбул. В българският език името на византийската столица също е изместено от названието „Цариград”.

4. Мехмед II (30 март 1432 – 3 май 1481) – османски султан (1444-1446 и 1451-1481).

5. Отранто – пристанищен град в Южна Италия, региона на Апулия (в долната част на „токът на ботуша”). Тъй като градът след превземането му от турците можел да се превърне в база за завоюването на Италия, то папата обявил кръстоносен поход и нашествениците били отблъснати (вж. също бел. 11 от тази хроника).

6. Баязид II – османски султан (1481-1512).

7. Навпакт (Лепанто) – град, разположен на северния бряг на Коринтския провлак при неговото свързване с Йонийско море.

8. Метони (Модон) – пристанищно селище на йонийското крайбрежие на Гърция, в югозападния край на полуостров Пелопонес, в ном Месиния

9. Корони – град в югозападния край на полуостров Пелопонес, в ном Месиния

10. Селим I – османски султан (1512-1520).

11. Сюлейман I – османски султан (1520-1566).

12. Преводът на бележката е спорен. Според Шрайнер става дума за турското нападение и той смята, че става дума за критския полуостров Акротири и нападението на флотата начело с Хайредин (цит. с., т.2, стр. 578). Руския превод пък гласи: „[През] 1538 [година], на 19 юни, през четвъртия ден [от седмицата] домът (spitia) бил разтърсен от земетресение и *** бил разрушен.”. Проблемът се дължи на повредения текст. Тъй като в бележката във връзка с повредения текст е посочено частично попълване с (άγια θεο…), то в настоящия превод текста е реконструиран като „Света Богородица Акротирия”, т.е. че става дума за ставропигиалния манастир в източния край на Крит, който е известен и с названието Топлу, а изграждането му се отнася към ХІV-ХVв. Манастирът е бил ограбен през 1530г. от хоспиталиерите и е бил пострадал тежко от земетресение през 1612г.

13. Венециански градове в Пелопонес.

14. Хуан Австрийски – извънбрачен син на император Карл V. В бележката става дума за битката при Лепанто.