ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ПАТРИАРХ НИКОЛАЙ МИСТИК

(901-907; 912-925)

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]]

 

 

ПИСМА

 

Номерацията на писмата е дадена по Мигне (Patrl. Gr. CXI, 1863г., стр. 28-391) и CFHB, vol. VI. От тях за българската история значение имат най-вече писмата от 3 до 31, писмо 66 и писмо 95. Тук е даден списъкът на всички писма, но само подчертаните и оцветени в синьо се отварят като хипервръзка и може да бъде прочетен текста на съответния документ.

На български език част от писмата са издадени в превод от В. Златарски (3,5-11, 14-31 и почти цялото 95), от Дуйчев (2, 12 и 13) и от Бешавлиев – писмо 66, като преводите на първите двама са включени в ИБИ-8, ГИБИ-4. В ИБИ е посочено, че съдържащите се в сборника писма са преводите на Златарски и Дуйчев, но е бил направен опит те да бъдат подобрени, без да е посочено, че е направена корекция. Въпреки немалката  редакционната намеса езикът на превода не е бил осъвременен към времето на издаване на сборника. Заради различията между двете издания на писмата и твърде архаичния текст на превода на съвременен български език, се наложиха някои промени. Текстът на писмата е осъвременен, а там където има разминавания между двете издания е използван също английския превод и гръцкия текст в CFHB, т. VI за да се прецени, кой от трите е по-точен. Писмо 35 е било включено само като заглавие в ИБИ, а в отделна статия Дуйчев, е публикувал изследване за писма 80, 92, 94, 95 и 162  без да дава пълен превод. Последните, както и писмо 95 не са били включени в ИБИ. Тъй като тук са включени преводи и на писма, които нямат пряко отношение към българската история за по-голяма пълнота на сбирката, то за улеснение на читателите тези, които по някакъв начин са свързани с България са обозначени с удебелен шрифт. Тук са включени също и коментарите на Златарски към отделните писма. Към всяко от писмата има библиографска справка свързана с него.

 

 

 1. Писмо до преславния, сияен и възлюбен приятел емира на Крит (1-во писмо до критския емир)
 2. До същия (2-ро писмо до критския емир)
 3. До моя могъщ духовно обновен син Симеон, архонт на България (1-во писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 3-то писмо (1-во писмо до цар Симеон І)

 1. До препочтения, преблагочестив съслужител и чедо Наше, архиепископа на България (1-во писмо до българския архиепископ)
 2. До Симеон, архонт на България (2-ро писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 5-то писмо (2-ро писмо до цар Симеон І)

 1. До същия (3-то писмо до цар Симеон І)

     Коментар на Васил Златарски към 6-то писмо (3-то писмо до цар Симеон І)

 1. До същия (4-то писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 7-то писмо (4-то писмо до цар Симеон І)

 1. До същия (5-то писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 8-то писмо (5-мо писмо до цар Симеон І)

 1. До същия (6-то писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 9-то писмо (6-мо писмо до цар Симеон І)

 1.  До същия (7-мо писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 10-то писмо (7-мо писмо до цар Симеон І)

 1.  До същия (8-мо писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 11-то писмо (8-мо писмо до цар Симеон І)

 1.  До архиепископа на България (2-ро писмо до българския архиепископ)
 2.  До първия човек (πρώτω άνθώπω) на Симеон
 3.  До Симеон Българина (9-то писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 14-то писмо (9-то писмо до цар Симеон І)

 1.  До същия (10-то писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 15-то писмо (10-то писмо до цар Симеон І)

 1.  До същия (11-то писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 16-то писмо (11-то писмо до цар Симеон І)

 1.  До същия (12-то писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 17-то писмо (12-то писмо до цар Симеон І)

 1.  До същия (13-то писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 18 и 19 писмо (13 и 14 писмо до цар Симеон І)

 1.  До същия (14-то писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 18 и 19 писмо (13 и 14 писмо до цар Симеон І)

 1.  До същия (15-то писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 20-то писмо (15-то писмо до цар Симеон І)

 1.  До същия (16-то писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 21-во и 22-ро писмо (16-то и 17-то писмо до цар Симеон І)

 1.  До същия (17-то писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 21-во и 22-ро писмо (16-то и 17-то писмо до цар Симеон І)

 1.  До същия (18-то писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 23-то писмо (18-то писмо до цар Симеон І)

 1.  До същия (19-то писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 24-то писмо (19-то писмо до цар Симеон І)

 1.  До същия (20-то писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 25-то писмо (20-то писмо до цар Симеон І)

 1.  До същия (21-во писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 26-то писмо (21-во писмо до цар Симеон І)

 1.  До същия (22-ро писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 27-мо писмо (22-ро писмо до цар Симеон І)

 1.  До същия (23-то писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 28-мо писмо (23-то писмо до цар Симеон І)

 1.  До същия (24-то писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 29-то писмо (24-то писмо до цар Симеон І)

 1.  До същия (25-то писмо до цар Симеон І)
 2.  До същия (26-то писмо до цар Симеон І)

Коментар на Васил Златарски към 30-то и 31-во писмо (25-то и 26-то писмо до цар Симеон І)

 1.  До най-свещения всeпочтен папа на стария Рим, от Николай, архиепископ на Константинопол относно четвъртия брак, неправилно приет сред ромеите
 2.  До монаха Трифон
 3.  До стратега на Елада
 4.  До стратега на Стримон
 5.  До куратора Стронгилицонт
 6.  До дякона Стилян
 7.  До монаха Филит
 8.  До Григорий, митрополит на Ефес
 9.  До патриция Малакин
 10.  До Григорий, митрополит на Ефес
 11.  До същия
 12.  До Андрей, митрополита на Патра
 13.  До стратега
 14.  До монаха Арсений
 15.  До преславния и скъпия наш син, изтъкнатия началник на страната Абасгия
 16.  До паракоймомена Константин, с утешение за смъртта на сестрата
 17.  До Григорий, митрополит на Ефес
 18.  До митрополитите, които не са в общение с църквата
 19.  До Игнатий, митрополит на Казик
 20.  До знаменития владетел на страната Абасгия
 21.  До Петър, архиепископ на Алания
 22.  До Йоан, светейшия папа на стария Рим
 23.  До неизвестно лице
 24.  До неизвестно лице
 25.  До папата на Стария Рим
 26.  До Синода
 27.  До Иконийския (митрополит)
 28.  До неизвестно лице
 29.  До иконома на Великата църква
 30.  До неизвестно лице
 31.  До монаха Петър
 32.  До монаха Епифаний
 33.  До монаха Трифон
 34.  До Йоан, епископ на Амисос
 35.  До неизвестно лице [извършен езически обред при сключване на съглашение с българите]
 36.  До неизвестно лице
 37.  До неизвестно лице
 38.  До протоспатария Давид Камулиан
 39.  До протоспатария Давид Камулиан
 40.  До Александър Никейски
 41.  До неизвестно лице
 42.  До неизвестно лице
 43.  До неизвестно лице
 44.  До неизвестно лице
 45.  До неизвестно лице
 46.  До неизвестно лице
 47.  До монах
 48.  До неизвестно лице
 49.  До неизвестно лице
 50.  До неизвестно лице
 51.  До знаменития, любим духовен син, проконсула Ландулф [от] Николай, по Божия милост, Константинополски архиепископ
 52.  До епископа на Отранто
 53.  До преславния, любим духовен син императорския протоспатарий Гайдон [от] Николай, по Божия милост, архиепископ  на Константинопол
 54.  До свещениците и архиереите, и архонтите, и останалите лонгобардския народ [от] Николай, по Божия милост архиепископ
 55.  До императора за иконома на църквата
 56.  До неизвестно лице
 57.  До неизвестно лице
 58.  До Григорий Ефески
 59.  До неизвестно лице
 60.  До знатния духовен син, славния куропалат
 61.  До неизвестно лице
 62.  До Теодосий Клавдиополиски
 63.  До Григорий Ефески
 64.  До кесаря Роман

95-А. До неизвестно лице

 1.  До Игнатий Никомидийски
 2.  До същия
 3.  До пресветейшия и преблажен брат и съслужител
 4.  До неизвестно лице

100.                   До митрополита на Никея

 1. До неизвестно лице

101-А.    До неизвестно лице

102.                   До прославения, преблагороден, преславен приятел на нашия водач, който с божия помощ е определен да  е първенец и господар на сарацинския народ

103.                   До императорския протоспатарий и архонт Годин

104.                   До Константин, митрополит на Лаодикея

 1. До неизвестно лице

106.                   До архиепископа на Херсон

107.                   До Казикския [митрополит]

108.                   До Песинския [митрополит]

 1. До неизвестно лице

110.                   До Песинския [митрополит]

111.                   До неизвестно лице

112.                   До Теоктист Клавдиополиски

113.                   До Никита Атински

114.                   До Василий, митрополит на Халдия

115.                   До Евтимий, митрополит на Антиохия

116.                   До Филип Лариски

117.                   До Лъв Силайски

118.                   До Петър, архиепископ на Алания

119.                   До Андрей Патрански

120.                   До монаха Трифон

121.                   До Лъв, патриций и стратег на Анатолик

122.                   До епископ Амвросий

123.                   До Андрей Патрански

 1. До Григорий Ефески

125.                   До неизвестно лице

126.                   До Игнатий, бивш магистър, водещ монашески живот в Мегало Агро

127.                   До Лъв, спатарий и съдия на Пафлагония

128.                   До Василий Халдийски

129.                   До Лъв Силайки

130.                   До Игнатий Казикски

131.                   До монаха Трифон

132.                   До Григорий, епископ на Ефес и Фотий Хераклейски, в изгнание

133.                   До Петър, архиепископ на Алания

134.                   До същия

135.                   До същия

136.                   До братята Стефан, Михаил и Константин

137.                   До Игнатий, митрополит на Казик

138.                   До същия

139.                   До архонта на архонтите

140.                   До Михаил патриций и стратег на Солун

141.                   До игумена на Илионския олтар

142.                   До Антоний, митрополит на Сарди

143.                   До Игнатий магистър, който съблюдава монашески живот в [манастира в планинския масив Кара-Даг] Мегало Агро

144.                   До Николай, стратег на Лангобардия

145.                   До любимия, превъзходния духовен син, сияйния архонт на Амалфи

146.                   До протоасекрета Константин

147.                   До неизвестно лице

148.                   До монаха Евтимий

149.                   До стратега на Тракизион

150.                   До патриция Филотей

 1. До Григорий Ефески

152.                   До неизвестно лице

153.                   До Теодосий, монах и кубуклейсий

 1. До Григорий Ефески

155.                   До неизвестно лице

156.                   До император Роман

157.                   До Димитър Казикски

158.                   До Константин,  митрополит на Лаодикея

159.                   До същия

 1. До Григорий Ефески

161.                   До стратега на Пелопонес

162.                  До Григорий, владетел на Абасгия

163.                   До монаха Антиох

164.                   До неизвестно лице

165.                   До неизвестно лице

166.                   До неизвестно лице

167.                   До неизвестно лице

168.                   До неизвестно лице

169.                   До неизвестно лице

170.                   До неизвестно лице

171.                   До неизвестно лице

172.                   До неизвестно лице

173.                   До неизвестно лице

174.                   До неизвестно лице

175.                   До неизвестно лице

176.                   До неизвестно лице

177.                   До неизвестно лице

178.                   До неизвестно лице

179.                   До неизвестно лице

180.                   До неизвестно лице

181.                   До неизвестно лице

182.                   До неизвестно лице

183.                   До неизвестно лице

184.                   До неизвестно лице

185.                   До неизвестно лице

186.                   До неизвестно лице

187.                   До неизвестно лице

188.                   До неизвестно лице

189.                   До неизвестно лице

190.                   До неизвестно лице