ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ДОКУМЕНТИ НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЯ

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

НОВЕЛИ НА ИМПЕРАТОР ЮСТИНИАН І

 

535г. Новела на император Юстиниан І до архиепископ Кателиан

545г. Новела на император Юстиниан І до префекта Петър

 

ПИСМА НА ПАПА ГРИГОРИЙ І

 

591г. Писмо на папа Григорий І до всички епископи в Илирик

594г. Писмо на папа Григорий І до епископа на Сердика Феликс

598г. Писмо на папа Григорий І до всички епископи в Илирик

601г. Писмо на папа Григорий І до дякон Анатолий за отстраняването на архиепископ Йоан

 

* * * * * * * *

 

АРХИЕПИСКОП ЙОАН ДЕБЪРСКИ

 

Първа грамота на император Василий ІІ от 1019г.

Втора грамота на император Василий ІІ от 1020г.

Трета грамота на император Василий ІІ (около 1020-1025г.)

 

АРХИЕПИСКОП ДИМИТЪР ХОМАТИАН

 

Синодален акт на Охридската архиепископия за положението на поставените по времето на цар Калоян български епископи в диоцеза й. (около 1217-1220г.)

Послание на Димитър Хоматиан до митрополита на Корфу относно положението на епископите поставени по времето на цар Калоян в епархиите на Охридската архиепископия

Послание на Димитър Хоматиан и Синода до архиепископ Сава І Сръбски

Синодален акт на Охридската архиепископия свързан с празника Русалии.

 

НЕИЗВЕСТЕН АРХИЕПИСКОП

 

1369г. - Писмо на цариградския патриарх Филотей до охридския архиепископ във връзка с предложението за свикване на събор за уния с папата

 

НЕИЗВЕСТЕН АРХИЕПИСКОП (СЛЕД АРХИЕПИСКОП МАТЕЙ)

 

Писмо на Цариградския патриарх до охридския архиепископ във връзка с ръкополагането на Софийски и Видински митрополит

Писмо на Охридския архиепископ до цариградския патриарх във връзка с ръкополагането на Софийски и Видински митрополит

Писмо на Охридския архиепископ до византийския император във връзка с ръкополагането на Софийски и Видински митрополит

 

АРХИЕПИСКОП ДОРОТЕЙ

 

1456г. Писмо на молдавския воевода Стефан до архиепископ Доротей

1456г. Отговор на архиепископ Доротей на писмото на молдавския воевода Стефан

 

 АРХИЕПИСКОП ПРОХОР

 

1530г. Писмо на цариградския патриарх Йеремия I до охридския архиепископ Прохор

1543г., 15 април – Молба от жителите на Анкона до архиепископ Прохор да им ръкоположи за епископ монаха Пафнутий

1544г, 10 юни – Ферман на султан Сюлейман Великолепни до воеводата на Молдова

1544г., 16 юни - Ферман на султан Сюлейман Великолепни до воеводата на Влашко

1544г., 22 септември - Ферман на султан Сюлейман Великолепни до воеводите на Молдова и Влашко

1548г., април – Писмо на архиепископ Прохор до папа Павел ІІІ (1534-1549) с молба да помага на новоназначения италийски митрополит Пафнутий

Писмо до кардинал Сантакроче с молба да помага на новоназначения италийски митрополит Пафнутий

Писмо на монасите от Зографския манастир до архиепископ Прохор

 

АРХИЕПИСКОП СИМЕОН І

 

1550 - Грамота на архиепископ Симеон

 

АРХИЕПИСКОП НЕОФИТ І

 

1551г., май – Писмо на патриарх Дионисий ІІ до архиепископ Неофит І

1551г., юли - Писмо на архиепископ Неофит

1553г., 31.07. – Була на папа Юлий III (7 февруари 1550 - 23 март 1555) за потвърждаване на правата на италийския митрополит

 

АРХИЕПИСКОП ПАИСИЙ

 

1565, 15 януари – Съборен акт за снемането на цариградския патриарх Йоасаф ІІ с участието на архиереи от Цариградската патриаршия и Охридската архиепископия под председателството на охридския архиепископ Паисий

1566г., м. юли – „Първа” грамота на охридския архиепископ Паисий за правата и привилегиите на италийския митрополит Тимотей от м. юли 1566г.

1566г., м. юли – „Втора” грамота на охридския архиепископ Паисий за правата и привилегиите на италийския митрополит Тимотей от м. юли 1566г.

1566г., м. юли – „Трета” грамота на охридския архиепископ Паисий за правата и привилегиите на италийския митрополит Тимотей от м. юли 1566г.

1566г., м. юли – „Четвърта” грамота на охридския архиепископ Паисий за правата и привилегиите на италийския митрополит Тимотей от м. юли 1566г.

 

АРХИЕПИСКОП СОФРОНИЙ

 

1572г. Писмо на охридския архиепископ Софроний до цариградския патриарх Йеремия ІІ

 

АРХИЕПИСКОП ГАВРИЛ І

 

1585, март – Акт за избор на Йеремия за Прилепски и Пелагонийски митрополит

Препоръчителна грамота до европейските владетели и църковни ръководители издадена от патриарсите Теолипт ІІ Цариградски, Силвестър Александрийски и Йоаким Антиохийски за архиепископ Гаврил

         1586г. Препоръчително писмо на полския крал Стефан Батори до папа Сикст V дадено на архиепископ Гаврил

         1587г., 1 август – Препоръка издадена от архиепископ Гаврил до европейските владетели и църковни ръководители за монаси от атонския манастир Пантократор

         1587, 8 октомври – Писмо на архиепископ Гаврил до архидука Фердинанд

         1588г. - Писмо на архиепископ Гаврил до Макарий Моневазийски

         1589г., м. октомври - Препоръчително писмо за кипърския монах Леонтий изпратено от архиепископ Гаврил до Мартин Крузий

 

АРХИЕПИСКОП АТАНАСИЙ І РИЗЕЯ

 

1596г. - Писмо на архиепископ Атанасий до венецианците

1598. – Мемоар до император Рудолф подаден при първото посещение на архиепископ Атанасий І в Прага

1598, 26 ноември – Благодарствено писмо на архиепископ Атанасий І до император Рудолф

1598, 5 дек. – Препоръчително писмо на архиепископ. Атанасий І от император Рудолф до архидука Алберт

(1598-1599) - Писмо на архиепископ Атанасий до вицекарцлера Корадучи с молба подареният на императора мемоар да бъде отпечатан

1599 - Мемоар до император Рудолф подаден от архиепископ Атанасий І при второто му посещение в Прага

1599. Резюме на Мемоар до император Рудолф подаден от архиепископ Атанасий І при второто му посещение в Прага

1615, 28 юни - Писмо на архиепископ Атанасий до херцог д’Осуна

1615 – Кратко изложение на архиепископ Атанасий І за прогонването на турците

 

АРХИЕПИСКОП НЕКТАРИЙ І

 

1598г., 1 януари - Утешително послание от свети Мелетий Пигас до архиепископ Нектарий І

1598г., 14 август - Препоръчително писмо до полския канцлер Ян Замойски  от молдавският воевода Йеремия Могила за Нектарий І

1600г. – Решение на църковния събор в Яш

 

Приложение – документи на Нектарий І като вологодски и великопермски архиепископ:

 

         1614г., 10 март — Писмо на Миколайко Мустафеев до архиепископ Нектарий за селското въстание във Вологодски уезд.

         1621г., 24 май - Уведомителна грамота на московския патриарх Филарет до новгородския митрополит Макарий, че бившият волгогодски архиепископ Нектарий е оправдан по повдигнатите му обвинения

         1625, 29 юни – Грамота на вологодския архиепископ Нектарий за поставяне на дякон Кирил Юриев за поп

 

АРХИЕПИСКОП НЕОФИТ ІІ

 

1601г. 12 септ. - Грамота на Неофит ІІ

1601г. 14 септ. - Грамота на Неофит ІІ

 

АРХИЕПИСКОП ПОРФИРИЙ ПАЛЕОЛОГ

 

1623, 22 януари - Заявление на архиепископ Порфирий пред битолския кадия

         1623, 7 февруари - Заявление на свещеникът Христо, пълномощник на архиепископ Порфирий пред битолския кадия

         1623, 7-11 февруари - Заявление на свещеникът Христо, пълномощник на архиепископ Порфирий пред битолския кадия

1623, 2-3 април - Заявление на владици пред битолския кадия, че стават гаранти за заема на архиепископ Порфирий

1624, февруари  – Писмо на архиепископ Порфирий до папа Урбан

1624, 28 септември - Писмо на папа Урбан до архиереите от Охридската архиепископа

 

Приложение – документи на Порфирий след напускането на архиепископския пост:

 

1627, 20 юни – Първо завещание на архиепископ Порфирий Палеолог

1634, 18 октомври – Трето завещание на архиепископ Порфирий Палеолог

1643, 30 септември – Четвърто завещание на архиепископ Порфирий

 

АРХИЕПИСКОП АВРАМИЙ МЕСАПСА

 

1632г., 10 юли – Препоръчително писмо на папа Урбан VІІІ до френския крал Луи ХІІІ за архиепископ Аврамий

 

 

АРХИЕПИСКОП МЕЛЕТИЙ ІІ

 

1677 г. Встъпителна бележка към кондиката на Охридската архиепископия

         1677 г. Акт за избор на йеромонах Дионисий за Преспански владика

 

АРХИЕПИСКОП ПАРТЕНИЙ ІІ

 

1679 г. Акт за избор на дебърския епископ Митрофан за Пелагонийски митрополит

 

АРХИЕПИСКОП ГРИГОРИЙ ІV (ВТОРИ ПЪТ)

 

1685г. Акт за избор на йеромонах Партений за Преспански владика

 

АРХИЕПИСКОП ГЕРМАН

 

1688г. Акт за оставката на архиепископ Григорий и избор на Герман за Охридски архиепископ. Встъпителен акт на Герман.

         1689г. Такрир (молба) на патриарх Герман до султана за низложението на Игнатий и даване на берат на Партений

 

АРХИЕПИСКОП ГРИГОРИЙ V ТЪРНОВЕЦ

 

1691г. Акт за низвержението на архиепископ Герман и избор на Григорий за Охридски архиепископ. Встъпителен акт на Григорий

         1691г. Протокол за пренасяне на тленните останки на архиепископ Зосим

         1691г. протокол за изграждане на храм на „Св. Парескева” в Кавая, Дебърско и поменник на дарителите

 

АРХИЕПИСКОП ИГНАТИЙ ІІІ

 

1693г. синодални актове за избор и встъпване на Игнатий като охридски архиепископ

 

1694г. синодални актове за избор и встъпване на Даниил като Коричански и Селасфорски митрополит

 

1694г. синодални актове за избор на Дионисий за костурски митрополит и встъпителен акт

 

АРХИЕПИСКОП ЗОСИМ ІІІ (ПЪРВИ ПЪТ)

 

1695г. синодален акт за снемането на архиепископ Григорий и избирането на негово място на Зосим

 

1695г. оставката на архиепископ Герман

 

1695г. синодален акт за избор на архиепископ Зосим и встъпителен акт

 

1695г. синодален акт за избор на Игнатий за Пелагонийски митрополит и встъпителен акт

 

АРХИЕПИСКОП РАФАИЛ

 

1699г., 8 юни - Синодален акт за низложението на архиепископ Зосим и за избор на архиепископ Рафаил. Встъпителен акт (ентроникон) на архиепископ Рафаил.

 

АРХИЕПИСКОП ЗОСИМ ІІІ (ВТОРИ ПЪТ)

 

1708г. синодален акт за създаване на училище към манастира „Света Богородица”

 

АРХИЕПИСКОП МЕТОДИЙ

 

1708г. встъпителен акт (ентроникон) на архиепископ Методий

 

АРХИЕПИСКОП ЗОСИМ ІІІ (ТРЕТИ ПЪТ)

 

1709г. синодален акт за избор на Йоасаф за Корчански митрополит и встъпителен акт

 

АРХИЕПИСКОП ФИЛОТЕЙ

 

1714г. синодален акт за избор на Филотей за охридски архиепископ

 

1718 г. съгласителен акт за избор на Йоасаф за охридски архиепископ

 

1718г. синодален акт за низложението на архиепископ Филотей

 

АРХИЕПИСКОП ЙОАСАФ ІІ (1719-1745)

 

1719 г. Акт за избор на Йоасаф за охридски архиепископ. Встъпителен акт на архиепископ Йоасаф

 

1719г. синодален акт срещу вътрешните размирици

 

1720г. синодален акт за промяна на датата на празника на св. Наум Охридски

 

1730 г. Акт за избор на йеромонах Теодосий за преспански владика

 

1730г. встъпителен акт на преспанския владика

 

1735г. синодален акт за избор на Даниил за Велешки владика и встъпителен акт.

 

1743г. синодален акт за избор на Никифор за Сисанийски митрополит и встъпителен акт

 

АРХИЕПИСКОП ЙОСИФ

 

1746г. Интронационен (встъпителен) акт на архиепископ Йосиф

 

1746г. Разписка

 

1746г. Разписка

 

1748г. Разписка

 

АРХИЕПИСКОП ДИОНИСИЙ ІІІ

 

1752г. Разписка

 

1753г. Разписка

 

1756г. Разписка

 

АРХИЕПИСКОП МЕТОДИЙ ІІ

 

1758г., 13 март - Ферман на султан Мустафа ІІІ, че  охридския архиепископ Методий ІІ не е отговорен за дълговете на предшественика си Дионисий ІІІ

 

АРХИЕПИСКОП КИРИЛ

 

1759г. (погрешно 1749) Разписка

 

1761г. Разписка

 

1761г. Разписка

 

АРХИЕПИСКОП АРСЕНИЙ ІІ

 

1767г. Синодално спогодително решение за присъединяване на Охридската архиепископия към Цариградската патриаршия

         1767г. Оставката на охридския архиепископ Арсений

         1767г. Оставката на бившия охридски архиепископ Арсений като пелагонийски митрополит

         1767г. Акт на Цариградската патриаршия във връзка с присвояването на Охридската и Ипечката архиепископии

 

Приложения:

 

Списък на чиновническия щат на Охридската архиепископия през 1690г.

 

1779г. Бележка в Кодекса от Исая Преспански

 

1870г. Ферман за учредяване на българска самостоятелна църква начело с екзарх

 

Две стихотворения от Михаил Иписхиоти за архиепископ Йоасаф и Охрид

 

Панагирично стихотворение на Григорий Мосхополец за Светия Синод на Охридската архиепископия

 

Печати на Охридските архиепископи

 

Дю-Канжов списък на охридските архиепископи

 

1143г. Нил Доксопатър за статута на Охридската архиепископия

 

1720г. Известие

 

Из „Описание на Молдавия” от Димитър Кантемир – за включването на Молдавската църква в диоцеза на Охридската архиепископия

 

Надписи за Охрид и охридските архиепископи публикувани в книгата на Йордан Иванов „Български старини из Македония”.