ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Встъпителен акт на преспанския владика Доситей от 19.01.1730г.

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана също „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. Х/1894г., стр. 556-557. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

† Негово Блаженство словеснeйшият ни владика и господар архиепископ на Охридската Първа Юстиниана и вся България, Г-н, Г-н Йоасаф със свещения Синод от владиците, от Бога водени, избраха и мен скромния най-долния и недостойния да ме възкачат на престола от светата Преспанска епископия, намирайки ме достоен за такъв духовен чин и надзор. Благодаря и преблагодаря преди всичко на всемилостивия Бог, Който внуши в сърцето и душата на най-блаженния ми Владика и на свещения архиерейски синод. Моля Бога, да удо­стои и мене най-долния раб законно да паса и да управлявам Христо­вото словесно стадо, в благодетелен и непорочен живот, да му го представя чисто и непокварено в страшното му пришествие. За туй и покорявам се на заповедта на братството му, като ме водят техните молитви, да вървя по пътя на правдата. Дано да стане! Господи, царю вечни! чрез застъпничеството на Пречистата ти майка и с молитвите на светия ни отец Климент, Охридския архиепископ и чудотворец и всички светии, амин!

Година 1730 януари 19-и; Охрид.

 

† Смиреният Преспански епископ Доситей собственоръчно подписах.