ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Синодален акт от 1691г. за низвержението на архиепископ Герман и избор на Григорий за охридски архиепископ

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана и „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ, кн. VІ, стр. 199-201. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика. Някои пояснения сам поставил в квадратни скоби – []. Допълнил съм и някои думи, които ги има в гръцкия текст, но са изтървани в българския превод – първото споменаване на името на низвергнатия Григорий,”господин” пред името на митрополит Арсений, а някои думи съм заменил с използваните в съвременния език.

 

 

                                                                                                                                             ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

            Понеже и пресветлият престол на пресветата наша архиепископия на Първа Юстиниана Охридска и на цяла България, Сърбия, Албания, втора Македония, Западно море и пр. остана без покровител и пастир-началник, тъй като архиепископстващият преди това в нея Герман се показа нехаен и ленив към изплащане на царските данъци с недаване три години харадж за поддържане и управление на тази наша страна и живеещите в нея архиереи, като остави тъй да се каже всички нас в опасност и преследване; тъй като разпиля всичко с необмислено разнасяне на приходите и се показа неопитен, като направи някои явни нередности и бъркотии, а при това и за развала на страната ламтеше за слава и направи голяма пакост на епархията, ние, подведомствените владици на тази пресвета Охридска и на цяла България архиепископия, събрани заедно с Герман, го намерихме за непотребен, разорител и ленив и го отхвърлихме, като го свалихме от архиепископското управление и никак не одобрихме управлението в самата велика съборна църква „Света София”, на чудотворната наша Богородица и Приснодева Мария. Събрани единодушно и единогласно в свещената митрополия на Първа Юстиниана Охридска, в името на животворящата Троица и Бога на всички твари, канонически и законно гласувахме и стана между нас подробно разискване  за да намерим достойния и приличен неин покровител и пастир. На първо място поставихме преосвещения и учения митрополит на Нова Патра, господин г. Григорий, за втори след него преосвещеният Корчански [митрополит] господин г. Макарий и трети Свето-Горският и Мокренски [митрополит] господин Арсений, от които след сравнение, първият г. Григорий се намери за най-добър и достоен от другите да управлява и пасе този същия пресвят и превисок престол на Охрид и цяла България.

            Прочее, по Божия милост и с провидението и благодатта на пресветия Дух, гласувахме и правилно избрахме в годината от Христа 1691, август, 8 и поставихме на патриаршеския престол на другия ден, в неделя, месец август, 9.

           

Заместник и епитроп Охридски, Китийски Козма, гласувахме единодушно.

            Касторийски [Костурски] и първопрестолен Давид, гласувахме единогласно.

            Белградски Игнатий гласувахме единодушно.

            Корчански Макарий гласувахме единодушно.

            Сисанийски Зосим гласувахме единодушно.

            Пелагонийски Игнатий гласувахме единодушно.

            Гревенски Теофан гласувахме единодушно.

Горенско-Мокренски Арсений гласувахме единодушно.

 

Архиепископът

 

Понеже, ръководен от Бога, божественият и свещен синод на преосвещените митрополити и боголюбиви епископи, в Светия Дух любезни братя и съслужители, пожела да възкачи и мене смирения, нищожния и най-малкия на най-високия и най-свети престол на Първа Юстиниана Охридска и цяла България; прочее, благодаря първо на нашето в Христа братство и моля Бога Вседържител да ми даде добър ум и разум за да ръководя Христовото словесно паство и от Бога отредената ми архиепископия благочестиво и богоугодно, като следвам безупречно поведение на живота и в чистотата; като пазя във всичко установеното от светите отци; като постоянствам с угодно на Христа поведение и чедолюбиво разположение към всички братя; като до последното ми дихание живея миролюбиво, в единомислие, съгласие и връзка с любезните ми събратя и съслужители свети архиереи.

Направи, Христе царю, така да бъде, че да се удостоя, чрез молитвите на небесната царица и наша госпожа Богородица и Приснодева Мария, на светия наш отец-чудотворец охридски архиепископ Климент и на всички светии, да представя в страшния съден ден повереното ми Христово паство неопетнено, безупречно и непорочно. Амин.

 

1691, август, 8.

На Първа Юстиниана Охридска Григорий.