ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Чиновете през 1690г. по времето на архиепископ Герман

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана също „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Единия препис на списъка от кондиката  на чиновниците е направен от  Г. Бодлев (публикуван от А. Шопов в СбНУ кн. Х/1894г., стр. 566-567, като има някои различия между гръцкия текст и българския превод), друг препис се намира в ЦИМ под № 252. Между двата има някои различия, които са отразени в квадратни скоби. Всичко това наложи списъка тук да е компилация между различните издания, като в случая освен изданието на СбНУ са  използвани и сведенията на Ив. Снегаров във 2 том на неговата „История на Охр. архиепископия-патриаршия (стр. 374-375 и факсимиле на стр. 535). Направил съм също някои незначителни промени, свързани предимно с осъвременяване на езика. Според Снегаров списъка е дело на Козма Китийски.

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

            По време на най-блаженния Патриарх, г-н, г-н Герман и наместника Козма, Кипърския Китейски митрополит, честния Охридски клир, разпредели се така в свещения кодекс на престола:

 

Първа петица

 

Втора Петица

 

Трета петица

 

† Велик иконом поп Нико,

 

† Протодекдик господин Ангел Хаджи[ев],

† Поп Димитър ипомниматограф [записвач],

 

† Велик сакеларий поп Григорий,

 

† Прототариуса Георги Емануил[ов],

 

† Поп Георгий йеромнимон [споменвач],

 

† Велик скевофилакс Никола Попзахариев

† Велик логотет Никола Недо[в],

 

† Първи Доместик Банко [Бале, Балко],

 

† Велик хартофилакс [книгопазител] поп Петър [поп Петко]

† Канстрисий Нико Стамо[ов],

 

† Втори Доместик Анастас Калайджиев,

 

Сакелий поп Никола

† Първи референтарий Апостол поп Митре[в],

† Втори референтарий Митре Бале[в] [Балков]

 

† Димитър Еразмо[в] ипомимнископ [напомнювач].

 

 

 

[  Поп Йоан,]

† Велик протопоп г-н Герасим [Димитър],

† Велик ритор [оратор] Герасим [Хрисохой],

† Екзарх г-н Нинко Златар [Нинко],