ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Разписка от 15 август 1752г.

 

            Разписките са намерени и преписани от Г. Бодлев. Те са се намирали у Ап. Н. Герасим. Всички разписки се отнасят до внесените от Сисанийския владика Никифор суми в касата на Охридската архиепископия. Такива вноски са превили всички владици, като средствата са били предназначени за плащане на дължимите данъци и други разходи на поместната църква. Освен тях Бодлев открил още два документа от времето на архиепископ Дионисий у Тасе Аспич. Навярно в изгорелия на 17 юни 1862г. архиепископски конак в Охрид са се съхранявали още такива документи.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. Х/1894г., стр. 564-565. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Дионисий, по Божия милост, архиепископ на охридската Първа Юстиниана и на цяла България.

Наше смирение с преосвещените и пречестни владици, нашите в Светия Дух братя и сътрудници, удостоверява, че преосвещеният Сисанийски митрополит г-н Никифор, наш събрат и сътрудник, изплати раз­хвърления му от светия синод царски данък и дълг на престола за текущия индиктион, по външно [т.е. по турското летоброене от Хаджира] 1165, а аспри 42000, или четиридесет и две хиляди с притурка от 6300, шест хиляди и триста аспри.

За удостоверение направи се настоящата синодална квитанция и се подаде на Негово Преосвещенство.

1752; месец август 15.

 

† Пелагонийски и председател Йосиф,

† Костурски Хрисант,

† Велешки Йосиф,

† Корчански и Селасфорски Макарий,

† Тивериополски Теофан,

† Воденски Герман,

† Преспански Партений,

† Горо-Мокренски Серафим,

† Мъгленски Йоаким.