ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Синодален акт от 1695г. за снемането от охридския архиепископски престол на  Григорий Търновски и за избор на негово място на Зосим

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана и „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ, кн. VІ, стр. 210-211. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на език, а някои думи съм заменил с използваните в съвременния език.

 

 

                                                                                                                                                ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

Чрез настоящето удостоверително, подписано от всички свети ар­хиереи, подведомствения на просветата архиепископия Първа Юстиниана Охридска и на цяла България, и от намиращите се големци и други по-първи мъже от същата страна, заявяваме, че понеже от време виждаме разрухата и нещастията, които едно подир друго се случват на тая злочеста Охридска страна от различни чужди архиепископи, които идат от чужди епархии и развалят и ощетяват честната и славна тая епархия на преславната Първа Юстиниана Охридска и на цяла Бъл­гария и пр., за която (епархия) явно се изпълни истинското Божие слово, казано чрез пророк Исайя, „много и чужди овчари развалиха лозето ми" (понеже Божие лозе се казва Църквата и верният народ); понеже много и различни чужди пастири развалиха, съсипаха и злоупотребиха нашата велика Христова църква ... но от всички лица най-безсрамен и най-небоязлив излезе Григорий Търновски, който я подкопа и я разцепи и за когото чухме, че пак в Одрин смущава и пребивава и против нашата архиепископия пак се въоръжава; понеже тоя същия Григорий Божията църква и свещеният синод на светите архиереи справедливо осъди и най-сетне, като извади на яве неговите беззакония, пакости и несправедливости, съвършено отхвърли, от архиерейството съблече и като изгнил и нечист член отсече и много на далече отхвърли .... прочее, ние подписаните архиереи и намиращите се тука първенци ду­ховни миряни и други големци, размислихме дълбоко за отърваване от злините и възстановяване на честен, справедлив и боголюбив архиепископ и патриарх на тая нещастна страна, сиреч на Първа Юстиниана Охридска и на цяла България. И понеже всевиждащото око на Всевишния Бог и времето докара щото в. преосвещеният митрополит Сисанйски господин г. Зосим да иде в Одрин за некоя своя друга работа . . · и ние едногласно и единодушно желаем да вземе той архиепископията на І Юстиниана Охридска и на цяла България, като достоен да я управлява и възвърне към старата слава тоя разклатен апостолски престол, а престъпника, развратителя и смутителя Григорий, като кръвожаден вълк далече да отстрани и отпъди от това словесно Христово стадо, както и ние едногласно, с едни уста и едно сърце отхвърлихме. Свети Сисанийски господин Зосим, като дойде, ще го посрещнем благочестиво, честно и единодушно, всички ние от тая страна архиереи, свещеници, първенци и цялото множество благочестиви християни, но с такова съ­гласие и неизменимо обещание, да действа и въведе законно и бого­угодно управление за интереса на страната.

В Охрид, 1695, април, 7.

Подписите:

Главният Охридски и на цяла България Герман.

Касторийски първопрестолен и Дебърски председател Давид.

Сегашни Касторийски първопрестолен Дионисий.

Дирахийски Козма, Тивериополски (Струмишки) Леонтий. Пелагонийски Игнатий, Могленски (Молесхоски) Дионисий.

Гревенски Теофан, Горенски и Мокренски Арсений, Преспански Партений.