ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Разписка от 8 юни 1761г.

 

            Разписките са намерени и преписани от Г. Бодлев. Те са се намирали у Ап. Н. Герасим. Всички разписки се отнасят до внесените от Сисанийския владика Никифор суми в касата на Охридската архиепископия. Такива вноски са превили всички владици, като средствата са били предназначени за плащане на дължимите данъци и други разходи на поместната църква. Освен тях Бодлев открил още два документа от времето на архиепископ Дионисий у Тасе Аспич. Навярно в изгорелия на 17 юни 1862г. архиепископски конак в Охрид са се съхранявали още такива документи.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. Х/1894г., стр. 566-567. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Наше смирение с настоящето удостоверява, че светият Сисанийски, г-н Никифор, изплати, разпределения му данък за дългове на престола, за годините 1759, 1760 и 1761-а, всичко в брой 97920 аспри, които изцяло ги доплати. За това му се връчи и настоящата квитанция за потвърждение.

1761, юли 8.

 

 

† Бившият Охридски Дионисий, свидетел,

† Охридски Кирил, свидетел,

† Пелагонийски председател Йосиф свидетел,

† Костурски Хрисант свидетел,

† Дирахийски Неофит свидетел,

† Преспански Партений свидетел,

† Дебърски Даниил свидетел

† Горо-Мокренски Йоаким свидетел.