ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Надписи за Охрид и охридските архиепископи публикувани в книгата на Йордан Иванов „Български старини из Македония”.

 

             

 

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

            Надпис на рамката на Христовата икона от Д.Хоматиан ( 1216-1234)

 

            Украсата на иконата ти, о украсителю на света, е от Димитрий, архипастир на българите. Ти пък ме възнагради според моя дар, като очистиш грозния позор на страстите ми.

 

Надпис на покрова дар от Теодор Комнин (1216-1234)

 

            Ти, Слово на Бога Отца, което по неизказан начин си получило от безмъжна дева плът, която виждаме предлагана за храна на човеците, въпреки че никой не е достоен, приеми този дар от Теодор Комнинодука и от неговата добра съпруга Мария Дука Комнинородена и им дай за това спасение на душите.

 

Приписка от с.Равне, Охридско от времето на цар Иван Асен ІІ

 

            Помени господи своите раби Йосиф и Тихота, съставили тази книга с божия помощ и застъпничеството на света богородица приснодева Мария. Написа се в град Охрид, в селото наречено Равне, при българския цар Асен.

 

Надпис на плащеницата дар от имп. Андроник Палеолог (1282 – 1328)

 

Пастирю на българите, спомни си при жертвоприношенията за владетеля Андроник Палеолог.

 

Надпис при образа на ктитор Йоан в “Св. София” в Охрид

 

Спомни си, Христе, за душата на твоя раб севаста кир Йоан от Просеник.

 

Надпис на черквата “Св. Богородица” в Охрид от 1295 г.

 

            Въздигна се този божествен и всечестен храм на всепресветата наша владичица Богородица Перивлепта, със съдействието и разходите на господина Прогон Сгур, велик етериарх, и на съпругата му госпожа Евдокия, зет на силния и свят наш самодържец на ромеите Андроник Палеолог и на благочестивата му съпруга Ирина. При архиерейството на Макарий, всесветейшия архиепископ на Първа Юстиниана и на цяла България в годината 6803 (1295) индикт 2.

 

Надпис на архиеп. Григорий от 1317г. в черквата “Св.София” в Охрид

 

 …. ( като втори) Мойсей, Григорий, като издигна скиня ( сир. храм), мизийските народи поучава всемъдро на богописания закон. Година 6825 (=1317 )

 

 

Надпис на черквата “Св. Богородица” в Охрид от 1365 г.

            Издигна се и се изписа този божествен и всечестен храм на нашия между светците отец цариградския архиепископ Григорий Богослов със съдействието и разходите на преосвещения епископ на Девол  Григорий, т.е. на Селасфор, при царуването на Стефан Урош и при архиерейството на всесветейшия архиепископ на Първа Юстиниана Григорий, в годината 6873 (1365), индикт 13.

 

Надпис на черквата “Св. Климент”Стари в Охрид от 1378 г.

 

            Издигна се и се изписа този божествен храм в името на нашия владика и чудотворец свети Климент, със съдействието, разхода и труда на благочестивия свещеник Стефан Пророка, при управлението над този светъл и богоспасяем град Ахрида от всеблагородния наш господар, великия жупан кир Андрей Гропа, при архиерейството на всесветлейшия архиепископ на Първа Юстиниана и на цяла България кир Григорий, месец юли, индикт …, година 6886 (1378).

 

Надпис-епитафия на черквата “Св. Богородица” в Охрид от 1379 г.

            Представи се божия раб Остоя Раяковик наречен Угаруик; сродник на крал Марко, зет на жупана Гропа, в годината 6888 ( 1379), месец октомври, 10, индикт 3. Моля ви, братя мои любими, които четете, простете заради Бога, защото и вие може да станете като мен, (както и) аз бях някога като вас.

Надпис в с. Лешани, Охридско, манастира „Вси светии” от 1452 г.

 

            Иззида се и се изписа този св. Божествен храм на великите мъченици всички светии с труда и попечението на божия раб Ни… Божикиев от град Охрид по времето на архиепископ Никодем през 6960 ( 1452) година.

 

Бележка в пролог за заточение на охридчани

 

            В лето 6975 (1467). През тази година цар Мехмед пресели охридчани, месец октомври, в деня на св. Киприян и Юлита.

 

Надпис на охридския архиепископ Григорий от 1537 или 1590г.

 

По божия милост на цяла България и на Първа Юстиниана Охрид архиепископ Григорий.

 

 

 

Преписка от 1598г. в пролог от ХІVв. за посичането на св.Варлаам

 

            В годината 7106 ( 1598), месец май, 28 ден на охридския архиепископ кир Ва(р)лам турците му отсякоха главата в град Велес, те причиниха велика мъка, а на него вечна памет.

 

 

Надписи за архиепископ Прохор

 

1.      Написа се тази книга, наречена Палеа с труда и напътствията на преосвещения архиепископ кир Прохор …. Последния от иноците Сисой………

Поставих тази книга палеа в светата и велика църква и който я отнеме да е проклет от Господ Бог Вседържител и от всички светии и да подлежи на осъждане с анатема: в годината 7052 (1543)

 

2.      Написах тази книга наречена Дамаскин и Григорий Палама по повеля на най-блажения архиепископ кир Прохор и се постави в светата и велика църква на Първа Юстиниана и който поиска да я отнеме от великата църква да бъде проклет от Господ Бог Вседържител и от пречистата му майка и от 380-те свети отци от Никея и от всички светци, написа се в годината 7055 ( 1547)

3.      Прохор, по божия милост архиепископ на І-ва Юстиниана, на всички българи, сърби и прочее. Мое смирение пише да се знае, че като пристигнах в богохранимото място Яниево при всеосвещения митрополит кир Никанор, и дойде при нас господин Петър герзия ( терзия) и постави тази книга тетраевангелие в църквата на архистратезите Михаил и Гаврил в Плаканичката махала, за да си имат писанието за всяко съхранение и утвърждаване, през година 7056 ( 1548), месец април, 11 ден.

 

Надпис на полиелей в черквата “Св. Богородица” в Охрид от 1549 г.

 

            Прохор, по божия милост архиепископ на Първа Юстиниана, на българите, сърбите и прочее в годината 7057 (1549).

 

            Исус Христос – светлина; еклесиарх Георги йерей, Петър йеродякон

 

Надпис на трона в черквата “Св. Богородица” в Охрид от 1540 г.

 

            Прохор, по божия милост архиепископ на Първа Ю(стиниана)… в годината 7036 (1540), месец …

Руският пътешественик архимандрит Антонин прочел надписа през 1865г. така: “ Прохор, по божия милост архиепископ на първа Юстиниана и прочее направи този трон през 7036 (1528) година, месец май, индиктион 1”.

 

Надпис на гроба на св.Климент Охридски в черквата “Св. Богородица” в Охрид

 

            В годината 6424 (916), месец юли… представи се свети Климент Охридски.

 

            НА СЪЩАТА ПЛОЧА:

В годината 7058 (1550) представи се … господин архиепископ Прохор, месец юни.

 

Бележка в номоканон на Матей Властар за смъртта на архиеп. Прохор през 1550 г.

 

            В лето 7058 ( 1550) умря архиепископа кир Прохор, след като той се представи (т.е. почина) стана архиепископ митрополита на Рашка. Половин година не от смъртта, а от неволята оставен.

 

Печат на охридския музей от 1616 ( или 1516 )

           

            Печат на общия музей на светейшия и апостолически престол на Първа Юстиниана Охрид и на цяла България.