ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Синодален акт от 1685г. за избор на йеромонах Партений за преспански владика

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана и „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ, кн. VІ, стр. 201. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

 

 

                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Охридски патриарх Григорий

 

            Понеже и светата Преспанска епископия остана без пастир и покровител, понеже архиерействащия преди там боголюбив епископ Теофан се пресели при Бога във вечните селения, то по заповед най-всеблажения и най-словесния владика на Първа Юстиниана Охридска, на цяла България  и прочее патриарх, ние, тук намиращите се архиереи, се събрахме в катедралната църква „Света София”, храм на чудесната наша госпожа Богородица, и като гласувахме правилно и законно, на първо място поставихме първия от йеромонасите господин поп Партений, на второ място преподобния в йеромонасите  поп Венедикт, а на трето място господин поп Макарий.  Първият се намери за най-добър от другите и достоен да управлява и пасе Иисус Христовото словесно стадо. За това и за вечна памет се отбеляза в свещения кодекс на пресветата архиепископия  на Първа Юстиниана Охридска и на цяла България.

            В спасителната година 1685.

                                                                                                                      Заместник и настоятел Охридски, Китийски Козма.

                                                                                                                      Белградски Игнатий, Горенски и Мокренски Арсений.