ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Оставката на архиепископ Герман от 9 юли 1695г.

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана и „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ, кн. VІ, стр. 212-213. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на език, а някои думи съм заменил с използваните в съвременния език.

 

 

                                                                                                                                                ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

Наше смирение с настоящата оставка обявява, че когато бях архиепископ на І Юстиниана Охридска и на цяла България, след остав­ката на предшественика ми блаженнопочившия господин Григорий, бившия Новопатрски наречен, влезе разбойнически и незаконно, отмести нас законните, грабна самия апостолски престол без да си дадем ние остав­ката и да бадем поканени за това от светите архиереи. Той, поради недостойността и сребролюбието си, пак си даде оставката и предаде тоя престол на Белградския Игнатий. И като стана Игнатий патриарх след незаконна оставка, счете се и той незаконен. За това, за тия за­кононарушения, светите архиереи размислиха и се погрижиха за незаконното архиепископстване. По Божие внушение гласувахме за мъж достоен за такова достойнство, именно за високопреосвещения митрополит свети Сисанийски господин Зосим, той да бъде архиепископ на тоя височайши престол Охридски и на цяла България, като достойно и честно лице. И за това аз оставям на същия св. Сисанийски господин Зосим своя престол на светейшата архиепископия Охридска и на цяла Бъл­гария, по своя собствена воля, без никакво насилие или принуждение, но не и първосвещенството. И за истинска сигурност в това, написа се настоящата ми оставка в полза на високопреосвещения митрополит св. Сисанийски господин Зосим и се записа в свещения кодекс на великата Христова църква за вечна памет.

В Охрид... В годината от Христа, 1695, юли, 9.

Бившият Охридски Герман, удостоверява.