ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

 

МИХАИЛ ИПИСХИОТИ

 

ПАНАГИРИЧНИ СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА АРХИЕПИСКОП ЙОАСАФ И ОХРИД

 

Двете стихотворения са написани на гръцки език и представляват възхвала на архиепископ Йоасаф и престолния архиепископски град Охрид.

Публикува се по: Иван Снегаров, „История на Охридската архиепископия-патриаршия”, С.1995г., стр. 537-538.

 

                                                                                                                                            ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

За архиепископ Йоасаф

 

Бащата на всичко, действително, е създал два светли дискоса:

Единият по-рано прогони тъмнината с всеплодие,

а другият дава зората на свещения град Лихнида, Йоасаф

божествен, настоящ погубител на тъмния здрач.

И тъй, Йоасаф бърза по пътя на светлината,

да озарява, да предупреждава винаги народа Господен.

 

За Охрид

 

Радвай се апостолско седалище, радвай се ти, апостолски престоле;

радвай се, казвам пак, далекопрочута  катедро!

Защото имаш божествена подпора и основа,

Седмочислен хор от богомъдри служители

и Иван Владимир, божествения мъченик,

с 15-те тиверопулски мъченици,

и Никодим, борещ се в последно време в Белград,

а имената на безименните не казвам,

чиито мощи са за тебе голяма защита и слава.

И тъй, по право радвай се, среброгвоздеен престоле!