ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Синодален акт от 1693г. за избор на Игнатий за охридски архиепископ и встъпителен акт

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана и „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ, кн. VІ, стр. 202-205. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика. Някои пояснения сам поставил в квадратни скоби – []. Допълнил съм и някои думи, които ги има в гръцкия текст, но са изтървани в българския превод – първото споменаване на името на низвергнатия Григорий,”господин” пред името на митрополит Арсений, а някои думи съм заменил с използваните в съвременния език.

 

 

                                                                                                                                                ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

† Пресветата архиепископия на Първа Юстиниана Охридска и на цяла България е останала без покровител и пастир, понеже нейният предишен противозаконно архиерействащ Григорий се показа недостоен и доброволно подаде оставката си. И така, като престолът се отърва от не­говото грабителство и беззакония, то ние, подведомствените владици, които се намираме в страната на просветата тая архиепископия, размис­лихме и се погрижихме да намерим приличен и достоен архиепископ и гласувахме законно и правилно, кой ли от нас заслужва да заеме кормилото на тая просвета и много голяма архиепископия на Първа Юсти­ниана Охридска и на цяла България и да пасе благочестиво и богоугодно в тая света страна намиращите се архиереи, свещеници и другото словесно паство на Господа Иисуса Христа. И на първо място поставихме преосвещения господин г. Игнатий, после преосвещения свето Дирахийски господин г. Даниил, а след него боголюбивия епископ Горенски господин г. Арсений, от които, след сравнение, се намери най-добър от другите господин г. Игнатий, когото и с боговдъхновено гласуване избрахме и по милост и провидение Божие и чрез благодатта на светия Дух законно поставихме за наш патриарх и архие­пископ на Първа Юстиниана Охридска и на цяла България и пр. и пр.

В спасителната година 1693, август, 1.

Касторийски и първопрестолни Давид,

Дирахийски Даниил,

Корчански Макарий,

Преспански Партений,

Горенски Арсений,

Китиоградски митрополит и заместник Охридски Козма.

 

 

Патриархът.

 

† Понеже светият синод на светейшите митрополити и боголюбиви епископи, в светия Дух любезни мои братя и съслужители, се подбуди от Бога да възкачи мене нищожния и най-малкия на най-високия и апостолски престол на пресветата архиепископия на Първа Юстиниана Охридска и на цяла България …благодаря първо на нашето братство в Христа и моля Господа Бога Вседържителя да ми даде добър ум и разум да паса благочестиво богоугодно Христовото словесно паство и от Бога наречената ми архиепископия, като спазвам безупречно поведение и чист живот, като пазя във всичко установеното от светите отци, като постоянствам в християнското поведение и чедолюбиво разположение спрямо всички братя, според блаженния глас на Господа Иисуса Христа, който гласи: по това ще се познаете, че сте мои ученици, ако се обичате помежду си; и пак: който пребивава в мене и аз в него … за това да се молим на Господ Бог да удостои  и мене да пазя през всичкия си живот връзката на любовта, с която и да се свързвам с любезните си братя и съслужители свети архиереи до последното ми дихание.

Дай, Христе царю, да сполучите вие всички участта на спасените. Славата и държавата му да пребъде във веки веков, амин.

В спасителната година 1693, август 13, индикт 1.

На Първа Юстиниана Охридска и на цяла България Игнатий.

† Архиепископ Охридски Игнатий.