ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Синодален акт от 8 юни 1699г. за низложение на архиепископ Зосим и избор за архиепископ на Рафаил. Встъпителен акт на архиепископ Рафаил

 

            Кондиката на Охридската архиепископия, наричана също „Кондика на св. Климент” видно от началната бележка е започната през 1677г. по времето на архиепископ Мелетий. Запазили са се от 136 страници. Част от първите страници са били откъснати, но не може да се определи колко липсват, тъй като следващите не са били номерирани. В кондиката са записвани синодални актове свързани с избора на владици, разписки и др. бележки. Повечето от синодалните актове са написани  предимно на развален  гръцки език, като по изключение има и някои на български.

            Публикува се изданието на А. Шопов в СбНУ кн. Х/1994г., стр. 537-539. Направил съм само някои незначително промени, свързани предимно с осъвременяване на езика.

 

                                                                                                                                       ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Като вярваме, че според богомъдрия и пръв Йерусалимски свещеноначалник, светия апостол Яковвсеки дар е от горе," и слиза от бащата на светлината, всяка държава и власт произлиза от Бога, според главата на апостолите, светия Петър; следваме апостолските канони, синодалните и на светите отци разпоредби, както самият Исус Христос, началник на нашето спасение, ги придаде на светите си уче­ници и апостоли, а от тях пък светите отци ни ги придадоха. Все­ленската и апостолска Църква, която се възвишава от четирите все­ленски патриаршески престола, от тях се образува, както се управлява по едно правило, едно съгласие и ред. Така и ние от Първа Юстинияна и, с божия милост, владици, митрополити, епископи, цялото духовен­ство от свещения каталог, и мирският чин и ред по цяла България, Сърбия и пр. и останалият Христов народ, събрахме се, като при­зовахме божествения и животворен свети Дух, за законно и прилично управление на великата тази църква и архиепископия, разсадихме и наме­рихме я без управител, според предвидения в десети канон от вселенския четвърти Халкидонски събор, който гласи: „един владика два престола или две епархии да не държи; онзи, който прави това да е отговорен и да се сваля.ц Бившият ни началник г-н Зосима се пре­мести от своята Сисаниска епархия и се възкачи на най-високия престол на Охридската Юстиниана и цяла България, но при всичко това, про­дължаваше, въпреки каноните, да държи и да управлява и двете. Освен туй, той се възгордя и надменно презираше братството в Христа. След­вайки лошите си съветници, мина всяка мярка и извърши много явни и тайни престъпления. Поради тези причини, според божествените и свещени правила и закони, считаме го за низложен от високия този престол. Подир това се събрахме едногласно и единодушно да се загрижим, за да намерим неговия наследник, и влязохме вътре в храма Св. София, Св. Богородица нашата владичица, поставихме законни гла­сове. Първо, сложихме боголюбимия бивш на полуостров Крит г-н г-н Рафаил; второ, негово преподобие игумена на Спасителя Исуса Христа г-н г-н Йосиф и трето, преподобния игумен на Богородица от Скребатно г-н Масаила. Като ги сравнихме, най-добър се намери първият като способен, опитен, богобоязлив и достоен да се премести на най-високия патриаршески престол на първа Юстиниана и вся България. По Божие провидение, от нас се назначи господин, г-н Рафаил.

Година 1699, юни 8-и.

Костурски първопрестолни Дионисий,

Пелагонийски Игнатий (или Яков: не се чете ясно),

Дирахийски Козма, съгласно с свещения синод,

Горо-Мокренски А р с е н и й,

Корчански и Селасфорски,

Мъгленски (Молески) Дионисий,

Преспански Партений,

Дебърски и Кичавски Давид.

 

Патриархът

Светият и Божествен Синод на преосвещените митрополити и епископи, мои възлюбени в светия Дух братя и сътрудници, по Божие внушение, удостои и мене смирения и нищожния, да ме възкачи до най-високия патриаршески престол на Охр. Първа Юстиниана и цяла Бъл­гария, като ме премести от първата ми длъжност. Благодаря, първо на Вседържителя Бога, после на светия Синод, на всичките в Христа братя. Дано чрез техните молитви се удостоих богоугодно и чисто да водя повереното ми Христово, словесно стадо и да прекарам живота си в единство на вярата и любов с всичките в Христа братя спокойно и кротко, като пазя във всичко заповедите на светите отци. Приемам запове­дите с благодарение; моля, и те да се молят Богу, да ми даде сила, да Му представя чисто и непокварено словесното Му стадо пред страшния престол Исусов, нашия спасител и владика, чрез ходатайството на преславната владичица Богородица Приснодева Мария и светия Климент, Охридски архиепископ и чудотворец, и всички светии, амин.

Спасителна година 1699г. юни 8-и.

На Охридската Първа Юстиниана: Рафаил.