ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ДОКУМЕНТИ НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЯ

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

535г. Новела на император Юстиниан І до архиепископ Кателиан

 

545г. Новела на император Юстиниан І до префекта Петър

 

591г. Писмо на папа Григорий І до всички епископи в Илирик

 

594г. Писмо на папа Григорий І до епископа на Сердика Феликс

 

598г. Писмо на папа Григорий І до всички епископи в Илирик

 

601г. Писмо на папа Григорий І до дякон Анатолий за отстраняването на архиепископ Йоан

 

* * * * * * * *

 

Първа грамота на император Василий ІІ от 1019г.

 

Втора грамота на император Василий ІІ от 1020г.

 

Трета грамота на император Василий ІІ (около 1020-1025г.)

 

Синодален акт на Охридската архиепископия за положението на поставените по времето на цар Калоян български епископи в диоцеза й. (около 1217-1220г.)

 

Послание на Димитър Хоматиан до митрополита на Корфу относно положението на епископите поставени по времето на цар Калоян в епархиите на Охридската архиепископия

 

Послание на Димитър Хоматиан и Синода до архиепископ Сава І Сръбски

 

Синодален акт на Охридската архиепископия свързан с празника Русалии.

 

1369г. - Писмо на цариградския патриарх Филотей до охридския архиепископ във връзка с предложението за свикване на събор за уния с папата

 

Из писмо на Цариградския патриарх до охридския архиепископ във връзка с ръкополагането на Софийски и Видински митрополит

Из писмо на Охридския архиепископ до цариградския патриарх във връзка с ръкополагането на Софийски и Видински митрополит

Из писмо на Охридския архиепископ до византийския император във връзка с ръкополагането на Софийски и Видински митрополит

 

Писмо на молдавския воевода Стефан до архиепископ Доротей от 1456г.

Отговор на архиепископ Доротей на писмото на молдавския воевода Стефан от 1456г .

 

1572г. Писмо на охридския архиепископ Софроний до цариградския патриарх Йеремия ІІ

 

1586г. писмо на полския крал Стефан Батори до папа Сикст V за италийската епархия на Охридската архиепископия

 

1677 г. Встъпителна бележка към кондиката на Охридската архиепископия

 

1677 г. Акт за избор на йеромонах Дионисий за Преспански владика

 

1679 г. Акт за избор на дебърския епископ Митрофан за Пелагонийски митрополит

 

1685г. Акт за избор на йеромонах Партений за Преспански владика

 

1688г. Акт за оставката на архиепископ Григорий и избор на Герман за Охридски архиепископ. Встъпителен акт на Герман.

 

1689г. Такрир (молба) на патриарх Герман до султана за низложението на Игнатий и даване на берат на Партений

 

1691г. Акт за низвержението на архиепископ Герман и избор на Григорий за Охридски архиепископ. Встъпителен акт на Григорий

 

1691г. Протокол за пренасяне на тленните останки на архиепископ Зосим

 

1691г. протокол за изграждане на храм на „Св. Парескева” в Кавая, Дебърско и поменник на дарителите

 

1693г. синодални актове за избор и встъпване на Игнатий като охридски архиепископ

 

1694г. синодални актове за избор и встъпване на Даниил като Коричански и Селасфорски митрополит

 

1694г. синодални актове за избор на Дионисий за костурски митрополит и встъпителен акт

 

1695г. синодален акт за снемането на архиепископ Григорий и избирането на негово място на Зосим

 

1695г. оставката на архиепископ Герман

 

1695г. синодален акт за избор на архиепископ Зосим и встъпителен акт

 

1695г. синодален акт за избор на Игнатий за Пелагонийски митрополит и встъпителен акт

 

1699г. синодален акт за низложението на архиепископ Зосим и за избор на архиепископ Рафаил. Встъпителен акт (ентроникон) на архиепископ Рафаил.

 

1708г. синодален акт за създаване на училище към манастира „Света Богородица”

 

1708г. встъпителен акт (ентроникон) на архиепископ Методий

 

1709г. синодален акт за избор на Йоасаф за Корчански митрополит и встъпителен акт

 

1714г. синодален акт за избор на Филотей за охридски архиепископ

 

1718 г. съгласителен акт за избор на Йоасаф за охридски архиепископ

 

1718г. синодален акт за низложението на архиепископ Филотей

 

1719 г. Акт за избор на Йоасаф за охридски архиепископ. Встъпителен акт на архиепископ Йоасаф

 

1719г. синодален акт срещу вътрешните размирици

 

1720г. синодален акт за промяна на датата на празника на св. Наум Охридски

 

1730 г. Акт за избор на йеромонах Теодосий за преспански владика

 

1730г. встъпителен акт на преспанския владика

 

1735г. синодален акт за избор на Даниил за Велешки владика и встъпителен акт.

 

1743г. синодален акт за избор на Никифор за Сисанийски митрополит и встъпителен акт

 

1746г. Интронационен (встъпителен) акт на архиепископ Йосиф

 

1746г. Разписка

 

1746г. Разписка

 

1748г. Разписка

 

1749г. Разписка

 

1752г. Разписка

 

1753г. Разписка

 

1756г. Разписка

 

1761г. Разписка

 

1761г. Разписка

 

1767г. Оставката на охридския архиепископ Арсений

 

1767г. Оставката на бившия охридски архиепископ Арсений като пелагонийски митрополит

 

Приложения:

 

Списък на чиновническия щат на Охридската архиепископия през 1690г.

 

1779г. Бележка в Кодекса от Исая Преспански

 

1870г. Ферман за учредяване на българска самостоятелна църква начело с екзарх

 

Две стихотворения от Михаил Иписхиоти за архиепископ Йоасаф и Охрид

 

Панагирично стихотворение на Григорий Мосхополец за Светия Синод на Охридската архиепископия

 

Печати на Охридските архиепископи

 

Дю-Канжов списък на охридските архиепископи

 

Нил Доксопатър за статута на Охридската архиепископия – 1143 година.

 

1720г. Известие

 

Из „Описание на Молдавия” от Димитър Кантемир – за включването на Молдавската църква в диоцеза на Охридската архиепископия

 

Надписи за Охрид и охридските архиепископи публикувани в книгата на Йордан Иванов „Български старини из Македония”.