ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

КРАТКИ БЪЛГАРСКИ ЛЕТОПИСИ

Летописите са разделени на две групи. Първата и основната група съдържа по-обширни летописи. Във втората група са обособени кратки летописни бележки, които тъй като са повече на броя са обособени по векове като отделни страници. Житията и похвалните слова с исторически сведения са обособени в самостоятелен подраздел.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки       8 век     9 век     10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

ИСТОРИИ

 

ЗОГРАФСКА ИСТОРИЯ

 

ЧИРПАНСКА (ГЕРОВА) ПРЕПРАВКА НА ПАИСИЕВАТА ИСТОРИЯ

 

 

КРАТКИ ЛЕТОПИСНИ БЕЛЕЖКИ:

 

VІІІ век                    ІХ век                Х век                  ХІ век                ХІІ век              ХІІІ век

            

ХІV век                           ХV век               ХVІ век             ХVІІ век        ХVІІІ век           ХІХ век

 

 

КРАТКИ ЛЕТОПИСИ:

 

 

Именник на българските ханове

 

Хамбарлийски надпис (около 813г.)

 

Сказание за железния кръст и българина

 

Български апокрифен летопис („Сказание от пророк Исайя как беше възнесен от ангел до седмото небе”)

 

Летописна бележка от 1371г. на монах Исая за турското нашествие

 

Безименна българска хроника от първата половина на ХV век – известната хроника за завладяването на България от османските турци, заедно с глосите вмъкнати в текста.

 

Кратък летопис за периода 1448-1526г.

 

Летописна бележка на поп Методий Драгинов от Корова

 

Баткунски летопис

 

Беловски летопис за периода 1366-1737г.

 

Летопис на поп Петър от Мирково от ХVІІв.

 

Рилски летопис от 1772г. съставен от йеромонах Йеротей – съдържа кратко изложение на историята на Рилския манастир в периода 1744-1770г.

 

Летопис на Троянския манастир – обхваща историята на манастира в периода 1600-1850г.

 

Летопис на хаджи Велико от Шумен – обхваща периода 1768-1811г.

 

Еленски летопис – обхваща периода 1793-1813г.

 

Летопис на Жендо Вичов от Котел – обхваща периода 1800-1868г.

 

Летопис на Батошевския манастир от 1837г. – обхваща периода 1809-1836г.

 

Летописни бележки на Павел Димов от Враца – обхваща периода 1811-1842г.

 

Летопис от Вело Негрев

 

Солунски летопис от Вело Негрев – обхваща периода 1833-1874г.

 

Летопис на Теню Бозвели - обхваща периода 1852-1866г.

 

Летопис на Станчо Тананов - обхваща периода 1854-1878г.

 

Летопис на поп Марин Софрониев - обхваща периода 1854-1878г.

 

Летопис на Хаджи Киро Табака от Сливен - обхваща периода 1865-1878г.

 

ПОМЕНИЦИ

 

Борилов синодик

Боянски поменик

Дю-Канжов списък на охридските архиепископи

Охридски библиотечен поменик

Зографски поменици - съдържание

Етрополски поменик

Погановски поменик

 

 

СБОРНИЦИ

 

Из „Исторически бележник” на Рада Казалиева и сина й Хр. п. Панделиев

(съдържа „Потурчване на Кръстогорието”, "Унищожението на Смолянската епископия и убийството на Висарион Смолянски" и "Милян и Милица")

 

Сборник на Никифор и Йеротей:

1. Служба на св. Йоан Нови Търновски

2. Житие на св. Йоан Нови Търновски

3. Питически стихове за същия св. Йоан Нови Търновски

4. Повествование за пленяването на Света гора от агаряните

5. Питически стихове за св. Богородица

6. Повествование за страданията на България от агаряните

7. Питически стихове за св. Богородица

 

 

ЖИТИЯ И ПОХВАЛНИ СЛОВА С ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ - СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Абу Хамид ал-Гарнати (1080-1169/70) за книгата „История на Волжка България”

 

Мачей Стрьйковски за летописеца Димитър Българин (1582г.)

 

Ю. Крижанич за „Сказание за крал Пресиян” (1663-1666)