ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

БОЯНСКИ ПОМЕНИК

Боянския поменик е открит сред ръкописите в сбирката на В.И.Григорович, които са постъпили в Румянцевия музей (сега Руска държавна библиотека). Ръкописа са състои от 3 листа от хартия, изписани с полууставно писмо. В полето е изписан текста „Град София”, който е ограден с триъгълник (по-долу е даден в началото). Поменика се датира към ХV-ХVІв. В него се съдържат имената на ктитори, царе, царици и архиереи.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

§

§            §

§    Град     §

§     София      §

§§§§§§§§§§§§§§§

 

Помени Господи душите на своите раби в царството си. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

А това е помен на православните

християни, господари и боляри, и избрани властели и ктитори:

 

Раба Божия Вукашина,

Раба Божия Дафина,

Раба Божия Милка,

Раба Божия Йоанна,

Раба Божия Пантелеймона,

Раба Божия Миле,

Раба Божия Миле,

Раба Божия Стайкоте

 

 

Помени Господи душите на своите раби в царството си. 

Помени, Господи, благочестивите царе:

Бориса цара,
Симеона цара,
Романа цара,
Петъра цара,
Самуила цара,
Радомира цар,
Гавраила цар,
Ясена цара,
Калояна цара,
Петра цара,
Борила цара,

Александра цара,

Ивана Асена цара,
Калимана цара,
Михаила цара,
Александра цара,
Костандина цара,
Симеона цара,
Шегмона цара,
Якова деспота цара,
Георгиа цара,
Тертера неговия син Михаила цара,
Кумана Деспота цара,
Теодора Светослава цара,

Александра цара,
Ясена цара,
Страцимира цара,
неговия брат Владислава цара,
Стефана цара,

господина Шишмана цара,
Ясена царя,

брат му Михаила цара,

Страцимира цара,
Константина цара,
Фружина цара

А това е помен на православните царици:

Анна царица,

Евгения царица,

Ксения монахиня,
Елена царица,

Кераца царица,
Кера-Мария царица,
Ирина царица,

Кераца царица,

Мария царица,
Ефросина царица,
Теодосия монахиня царица,

Теодора царица,

Мария царица,
Теодора царица,

Анна царица,
Ксения царица,
Ефросина царица.

 

А това е помен на архиереите:

 

Помени господи патриарха Стефана,

Варлама,

Василия,

Висариона,

Макариа,

Марка,

Йоакима,

Игнатия,

Йоакима,

Макария,

Леонтия,

Йоакима,

Романа,

Йоаникия,

Симеона,

Теодосия,

Йоаникия,

Евтимия,

Теодосия.