ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ПИТИЧЕСКИ СТИХОВЕ ЗА СВЕТИ ЙОАН НОВИ ТЪРНОВСКИ

 

           

            Стиховете следват Житието на свети Йоан Нови Търновски, който бил убит мъченически на 16 юли 1822г.

            Ръкописи:

С: Софийски сборник, НБКМ. Повестта се намира в сборник от ХІХв., който бил подарен на 1 март 1884г. от Пантели Кесимов на Народната библиотека. Той взел сборника през 1850г. от Никола Дончев от Търново. Текста изглежда е бил готвен за печат, тъй като на втория лист има предговор: „Служба на новия свят мъченик Йоан Трапезонски. и повествование за пленяването на Света гора Атонска и за някои християни неправедно убити в България от агаряните. С благословията на Преосвещения и превъзходен православен архиепископ Стефан Карловачки …С труда и с всяко прилежно издирване и по възможност с всякакво поправяне от почтените сред йеромонасите Никифор и Йеротей, светогорски подстриженици…”. След думите „Напечата се с финансовата помощ на” предговора приключва, което предполага, че не е бил намерен спонсор за издаването на книгата. На лист 1 е отбелязано „Тази книга се подвърза от почтения кир Константин Йоанович Антопул за негово възпоменание и душевно спасение и за телесно здраве. В Земун. 1824година. Месец юни, 17”. Сборника съдържа: Предговор (л.1), Служба на св. Йоан Търновски (л.5а), Житие на св. Йоан Търновски(л.24а), Питически стихове за същия св. Йоан Търновски (л.24а), Повествование за пленяването на Света гора от турците (л.42а), Питически стихове за св. Богородица (л.54а), Повествование за страданията на България от агаряните (л.55а), Питически стихове за св. Богородица (л.61б). Сборника се състои от 61 листа, (22х19), текст 14.5х13), новоуставен едър шрифт, черковно-славянска редакция с новобългарски и сръбски примеси. 

Б: Белградски сборник – преписът е направен през 1824г. в манастира в Сланци, Сърбия.

Издания: ”Исторически паметници по времето на Заверата”, В: Българска библиотека”, 1, БКДС, С, 1884, стр. 19;

        

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Филми] [Ново]

 

Стихове питически за този свят великомъченик Йоан

 

Богатства Йоан от агаряните придоби,

той добре и мъдро ги разпиля.

Потъпка Мохамед и неговия закон,

и беше възлюбен от Бога Вседържителя.

Оставяйки всичко земно суетно,

възлюби и живот мъченически.

И умря за Христовото име преславно,

в името на което прие царството небесно.

Заради това и аз грешния се покланям пред него,

и за мен недостойния така го моля:

О, Йоане, свети молителю1,

славни Христов мъченико,

Моли за мене Спаса Христа,

да ме въдвори в райските места.

 

_____________

 

Бележки:

 

1. В текста стои думата „корбечниче”. В съчинението има някои русизми, за които в ръкописа има поставени пояснителни бележки в края на листовете. Напр. думата „плинар” е обяснена като „керемидар”, „лавка” като „дюкян” и „мечеть” като „джамия”. За думата „корчебниче” няма такова пояснение.  Като остаряла руска диалектна дума „корчебник” се използва за кръчмар, който продава тайно водка (Севск. Орл. Слов. Акад. 1914). Иначе като архаизъм в руския, а и в българския език за кръчмар се използва също „корчемник”. С оглед контекста обаче думата изглежда е производна на „корчить” (Ворон., 1892), в смисъл на просене, молене.