ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

КРАТКИ БЪЛГАРСКИ ЛЕТОПИСИ

Летописите са разделени на две групи. Първата и основната група съдържа по-обширни летописи. Във втората група са обособени кратки летописни бележки, които тъй като са повече на броя са обособени по векове като отделни страници.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

КРАТКИ ЛЕТОПИСНИ БЕЛЕЖКИ:

 

VІІІ век                     ІХ век                 Х век                  ХІ век                ХІІ век              ХІІІ век

            

ХІV век                     ХV век               ХVІ век              ХVІІ век              ХVІІІ век            ХІХ век

 

КРАТКИ ЛЕТОПИСИ:

 

 

Именник на българските ханове

 

Хамбарлийски надпис (около 813г.)

 

Български апокрифен летопис („Сказание от пророк Исайя как беше възнесен от ангел до седмото небе”)

 

Летописна бележка от 1371г. на монах Исая за турското нашествие

 

Безименна българска хроника от първата половина на ХV век – известната хроника за завладяването на България от османските турци, заедно с глосите вмъкнати в текста.

 

Кратък летопис за периода 1448-1526г.

 

Летописна бележка на поп Методий Драгинов от Корова

 

Баткунски летопис

 

Беловски летопис за периода 1366-1737г.

 

Летопис на поп Петър от Мирково от ХVІІв.

 

Рилски летопис от 1772г. съставен от йеромонах Йеротей – съдържа кратко изложение на историята на Рилския манастир в периода 1744-1770г.

 

Летопис на Троянския манастир – обхваща историята на манастира в периода 1600-1850г.

 

Летопис на Батошевския манастир от 1837г. – обхваща периода 1809-1836г.

 

Солунски летопис от Вело Негрев – обхваща периода 1833-1874г.

 

СБОРНИЦИ

 

Сборник на Никифор и Йеротей:

1. Служба на св. Йоан Търновски

2. Житие на св. Йоан Търновски

3. Питически стихове за същия св. Йоан Търновски

4. Повествование за пленяването на Света гора от агаряните

5. Питически стихове за св. Богородица

6. Повествование за страданията на България от агаряните

7. Питически стихове за св. Богородица

 

Чирпанска (Герова) преправка” на Паисиевата история от 1831г.

За заглавието на тази книга.

За предисловие.

За родословието на Маврубир.

За славяно-българските прародители.

За Илирик.

За цар Троян.

За Константин и Лициний.

За Асен І.

За Крум и за Никифор.

За Йоан Владимир.

За Йоан, патриарх Търновски.

За Асен Втори.

За синовете Александрови.

За цар Георги.

За Георги Арбанас

За Божията милост и за преславното чудо на светителя и великия чудотворец отец Николай, който бил на Туловското поле под Мъглиж.

За българските първоучители

Имената на светците от български език

За времето на второто разорение на България, по какъв начин е станало.

За написването на имената на кралете и царете.

За дяловете на Българската земя

Кратък исторически нравоучителен разказ за съденето на сицилийския крал Алкоин от българския цар.

Подбуждане на българския род към добродетели.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Абу Хамид ал-Гарнати (1080-1169/70) за книгата „История на Волжка България”

 

Ю. Крижанич за „Сказание за крал Пресиян” (1663-1666)