ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Корнелий Непот

Корнелий Непот (лат. Cornelius Nepos) е римски писател. Родил се е около 109-99г. пр.н.е. и е починал около 24г. пр.н.е. Счита се, че е роден в Хостилия, селище в Цизалпийска Галия. За живота му сведенията са оскъдни. Бил е близък приятел с Гай Валерий Катул, Марк Тулий Цицерон и Тит Помпоний Атик. Повечето произведения на Непот не са се съхранили и са известни само като заглавия и откъси. Непот е автор на книгата „Хроника” (лат. Chronica), която според сведението на Авл Гелий в „Атически нощи” се състояла от три обемисти тома. Друго негово произведение е „Примери” (лат. Exemplorum libri), която пак според Гелий (VІІ,18) се състояла от 5 книги. Самият Непот сочи, че по молба на Атик е написал биография на Катон Старши. Гелий (ХV,28) съобщава, че Непот е написал и биография на Цицерон (лат. De Vita Ciceronis). Непот е автор на писма до Цицерон, а също на незапазило се съчинение с географско съдържание.

           

„За знаменитите хора” (лат. De Viris Illustribus)

 

            От обширното съчинение „За знаменитите хора” са се запазили 22 биографии на чуждоземни военачалници и 2 на римски историци. Не е ясно дали тези биографии са дошли до нас така, както са били написани от Непот или са редактирани и съкратени от Емилий Проб (автор от ІVвек от н.е.). В 45 от ръкописите като автор на биографиите на пълководците се сочи Емилий Проб и само под биографиите на Катон и Атик като автор е посочен Непот. Предполага се, че съчинението е съдържало още биографиите на римските пълководци, а също и на чуждоземни историци.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

 

ЗА ЗНАМЕНИТИТЕ ЧУЖДОЗЕМНИ ПОЛКОВОДЦИ

 

Предговор

 

I. Милтиад

II. Темистокъл

III. Аристид

IV. Павзаний

V. Кимон

VI. Лизандър

VII. Алкивиад

VIII. Тразибул

IX. Конон

X. Дион

XI. Ификрат

XII. Хабрий

XIII. Тимотей

XIV. Датам

XV. Епаминонд

XVI. Пелопид

XVII. Агесилай

XVIII. Евмен

XIX. Фокион

XX. Тимолеонт

XXI. За царете

XXII. Хамилкар

XXIII. Ханибал

 

ИЗ КНИГАТА ЗА РИМСКИТЕ ИСТОРИЦИ

 

I. Марк Порций Катон

ІІ. Тит Помпоний Атик