ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Корнелий Непот

ЗА ЗНАМЕНИТИТЕ ЧУЖДОЗЕМНИ ПОЛКОВОДЦИ

 

МАРК ПОРЦИЙ КАТОН

(М. САТО)

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

1. М. Катон се родил в муниципията1 Тускула2. Юношата, преди още да започне да се стреми към длъжности, живеел в Сабинската област3, където имал имение, което получил от баща си. После, по съвет на Л. Валерий Флак, бъдещия си другар по консулство и цензура, за което обича да припомня цензория М. Перпен, той се преместил в Рим и започнал да посещава форума. Първото воинско възнаграждение той получил на 17 години4. По време на консулството Кв. Фабий и М. Клавдий той служил като военен трибун5 в Сицилия, а след завръщането си от там се присъединил към войската на Г. Клавдий Нерон и много се отличил в сражението при Сена, където загинал Хаздрубал, брата на Ханибал6. Когато бил квестор7, той попаднал под началството на консула П. Африкански, но не се разбирал с него въпреки служебния дълг: така той бил в несъгласие с него след това цял живот. Той бил избран за плебейски едил8  заедно с К. Хелвий, а когато станал претор, то получил управлението на провинция Сардиния, откъдето още по-рано, по време на своята квестура, отвел на заминаване от Африка поета Ений9. Тази заслуга аз оценявам не по-малко от кой да е пищен сардински триумфа.

2. Изпълнявайки консулството съвместно с Л. Валерий Флак, той получил по жребий провинция Близка Испания и донесъл от там триумф10. Когато той се задържал там над срока, П. Сципион Африкански, консул за втори път, чийто квестор бил Катон по време на първото консулство, пожелал да го отстрани от провинцията и сам да заеме неговото място. Но макар Сципион и да първенствувал в държавата, не успял да прокара своето решение в сената, защото тогава държавата управлявала според закона, а не с влияние. Обиден от този случай на сената, Сципион след приключването на консулството останал в града като частно лице, а Катон, бил избран за цензор все със същия този Флак, сурово използвал своите пълномощия11. Така, той наложил наказания на много знатни лица и внесъл в своя едикт много нови постановления, обуздаващи разкоша, който започнал вече да прониква в обществото. Преживял около 80 години12, като от младостта си до последните си дни той непрестанно си навличал врагове, защитавайки интересите на държавата. Много го нападали, но доброто му име от това никак не пострадало, напротив – в продължение на целия му живот славата на неговите добродетели растяла.

3. Във всяка дейност той проявявал изключително усърдие, така той бил и умел земеделец, и опитен правен съветник, и велик военачалник, и забележителен оратор, и най-усърден писател. Страстта към четенето се проявила у него в напреднала възраст, но той така напреднал в заниманията си, че било трудно да се открият каквито и да е събития от гръцката или италийската история, които той да не знаел. От младини той съчинявал речи, а на старини започнал да пише исторически труд, състоящ се от седем книги. Първата съдържа делата на римските крале. Втората и третата разказват за произхода на всички италийски градове, и изглажда за това, всички книги се наричат "Начала". В четвъртата се разказва за 1-та Пуническа война, в петата – за 2-та, но всичките им събития са изложени в общи линии. По същия начин той продължил и за останалите войни до претурата на Сервий Галба, който ограбил лузитаните13, – без да  назовава участвалите в тях пълководци и отбелязал сраженията без имена. Пак в тези книги той представил всички забележителни или изглеждащи такива събития, станали в Италия и двете Испании14. Това произведение разкрива много усърдие и добросъвестност, но малко изкуство. За живота и нравите на Катон аз подробно разказах в отделна, посветена на него книга, написана по молба на Т. Помпоний Атик. Към това съчинение и препращам почитателите на Катон.

БЕЛЕЖКИ:

1. Муниципии до средата на ІV век така се наричали свободните градове с право на самоуправление, чийто граждани били получили статут на римски граждани. Такива права се давали на съюзните градове на Рим, които са били предимно на Апенинския полуостров. След 338г. пр.н.е. така се наричала римска градска община, а след 90г. пр.н.е. когато всички италийски градове получили право на римско гражданство думата се използвала в смисъл на провинциален град.

2. Тускул – голям древен град в Лацио, дн. Frascati.

3. Територията населявана от племето на сабияните се намирала в планинската област североизточно от Рим.

4. Катон се родил през 234г., военна служба започнал през 217г., на втората година след нахлуването на Ханибал в Италия.

5. Военния трибун бил един от 6-те командири на легион, които се редували при изпълнение на задълженията си. Поста можел да се заема само от лица от съсловието на конниците. Военен трибун Катон станал през 214г. и есента на същата година прекарал в Сицилия заедно с консула Марцел, изпратен да се сражава с отпадналите от съюза с Рим след битката при Кана сиракузяни.

6. Под командването на  Г. Клавдий Нерон Катон служил през 207г., когато две консулски армии разгромили в битката при Галска Сена край р. Метавра втората картагенска войска, която преминала Алпите и се опитвала да се съедини с Ханибал; тази победа определила изхода 2-та Пуническа война.

7. Квестурата на Катон преминала през годината, в която римската армия била изпратена в Африка (204г.). Сципион отпратил несговорчивия помощник още преди битката при Зама, като го заменил със своя приятел Лелий, който получил чин проквестор. Причина за спречкването между консула и квестора станал най-вероятно новия стил на сципионовото командване, който благоприятствал развитието на мародерството.

8. Катон станал плебейски едил веднага след приключването на войната през 199г., а претор през 198г. В Сардиния се прославил като справедлив съдия и деен наместник, който избавил острова от гнета на търговците.

9. Ений – първият велики национален поет на римляните; дори в епохата на разцвета на римската литература неговите "Анали" се конкурирали с епоса на Вергилий „Енеида”.

10. Консулство Катон и Флак получили през 195г., като избирателното събрание ръководил Марцел, сина на великия военачалник. В течение на едната година Катон организирал военна експедиция, разбил голямото въстание на иберите в Северна Испания, сринал стените на испанските градове и организирал разработването на  сребърните рудници в Испания.

11. За цензори Катон и Флак били избрани през 184г., 10 години след консулството им. Катон наложил наказания на много сенатори и конници; отстранил от сената няколко знатни лица; обложил с високи данъци предметите на разкоша; водил борба срещу разхитителите на държавното имущество.

12. Катон умрял през 149г. на възраст 85години.

13. Сервий Сулпиций Галба – претор през 151г., командващ в Испания през 151-150г. Частично избил, а частично незаконно продал в робство предалите са лузитани. През 149г. народния трибун Луций Либон, който действал по инициатива на Катон, възбудил за това наказателно дело.Няколко месеца преди смъртта си Катон произнесъл дълга реч против Галба, която била включена в книгата му "Начала".

14. Под двете Испании се подразбират двете испански провинции: Близка Испания (източното крайбрежие на Пиренейския полуостров) и Далечна (южната част от полуострова).