ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Документи на българските владетели

 

Сбирката включва запазените документи на българските владетели – грамоти, договори, писма. В приложенията са включени сведения в изворите за документи, които не са достигнали до нас. Събраните в приложенията изворови данни се отнасят само до случаите, в които данните сочат, че е имало изготвен писмен документ. По тази причина не са включени сведения, в които се говори за сключване на мирен договор, размяна на пратеничества, изпращане на заповеди или др. под., но няма достатъчно ясни индикации, че са били оформени писмени документи. Тъй като кореспонденцията е между две лица, основния списък е при изпращача, а при получателя само е даден линк към сбирката документи. Сбирката дадена на тази страница е само с документи свързани със светските владетели. Документите отнасящи се до БПЦ  и Охридската архиепископия са в отделни сбирки.

 

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

ХАН КОРМЕСИЙ

Приложение:

Св. Теофан Изповедник за мирния договор от 715г.

Втори Мадарски надпис

 

ХАН ТЕЛЕРИГ

Приложение:

Св. Теофан Изповедник за мирния договор от 774г.

Св. Теофан Изповедник за преписката между хан Телериг и император  Константин V Копроним

 

ХАН КРУМ

Приложение:

Св. Теофан Изповедник за писмо на хан Крум до имп. Михаил от 813г.

 

ХАН ОМУРТАГ

Сюлейманкьойски надпид с текста на мирния договор с Византия

 

Приложение:

Продължителят на Теофан за 30-годишния мирен договор

 

Айнхард за преписката между Омуртаг и имп. Людовик

Фулденските анали за преписката между Омуртаг и имп. Людовик

Из „Живота на имп. Людовик” за писмо на императора до хан Омуртаг

 

КНЯЗ БОРИС-МИХАИЛ І

 

Преписката между княз Борис и патриарх Фотий

Отговорите на папа Николай І от 866

Преписката между княз Борис І и папа Йоан VІІІ

 

ЦАР СИМЕОН І

 

Преписката на цар Симеон с патриарх Николай Мистик

Преписката на цар Симеон с император Роман І Лакапин

Преписката на цар Симеон с Лъв Хиросфакт

 

ЦАР ПЕТЪР І

 

Послание на цариградския патриарх Теофилакт до свети цар Петър І

Писмо на свети цар Петър І до свети Иван Рилски

Писмо на свети Иван Рилски до свети цар Петър І

 

Приложение:

Из житието на Павел Латърски Нови

Из продължението на хрониката на свети Теофан Изповедник

 

 

ЦАР САМУИЛ

Приложение:

Дуклянския презвитер за преписката на цар Самуил във връзка със залавянето на княз Иван-Владимир

 

ЦАР ГАВРИЛ-РАДОМИР

Приложение:

Скилица-Кедрин за писмо на цар Гаврил Радомир до Василий ІІ

 

ЦАР ИВАН ВЛАДИСЛАВ

Приложение:

Скилица-Кедрин за писмо на цар Иван Владислав до Василий ІІ

 

ЦАРИЦА МАРИЯ

Приложение:

Скилица-Кедрин за писмо на царица Мария до Василий ІІ

 

КОНСТАНТИН БОДИН (ЦАР ПЕТЪР ІІ)

 

Приложение:

Грамота на крал Георги Бодин и кралица Яквинта от 1115г.

 

ЦАР ПЕТЪР ІV

 

Приложение:

Ансберт за писмо от цар Петър до император Фридрих Барбароса

 

ЦАР КАЛОЯН

 

Преписката между цар Калоян и папа Инокентий ІІІ

 

ЦАР ИВАН АСЕН ІІ

 

Дубровнишка грамота

Ватопедска грамота

Своден Зографски хрисовул

Писмо на митрополит Христофор до цар Иван Асен ІІ от 1233г.

Преписката между папа Григорий ІХ и цар Иван Асен ІІ

 

Приложения:

Георги Акрополит за мирния договор между Иван Асен ІІ и Теодор Комнин

Из „Житие на св. Петка” от патриарх Евтимий за атонските грамоти на цар Иван Асен ІІ

Из”Атоно-ватопедското сказание”

 

ЦАР КАЛИМАН І

 

Калиманова грамота

Преписката между цар Калиман І и папа Инокентий ІV

 

ЦАР МИХАИЛ ІІ АСЕН

 

Договор на цар Михаил ІІ Асен с Дубровник от 1253г.

 

Приложения:

Батошевски надпис на патриарх Василий ІІ

Врачански надпис

Из „История” на Георги Акрополит за сключването на Регинския мирен договор през 1256г.

 

ЦАР КОНСТАНТИН АСЕН ТИХ

 

Виргинска грамота

 

ЦАР ГЕОРГИ І ТЕРТЕР

 

Писмо на папа Николай до цар Георги Тертер от април 1291г.

 

ЦАР МИХАИЛ АСЕН ШИШМАН

 

Приложение:

Хрисовул на император Андроник ІІ Палеолог от 1325г., с който потвърждава направено дарение от цар Михаил Асен Шишман в полза на Зографския манастир

Йоан VІ Кантакузин за писмо на цар Михаил до българския военачалник Иван Русина

 

ЦАР ИВАН СТЕФАН

 

Приложение:

Круйска грамота на сръбския крал Стефан, наречен в нея крал на българите (на български и целият текст на Привилегията на крал Алфонсо на латински)

 

ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР

 

Писмо на папа Бенедикт ХІІ до цар Иван Александър от юли 1337г.

Зографска грамота от 1342г.

Мрачка грамота от 1347г.

Договор с Венеция от 1347г.

Писмо-грамота до Венецианския дож Андреа Дандоло от 1352г.

(около) 1365г. - Писмо на цариградския патриарх Филотей до цар Иван Александър

Грамота дадена на несебърския митрополит

Грамота дадена на Несебърския манастир „Св. Богородица Елеуса

Грамота дадена на емонския манастир „Св. Никола”

 

Приложение:

Из решение на венецианския сенат от 19 юли 1343г. за изпратени писма до цар Иван Александър

Патриарх Калист за съборната грамота от 1359/1360г.

 

ЦАР ИВАН ШИШМАН

 

Витошка грамота

Рилска грамота от 1378г.

 

ЦАР ИВАН СТРАЦИМИР

 

Брашовска грамота на цар Иван Страцимир

 

Приложение:

Из синодален акт на цариградската патриаршия от 1392г. за кореспонденцията с Иван Страцимир

 

ДОКУМЕНТИ НА ФЕОДАЛИ

 

Сигилий на деспот Алексий Слав от 1220г.

Писмо на деспот Яков Светослав до киевския митрополит Кирил от 1262г.

Договор на Иванко с генуезците от 1387г.

 

Документи на Йоан Комнин Асен (брат на цар Иван Александър и сръбската царица Елена) и неговите наследници

Разписка дадена от деспот Йоан Комнин Асен на Михо Буно (1350г.)

Разписка дадена от деспот Йоан Комнин Асен на Жан Жоргис (1350г.)

Клетва на Александър - господаря на Канина и Валона, че ще е добър приятел с добровничани (1368г.)

 

 

Приложения:

Скилица-Кедрин за писмо на Василий ІІ до воеводата Ивац

 

ФАЛШИВИТЕ ПИНЦЕНОВИ ГРАМОТИ

Грамота на Пинций от 994г.

Първа грамота на Плезо от 1000г. или 1073г.

Втора грамота на Плезо

Бележка на Осрубче

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

Повиквателни заповеди на „Господин Търновски”