ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Клетва на Александър - господаря на Канина и Валона, че ще е добър приятел с добровничани

(2 септември 1368г.)

 

Предполага се, че Александър е бил син на деспот Йоан Комнин Асен - брат на цар Иван Александър Асен и на сръбската царица Елена. За него подробно вж. Иван Божилов, „Фамилията на Асеневци (1186-1460). Генеалогия и просопография”, 1994, стр. 236. Документа е написан на хартия със ситен курсив, половината печат е запазен, но нечетлив.

Издания: Ljubomir Stojanović, Stare srpske povelje i pisma, Knjiga I, Dubrovnik i susedi njegovi, deo I, Beograd, 1929, стр. 114-115, СС. 61; MS CLXIII.

 

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

† В името на Отца и Сина, и Светия Дух, ден 2, месец септември,1368година от Рождението на нашия Господ Иисуса Христа. Каквото е искането към мен, Александър, господин на Канина и Валона да бъде един от дубровничаните и поисках комуната на дубровничаните без никаква сила и без никаква неволя, а тъкмо с моята добра воля, да съм като един брат от Добровнишката комуна. И заради това аз, Александър, изпратих моят властелин Димо да говори за тази работа. И приемете ме заради тези мои думи и направеното мое искане, и направете това, което поисках в моето питане, и направете ми удостоверителен документ и го подпечатайте с печата на комуната. И дайте го на моя властелин Димо и да ми го донесе. И за това благодаря и хваля Бога. И като се заговорих за това с моите властели и се протегнах към кръста и божественото евангелие аз и моите властели, както ми поиска Никола Кабужик1, както да бъда верен дубровничанин и приятел и с моите  властели и да се държа като дубровничанин на всяко място във владенията ми, на което ида и където и да съм. И пак каквото направите с моя властелин Димо аз ще приема с радост, защото съм го изпратил вместо себе си.

† Това са имената властелите, които се протегнаха към кръста и божественото евангелие [за да положат клетва]: воеводата Продан и Миклуш, валонския кефалия Бранило, и канинския кефалия Кастриот, и двородържеца Райчо, и ставилеца Ойгия, и Стамат, и съдията Обрад, и Згур Дукаишеревик, и Смоква, и Костадин Шурбовик, и Бориш, и Грубо, и Драгоман, и Радивой, и Богой.

† А това писание написа Гюрич - логотета на господин Александър по поръчение на господин Александър и всички властели.

 

БЕЛЕЖКИ:

 

1. Може би става дума за Никола де Георги де Кабога – княз (ректор) на Дубровнишката република през юни 1371г.