ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ВРЪЗКИ - АЗБУЧЕН КАТАЛОГ ПО АВТОРИ

 

 

            Поради големия обем на съчиненията в мрежата към настоящия момент азбучния каталог е доста непълен. Известно допълнение се явява обстоятелството, че връзките насочват към страници, където могат да се намерят и други автори и произведения, които все още на са включени в този каталог ( с тая цел някои от връзките нарочно съм ги поставил към списъкът с автори, а не директно към самото съчинение ). В бъдеще ще бъде заменен с по-подробна и пълна версия. Все пак се надявам, че и в този си вид ще е от полза, тъй като по начало подобни списъци трудно се намират, особено пък на български език.

            Някои анонимни съчинения са включени с названието, под което са известни – Дуклянски летопис, Пароски мрамор и т.н. Авторите са представени само по едно от имената си – според това, кое е най-популярното.

            В края на съчинението посочвам езика, на който може да бъде намерено чрез съответната връзка. Съкращенията са: BG – на български, RS - на руски, SR – на сръбски, EN – на английски, FR – на френски, GR – на гръцки, LAT – на латински, DE – на немски, ESP – на испански, TUR – на турски, ARB – на арабски. Каталога съдържа основно съчинения, които са публикувани на български, руски и английски.

 

                                                                                   

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

А

ОКТАВИАН АВГУСТ

„Делата на Божествения Август” RS

„Делата на Божествения Август” BG

 

АВЛ ГЕЛИЙ

Атически нощи FR

 

АВРЕЛИЙ ВИКТОР

„За цезарите” RS

„Извлечения за живота и нравите на римските императори” RS

„Произход на римския народ” RS

„За знаменитите хора” RS

Аврелии Виктор – ист. съчинения RS

 

АГАТИЙ МИРИНЕЙСКИ

„Царуването на Юстиниан” RS

Епиграми RS

 

АЙНХАРД

„Живота на Карл Велики” RS

 

АМИАН МАРЦЕЛИН

„Римска история” RS

 

ГЕОРГИ АКРОПОЛИТ

„Летопис на великия логотет Георги Акрополит” RS

 

АНТИОХ СТРАТЕГ

„Превземането на Йерусалим от персите през 614 г.” EN

 

АПИАН

Апиан „Войните” EN

 

АПУЛЕЙ

„Апология или за магиите” RS

 

АПОЛИДОР

„Митологична библиотека” RS

„Полиоретика” RS

 

АРЕТА КЕСАРИЙСКИ

„Писма” RS

 

ФЛАВИЙ АРИАН

„Походът на Александър” RS

„Индия” RS

„Обход на Евксинтския понт” RS

„Обиколка на Черно море” BG

 

 

АРИСТОТЕЛ

„Атинската полития” RS

„Политика” EN

 

АРИСТОФАН ВИЗАНТИЙСКИ

Аргументи RS

 

СТЕПАН ТАРОНТСКИ – АСОХИК

„Всеобща история” RS

 

АТЕНЕЙ МЕХАНИК

„За машините” RS

 

Б

 

Баварски географ RS

 

БЕДА ПРЕПОДОБНИ

„Църковна история на народа на англите” RS

 

ИДРИС БИДЛИСИ

„Шараф-наме” RS

 

 

В

 

ВЕЛЕЙ ПЕТЕРКУЛ

„Римска история” RS

„Римска история” EN

 

ЖОФРОА ДЬО ВИЛАРДУЕН

„Завладяването на Константинопол” RS

 

ВИЛХЕЛМ АПУЛИЙСКИ

„Делата на Робер Гискар” RS

 

НИКИФОР ВРИЕНИЙ

„Исторически записки” RS

 

 

Г

ГАЛФРИД МОНМУТСКИ

„История на бритите” RS

„История на бритите” ( в zip) RS

Джефри Монмоунт „История на британките крале” EN

 

ГЕОРГИ АМАРТОЛ

„Временник” – слав. превод BG

 „Хрониката на Георги Монах” 1ч. . GR

 

ГЕОРГИ СИНКЕЛ

„Кратка хронография” GR

 

ГИЛДАС МЪДРИ

„За разорението на Британия” RS

Гилдас „Съчинения” EN

 

НИКИФОР ГРЕГОРА

„Римска история” – 1 ч. RS

„История на Византия” GR-LAT

 

ГРИГОРИЙ ТУРСКИ

„История на франките” RS

 

 

 

Д

 

ДАРЕТ ОТ ФРИГИЯ

„История за разрушаването на Троя” RS

 

ДАРИЙ І

Бехистунски надпис BG

 

ДЕМОСТЕН

„Речи” RS

Писма и речи EN

 

ДИМИТЪР ХОМАТИАН

Писмо на Охридския архиепископ Димитър Хоматиан за статута на българските епископи BG

„Кратко житие на св. Климент Охридски” BG

 

ДИОДОР СИЦИЛИЙСКИ

„Библиотека” EN-GR

 

ДИОН КАСИЙ

„Римска история”  EN

„Римска история” RS

 

ДИОНИСИЙ ХИЛИКАРНАСКИ

„Писмо до Помпей” RS

 

ДЖЕЙМС КОНКВЕР

„Хроника” EN

 

 МИХАИЛ ДУКА

„История на Византия” GR

 

ДУКЛЯНСКИ ЛЕТОПИС RS

 

Е

ЕВГАРИЙ СХОЛАСТИК

„Църковна история” RS

 

ЕВСЕВИЙ КЕСАРИЙСКИ

„Църковна история” RS

„Живота на император Константин” RS

 

ЕВНАПИЙ RS

 

ЕВТРОПИЙ RS

 

ЕЛИШЕ

„Слово за арменската война” RS

 

Е ЛУН ЛИ

„История на държавата на киданите” RS

 

ЕНГЕЛБРЕКТ

„Хроника” RS

 

ВОЛФРАМ ФОН ЕШЕНБАХ

„Пърсифал”

 

Ж

ЖИРАЛД КАМБРЕНСИС

„Завоюването на Ирландия” EN

„Топографията на Ирландия” EN

 

ЖАН ДЕ ЖОНВИЛ

„Спомени” EN

 

З

ЗАХАРИЙ МИТИЛЕНСКИ

„История” (откъси) RS

Захарий Митиленски ( Ритор) „Сирийска хроника” EN

 

ЙОАН ЗОНОРА

„Анали” GR

 

ЗОСИМ

„Нова история” EN

„Нова история” GR-LAT

 

И

ИСИДОР СЕВИЛСКИ

„История на готите” RS

„История на вандалите” RS

„История на свевите” RS

Исидор Севилски „Хроника” EN

 

ИСОКРАТ

Писма и речи EN

 

Й

ЙОРДАНЕС

„Произхода и делата на гетите” RS

 

ЙОАН ГЕОМЕТЪР ( КИРИОТИС )

Стихотворения RS

 

ЙОАН ЕФЕСКИ

„Църковна история” EN

 

ЙОАН НИКИУСКИ

„Хроника” EN

 

ЙОАН КАНТАКУЗИН

„История” GR

„Писмо до епископа на Кипър” BG

„Беседа с папските легати” („Беседа с патриарх Павел”) BG

 

 

 

К

КАБУС-НАМЕ RS

 

КАЗАНСКИ ЛЕТОПИСЕЦ RS

 

ЙОАН КАМЕНИАТ

„Превземането на Солун” RS

 

ТОМАЗО КАМПАНЕЛА

„Градът на слънцето” ( в zip) RS

 

КЕКАВМЕН

„Съвети и разкази” RS

 

 

ДИМИТРИЙ КИДОНИС

Писма RS

Монодий на падналите в Солун RS

Слово за пренебрежението към смъртта RS

 

ЙОАН КИНАМ

„Кратък обзор на царуването на Йоан и Мануил Комнини” RS

 

РОБЕР ДЬО КЛАРИ

„Превземането на Константинопол”  RS

„Превземането на Константинопол”  RS

 

 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

„Похвално слово за Кирил Философ” BG

 

КОЗМА ИНДИКОПЛЕВТ

„Християнска топография” EN

 

КОЗМА ПРАЖКИ

„Чешка хроника” RS

 

ХРИСТОФОР КОЛУМБ

„Дневник на първото пътешествие” RS

 

КОМНИН И ПРОКЪЛ

„Историческо сказание за епирските деспоти” („Янинска хроника”) RS

 

АНА КОМНИНА

„Алексиада” EN - RS

„Алексиада” EN

 

КОНСТАНТИН БАГРЕНОРОДНИ

„За церемониите” RS

„За темите” RS

 

КОНСТАНТИН ОТ ОСТРОВИЦА

„Записки на еничарина” ч.1  ч.2 RS

 

КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ

„Историкий” BG

„Памет на преподобния Методий” BG

 

ЕРНАН КОРТЕС

„Второ послание” RS

 

КРЕТИЕН ДЬО ТРОА

„ИвейнEN

„Ерик и Енида” EN

„Ивън или рицаря с лъва” ( в zip) RS

 

КСЕНОФОНТ

„Гръцка история” („Хеленика”) RS

„Спомени за Сократ” RS

„Защитата на Сократ в съда” RS

„Пир” RS

„Домострой” RS

„Анабазис” RS

„Гръцка история” („Хеленика”) RS

Хипархът ( началника на конницата) RS

„За конницата” RS

„Анабазис” (Походът) EN-GR

„Киропедия” (Обучението на Кир) EN-GR

„Хеленика” (Гръцка история) EN-GR

„Меморабила” EN-GR

„Сократически съчинения”  EN-GR

„Агесилай” EN-GR

„За командира на конницата” EN-GR

„Устройствотвото на Спарта” EN-GR

„Ездитното изкуство” EN-GR

„Път и средства” EN-GR

Хиерон EN-GR

 

 

Л

ЛЕВРЕНТИЙ ОТ БРЕЖОВИЦА

„Хусистка хроника” RS

 

ДИЕГО ДЕ ЛАНДА

„Съобщения за работата в Юкатан” RS

 

БАРТОЛОМЕО ДА ЛАС КАСАС

„История на Индия” RS

 

ТИТ ЛИВИЙ

„История на Рим от основаването на града” RS

История на Рим EN-LAT

 

ЛИУТПРАНД КРЕМОНСКИ

„Антаподосис” RS

„Посолството в Константинопол” RS

 

ЛЪВ ДЯКОН

„История” RS

 

 

М

 

ЙОАН МАЛАЛА ( РИТОР )

„Всемирна хроника” – слав. превод BG

„Хронография” GR

 

МАРГАРИТА ВАЛУА

„Мемоари” RS

 

МАРКО ДЕВОЛСКИ

„Житие на Наум” BG

 

МАРИЯ ФРЕНСКА

„Елидук” EN

„Шеврефойл” RS

 

МАРЦЕЛИН КОМИТИС

„Хроника” LAT

 

МАТЕЙ ПАРИЖКИ

„Английска история” RS

„Велика хроника” RS

 

АЛ-МАСУДИ

„Златни ливади” RS

 

ЛЕОНТИЙ МАХЕРА

„Кипърска хроника” GR

 

МИХАИЛ МОКСА

Из „Хроника” BG

 

МИХАИЛ ПСЕЛ

„Хронография” RS

Писма RS

 

МИШЕЛ ДЬО НОТР ДАМ (НОСТРАДАМУС)

Центурии ( в zip) RS

Центурии RS

 

МОВСЕС КАЛАНКАТУАЦИ

„История на страната Алуанк” RS

 

МОВСЕС ХОРЕНАЦИ

„История на Армения” RS

„Арменска география” от VІІв. (приписва се на Моисей Хоренски)

 

РАМОН МУНТАНЕР

„Хроника” EN

 

Н

НЕНИЙ

„История на бритите” RS

 

КОРНЕЛИЙ НЕПОТ

„Живота на известни полководци” EN

„За знаменитите чуждоземни пълководци” BG

 

НЕСТОР ИСКАНДЕР

„Повест за превземането на Цариград” RS

 

НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ

„Повест временных лет” RS

 

НИКИТА АКОМИНАТ (ХОНИАТ)

„История” т. 1 и 2 RS

„История” GR

 

НИКИФОР ГРИГОРА

„Ромейска история” RS1 том

 

ПАТРИАРХ НИКИФОР КОНСТАНТИНОПОЛСКИ

„Кратка история” RS

“Кратка хронография” BG

Летописец в кратце-слав. Редакция на хронографията BG

 

НИКОЛАЙ МИСТИК

Писма BG

 

НИТХАРД

„История в 4 книги” RS

 

 

НОТКЕР ЗАИК

„Делата на Карл Велики” RS

 

О

 

АДАМ ОЛЕАРИЙ

„Описание на пътешествието в Московията” RS

 

ОЛИМПИАДОР

„История” RS

 

ОМИР

„Илиада” RS

„Одисея” RS

 

ОРДЕРИК ВИТЕЛИЙ

„Църковна история” RS

 

ПАВЕЛ ОРОЗИЙ

„История против езичниците” RS

 

 

П

ПАВЕЛ ДЯКОН

„История на лангобардите” RS

 

ПАРОСКИ МРАМОР RS

ПАРОСКИ МРАМОР BG

 

ПАРСАДАН ГОРГИДЖАНИДЗЕ RS
”История на Грузия”  

 

ГЕОРГИ ПАХИМЕР

„История за Михаил и Андроник Палеолог” – 1том. RS

 

ПЕДРО САРМИЕНТО ДЕ ГАМБОА

„История на инките” EN

 

ПЕЛАЙО ОТ ОВЕДО
”Хроника на кралете на Леон
RS

 

ПЕТРОНИЙ АРБИТР

„Сатирикон”

 

ПОП ПЕТЪР ОТ МИРКОВО

„Летопис” BG

 

ПЕТЪР СИЦИЛИЙСКИ

„Полезна история” RS

 

ПИККОЛОМИНИ, ЕНЕЙ СИЛВИЙ
Записки за делата на Пий II
RS

 

ПИКТСКА ХРОНИКА RS

 

ПЛАВТ

Пиеси EN

 

ПЛАНО КАРПИНИ

„История на монголите” RS

„История на монголите” RS

 

 

ПЛИНИЙ МЛАДИ

„Писма”, Панегирик на имп. Траян” RS

 

ПЛУТАРХ

„Успоредни животописи” RS

„Наставления за държавните дела” RS

„Древните обичаи на спартанците” RS

„Римски въпроси” RS

„Съдбата на Рим”, „Съдбата на Александър”, „Успоредни животопики” и др. EN

 

ПОЛИБИЙ

„История” кн. І – VІІ EN

„История” EN-GR

„Всеобща история” RS

 

МАРКО ПОЛО

„Книга за разнообразието на света”  RS

 

ПРИСК ПАНИЙСКИ

„Готска история” RS

„Разказите на Приск Панийски” („Готска история”)

 

ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИ

„Войната с вандалите” RS

„Войната с персите” RS

„Войната с готите” RS

„За строежите” RS

„Войната с персите”, „Войната с вандалите”, „Тайна история” RS

„Войната с персите”, „Войната с готите” и Войната с вандалите” RS

 

ПСАМАТИЙСКА ХРОНИКА RS

 

 

 

Р

РАШАДИН

„Огуз наме” ( с продължителя ) RS

 

РИЧАРД ДЕВИЗКИ

„Хроника” EN

 

РИЧАРД ОТ ХОЛИ ТРИНИТИ

„Интерарий на Ричард І „EN

 

РИХЕР РЕЙМСКИ

„История” RS

 

ГИЛЬОМ ДЕ РУБРУК

„Пътуване из източните страни” RS

„Пътешествие из източните страни” RS

 

РОБЕР ДЕ БОРОН

„Пърсифал” EN

„Смъртта на Артур” EN

 

 

РОШЕР

„Смъртта на Филип ІІ Август” EN

 

КВИНТ КУРЦИЙ РУФ

„История на Александър Велики” LAT

„Живота на Александър Велики”  EN

 

С

СААК И МАШТОЦ

„История” RS

 

ГАЙ САЛУСТИЙ КРИСП

„Заговора на Каталина” RS

„Югуртската война” RS

„История” ( фрагменти – писма и речи ) RS

„Инвектива против Цицерон” RS

 

СЕБАСТАЦИ
”Летопис”
RS

 

СЕБЕОС

„История на император Ираклий” RS

 

ГАЙ СЕВТОНИЙ ТРАНКВИЛ

„12- те цезари” RS

„За знаменитите хора” RS

 

ЦАР СИМЕОН І

Встъпително слово към сборника „Златоструй” BG

 

ТЕОФИЛАКТ СИМОКАТА

„История” RS

 

СОКРАТ СХОЛАСТИК

„Църковна история” RS

 

СТЕПАНОС ЕПИСКОП

„Летопис” RS

 

СУГЕРИЙ

„Живота на Луи Дебелия” RS

 

ГЕОРГИ СФРАНЦЕС

„Малка хроника” RS

„Хроника” GR

 

 

Т

АТ-ТАБАРИ

„История на царете и пророците” RS

 

ТАМЕРЛАН

„Автобиография” RS

 

ТАЦИТ

„Анали” RS

„История” RS

„Животоописание на Юлий Агрикола” RS

„За произхода на германците и местоположението на Германия” RS

„Диалог за ораторите” RS

 

ПАТРИАРХ ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ

Послание до зографските монаси BG

 

ТЕОФАН ИЗПОВЕДНИК

„Хронография” RS

„Продължителят на Теофан” RS

„Хронография” GR

 

ТЕОФИРАКТ ОХРИДСКИ

„Житие на св. Климент Охридски” BG

 

ТЕОФИЛАКТ СИМОКАТА

„История” RS

 

ТИТМАР ОТ МЕРЗЕБУРГ

„Хроника” RS

 

ТОДОР ДУКСОВ

„Преписка” BG

 

ТОМАС МАЛОРИ

„Смъртта на Артур” RS

 

ТОМА МЕЦОПСКИ

„История на Тимур-Ленк и на неговите приемници” RS

 

ТОМАС МОР

„Утопия” RS

„История на крал Ричард ІІІ” RS

 

ТОМА СПЛИТСКИ

„История на архиепископите на Сплит и Салона” RS

 

ТУКИДИД

„Пелопонеската война” EN-GR

 

 

У

УЙЛЯМ МАЛМСБЕРИЙСКИ

„История на английските крале”  RS

 

У ХАН

„Животоописание на Чжу Юанчжан” RS

 

Ф

ИБН – ФАДЛАН

„Пътешествие до Волжка България”  BG

 

ПАТРИАРХ ФИЛОТЕЙ КОНИН

Документи  BG

ЙОСИФ ФЛАВИЙ

„Юдейската война” – вариант RS

Йосиф Флавий – Против Апион, Юдейската война, Юдейски древности, Живота на Йосиф EN

„Юдейската война” RS

„Юдейски древности” RS

 

ФЛОДОАРД

„Анали” RS

 

ЛУЦИЙ АНЕЙ ФЛОР

„Две книги епитома на римската история” RS

 

ФОТИЙ КОНСТАНТИНОПОЛСКИ

„Мириобиблион” EN

Документи  BG

 

 

ФРЕДГАР

„Хроника” ( Продължителя ) RS

 

ФРОАСАР

„Хроника”  EN

„Хроника” EN

 

СЕКСТ ЮЛИЙ ФРОНТИН

„Военни хитрости” RS

 

Х

 

ХЕЗОИД

„Теогония” RS

„Дела и дни” RS

 

ХЕЛИОДОР

„Етиопика” RS

 

ХЕРАКЛИТ

„Опровержение на митовете” RS

 

ХЕРОДИАН

„История на императорската власт след Марк” RS

 

ХЕРОДОТ

„История” RS

 

Ц

 

ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАР

Съчинения FR

 

ЦИЦЕРОН

„Речи” RS

Писма и речи EN

 

Ч

 

ЕВЛИЯ ЧЕЛЕБИ

Из „Книга за пътешествията” RS

 

ТОМАС ЧЕСТЪР

„Сър Лонфал” EN

 

ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

„За Буквите” BG

 

Ш

ЙОАН ШИЛТБЕРГЕР

„Пътешествие” RS

 

Щ

 

Ю

 

ЮСТ ЮЛ

„Записките на датския посланник” RS

 

ЮСТИН

„Епитома на История на Филип от Помпей Трог” EN

 

Я

 

ЯХЪЯ АНТИОХИЙСКИ

„Летопис” RS

 

АНОНИМНИ

Анонимен хронограф LAT

Безименна българска хроника BG

Битката на Иля Морумец RS

Повест за Дракула RS

Кратки сръбски летописи BG

Малки византийски хроники RS

Малки византийски хроники BG

„Едеска хроника” EN

„Търсенето на Светия Граал” EN

„Слово о полку Игореве” RS

Аноним Византийски – Инструкции по полиоретика RS

Песен за Ролан EN

Песен за Ролан RS

„Тристан и Изолда” RS

„Песен за нибелунгите” RS

„Нибелунгите” EN

„Младшата Еда”  RS

„Старшата Еда”  RS

„Битката при Маг Туиред”

„Епос за Гилгамеш” RS

“Легенда за доктор Фауст” RS

“Окасен и Николета” RS

„Фламенка” RS

Пространно житие на Методий BG

„Проложно житие на Кирил и Методий” BG

„Похвала за цар Симеон” BG

Български апокрифен летопис („Сказание на пророк Исая” BG

„Слово как Кирил Философ покръсти българите” BG

„Живота на Александър – цар на македонците” BG

„Делата на унгарците” Унгарски

„Именник на българските ханове” BG

Апокрифи BG

Морейска хроника GR

 

ДОКУМЕНТИ

Законите на римската република LAT

Гай Институции LAT

Теодосиев кодекс LAT

Юстинианов кодекс  LAT

„Законите на ХІІ – те таблици” RS

„Салически закон” RS

Земеделски закон - Византия RS

„Книга на епарха” RS

„Законите на Хамурапи” RS

„Хетските закони” RS

Законник на Ур-Наму (или на Шулги) BG

Законник на шумерския цар Липит-Ищар BG

„Рилски хрисовул” BG

„Дубровнишко грамота на Иван Асен ІІ” BG

„Писмо-грамота на Иван Александър от 1352г.” BG

Документи на Охридската архиепископия BG

Грамота на имп. Андроник ІІ от 1325г. BG

Актове на византийските императори и цариградските патриарси RS

 

СБОРНИЦИ

 

Влахо-български и дако-славянски грамоти” съст. Ю. Венелин RS

Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость. Часть II.

Нови влахо-български грамоти отъ Брашовъ. Л. Милетич

Прабългарски епиграфски паметници – съст. Бешевлиев

Извори за българската история, Български старини от Македония, Богомилски книги и легенди

 

 

 

 

 

 

 

ALD

 

-