ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Послание на патриарх Теодосий ІІ Търновски от 1348г. до монасите от атонския манастир Зограф.

               

През 1348г. Теодосий ІІ станал български патриарх. Той изпратил като подарък на зографските монаси две книги: Евангелие на Йоан и Никоновите пандекти. Преводът на Евангелието е бил направен същата година по повеля на неговия предшественик патриарх Симеон от поп Теотокий Псилица. В евангелието е прибавено послание от патриарх Теодосий ІІ. С евангелието патриарх Теодосий ІІ изпратил още една книга – Никоновите пандекти, като на последния лист патриарх Теодосий ІІ се подписал по протежение на 2 реда с едро унициално писмо и зелено мастило: ТЕОДОСИЙ, ПО БОЖИЯ МИЛОСТ ПАТРИАРХ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ.

Печата се по фототипното издание от 1970 г. на книгата на акад. Й. Иванов, “Български старини из Македония”.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Теодосий, по божия милост патриарх на Цариград Търнов и на всички българи.

На добрите  братя, които  живеят в Света гора Атонска, в манастира на светия великомъченик и победоносец Христов Георги, наречен Зограф, където и аз се възпитах [ благодарение на]  молитвите на светия великомъченик Георги и преподобните и богоносни наши отци. И както [израснах] в моя живот телесно, с молитвите на Ваша святост да ме сподоби Господ Бог [да израсна] и душевно. Изпращам на Ваша святост две книги, които са боговдъхновени – Благовестието на нашия Господ Бог и Спасител Иисуса Христа, което е от Йоан и книгата на свети Никон с тълкувание на Господните заповеди. Нека да ги имате за да ги четете за ваша утеха и полза и за да поменувате Наше смирение.