ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ВРЪЗКИ - АЗБУЧЕН КАТАЛОГ ПО АВТОРИ

 

 

            Поради големия обем на съчиненията в мрежата към настоящия момент азбучния каталог е доста непълен. Известно допълнение се явява обстоятелството, че връзките насочват към страници, където могат да се намерят и други автори и произведения, които все още на са включени в този каталог ( с тая цел някои от връзките нарочно съм ги поставил към списъкът с автори, а не директно към самото съчинение ). В бъдеще ще бъде заменен с по-подробна и пълна версия. Все пак се надявам, че и в този си вид ще е от полза, тъй като по начало подобни списъци трудно се намират, особено пък на български език.

            Някои анонимни съчинения са включени с названието, под което са известни – Дуклянски летопис, Пароски мрамор и т.н. Авторите са представени само по едно от имената си – според това, кое е най-популярното.

            В края на съчинението посочвам езика, на който може да бъде намерено чрез съответната връзка. Съкращенията са: BG – на български, RS - на руски, SR – на сръбски, EN – на английски, FR – на френски, GR – на гръцки, LAT – на латински, DE – на немски, ESP – на испански, TUR – на турски, ARB – на арабски. Каталога съдържа основно съчинения, които са публикувани на български, руски и английски.

 

                                                                                   

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Форум] [Ново]

 

А

ОКТАВИАН АВГУСТ

„Делата на Божествения Август” RS

„Делата на Божествения Август” BG

 

АВЛ ГЕЛИЙ

Атически нощи FR

Атически нощи BG/LAT

 

АВРЕЛИЙ АВГУСТИН

„Изповед” RS

 

АВРЕЛИЙ ВИКТОР

„За цезарите” RS

„Извлечения за живота и нравите на римските императори” RS

„Произход на римския народ” RS

„За знаменитите хора” RS

Аврелии Виктор – ист. съчинения RS

 

АГАТИЙ МИРИНЕЙСКИ

„Царуването на Юстиниан” RS

Епиграми RS

 

АЙНХАРД

„Живота на Карл Велики” RS

„Живота на Карл Велики” RS

 

АМИАН МАРЦЕЛИН

„Римска история” RS

 

ГЕОРГИ АКРОПОЛИТ

„Летопис на великия логотет Георги Акрополит” RS

 

АНСЕЛМ КЕНТЪРБЪРИЙСКИ

„За истината”, „Прослогион”, „Защо Бог стана човек” RS

 

АНТИОХ СТРАТЕГ

„Превземането на Йерусалим от персите през 614 г.” EN

 

Апиан „Войните” EN

 

АПУЛЕЙ

„Апология или за магиите” RS

 

АПОЛИДОР

„Митологична библиотека” RS

 

АПОЛИДОР

„Полиоретика” RS

 

АРЕТА КЕСАРИЙСКИ

„Писма” RS

 

ФЛАВИЙ АРИАН

„Походът на Александър” RS

„Походът на Александър” RS

„Индия” RS

„Индия” BG

„Обход на Евксинтския понт” RS

„Обиколка на Черно море” BG

 

 

АРИСТОТЕЛ

„Атинската полития” RS

„Политика” RS

„Политика” EN

 

АРИСТОФАН ВИЗАНТИЙСКИ

Аргументи RS

 

СТЕПАН ТАРОНТСКИ – АСОХИК

„Всеобща история” RS

 

АТЕНЕЙ МЕХАНИК

„За машините” RS

 

Б

 

Баварски географ RS

 

Баязид І Илдъръм – Из ферман във връзка с битката на Косово поле BG

 

БЕДА ПРЕПОДОБНИ

„Църковна история на народа на англите” RS

 

ИДРИС БИДЛИСИ

„Шараф-наме” RS

 

 

В

 

ВАЛЕРИЙ МАКСИМ

Из„Достопаметни дела и слова” BG/LAT

 

ВЕЛЕЙ ПЕТЕРКУЛ

„Римска история” RS

„Римска история” EN

 

ВЕРГИЛИЙ

„Буколики” 1. BG/LAT  2. BG/LAT 3. BG/LAT

„Георгики” 1. BG/LAT 2. BG/LAT 3. BG/LAT

„Енеида” 1. BG/LAT 2. BG/LAT 3. BG/LAT 4. BG/LAT 5. BG/LAT 6. BG/LAT 7. BG/LAT 8. BG/LAT

 

 

ЖОФРОА ДЬО ВИЛАРДУЕН

„Завладяването на Константинопол” RS

 

ВИЛХЕЛМ АПУЛИЙСКИ

„Делата на Робер Гискар” RS

 

НИКИФОР ВРИЕНИЙ

„Исторически записки” RS

 

 

Г

ГАЛФРИД МОНМУТСКИ

„История на бритите” RS

„История на бритите” ( в zip) RS

Джефри Монмоунт „История на британките крале” EN

 

ГЕОРГИ АМАРТОЛ

„Временник” – слав. превод BG

“Временник” – слав. превод RS

„Хрониката на Георги Монах” 1ч. . GR

 

ГЕОРГИ СИНКЕЛ

„Кратка хронография” GR

 

ГИЛДАС МЪДРИ

„За разорението на Британия” RS

Джилдас „Съчинения”

 

НИКИФОР ГРЕГОРА

„Римска история” – 1 ч. RS

„История на Византия” GR-LAT

 

ГРИГОРИЙ ТУРСКИ

„История на франките” RS

 

ГРИГОРИЙ ПАЛАМА

Слова, писма, беседи  RS

 

ГРИГОРИЙ СИНАИТ

„За прелестта”, „За безмълвието и двата вида молитви”, „За безмълвието и молитвата”  RS

 

Д

 

ДАНИЛО ІІ

Жития на сръбските крале RS

 

ДАРЕТ ОТ ФРИГИЯ

„История за разрушаването на Троя” RS

 

ДАРИЙ І

Бехистунски надпис RS

Бехистунски надпис BG

 

ДЕМОСТЕН

„Речи” RS

Писма и речи EN

 

ДИМИТЪР ХОМАТИАН

Писмо на Охридския архиепископ Димитър Хоматиан за статута на българските епископи BG

„Кратко житие на св. Климент Охридски” BG

 

ДИОДОР СИЦИЛИЙСКИ

„Библиотека” EN-GR

„Библиотека” – кн. 1 BG

 

ДИОН КАСИЙ

„Римска история”  EN

„Римска история” RS

 

ДИОНИСИЙ ХИЛИКАРНАСКИ

„Писмо до Помпей” RS

 

ДЖЕЙМС КОНКВЕР

„Хроника” EN

 

ДОМЕТИАН

„Житие на свети Сава” RS

 

 МИХАИЛ ДУКА

„История на Византия” GR

 

ДУКЛЯНСКИ ЛЕТОПИС RS

 

Е

ЕВГАРИЙ СХОЛАСТИК

„Църковна история” RS

 

ЕВСЕВИЙ КЕСАРИЙСКИ

„Църковна история” RS

„Живота на император Константин” RS

 

ЕВНАПИЙ RS

 

ЕВТРОПИЙ RS

 

ЕЛИШЕ

„Слово за арменската война” RS

 

Е ЛУН ЛИ

„История на държавата на киданите” RS

 

ЕНГЕЛБРЕКТ

„Хроника” RS

 

ВОЛФРАМ ФОН ЕШЕНБАХ

„Пърсифал”

 

Ж

ЖИРАЛД КАМБРЕНСИС

„Завоюването на Ирландия” EN

„Топографията на Ирландия” EN

 

ЖАН ДЕ ЖОНВИЛ

„Спомени” EN

 

З

ЗАХАРИЙ МИТИЛЕНСКИ

„История” (откъси) RS

Захарий Митиленски ( Ритор) „Сирийска хроника” EN

 

ЙОАН ЗОНОРА

„Анали” GR

 

ЗОСИМ

„Нова история” EN

„Нова история” GR-LAT

 

И

ИСИДОР СЕВИЛСКИ

„История на готите” RS

„История на вандалите” RS

„История на свевите” RS

Исидор Севилски „Хроника” EN

 

ИСОКРАТ

Писма и речи EN

 

Й

ЙОРДАНЕС

„Произхода и делата на гетите” ч.1  ч.2 RS

 

ЙОАН ГЕОМЕТЪР ( КИРИОТИС )

Стихотворения RS

 

ЙОАН ЕФЕСКИ

„Църковна история” EN

 

ЙОАН НИКИУСКИ

„Хроника” EN

 

ЙОАН КАНТАКУЗИН

„Диалот с юдеите”, „Беседа с папските легати” RS

„Беседа с папските легати” („Беседа с патриарх Павел”) BG

 

 

 

К

КАБУС-НАМЕ RS

 

КАЗАНСКИ ЛЕТОПИСЕЦ RS

 

ЙОАН КАМЕНИАТ

„Превземането на Солун” RS

 

ТОМАЗО КАМПАНЕЛА

„Градът на слънцето” ( в zip) RS

 

ЙОАН КАНТАКУЗИН

„История” GR

„Писмо до епископа на Кипър” BG

„Беседа с папските легати” BG

 

КАТУЛ

„Стихотворения” BG/LAT

 

КВИНТИЛИАН

„Обучението на оратора” BG/LAT

 

КЕКАВМЕН

„Съвети и разкази” RS

 

 

ДИМИТРИЙ КИДОНИС

Писма и слова RS

 

ЙОАН КИНАМ

„Кратък обзор на царуването на Йоан и Мануил Комнини” RS

 

РОБЕР ДЬО КЛАРИ

„Превземането на Константинопол”  RS

„Превземането на Константинопол”  RS

 

 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

„Похвално слово за Кирил Философ” BG

 

КОЗМА ИНДИКОПЛЕВТ

„Християнска топография” EN

 

КОЗМА ПРАЖКИ

„Чешка хроника” RS

 

ХРИСТОФОР КОЛУМБ

„Дневник на първото пътешествие” RS

 

КОМНИН И ПРОКЪЛ

„Историческо сказание за епирските деспоти” („Янинска хроника”) RS

 

АНА КОМНИНА

„Алексиада” EN - RS

„Алексиада” EN

 

КОНСТАНТИН БАГРЕНОРОДНИ

„За управлението на империята” RS

„За церемониите” RS

„За темите” RS

 

КОНСТАНТИН ОТ ОСТРОВИЦА

„Записки на еничарина” ч.1  ч.2 RS

 

КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ

„Историкий” BG

„Памет на преподобния Методий” BG

 

ЕРНАН КОРТЕС

„Второ послание” RS

 

КРЕТИЕН ДЬО ТРОА

„Ерик и Енида” EN

„ИвейнEN

„Ерик и Енида” EN

„Ивън или рицаря с лъва” EN

„Клайжес” EN

„Ланселот или рицаря на каруцата” EN

„Разяснение” от Псевдо-Кретиен EN

„Ивън или рицаря с лъва” ( в zip) RS

 

КСЕНОФОНТ

„Гръцка история” („Хеленика”) RS

„Спомени за Сократ” RS

„Защитата на Сократ в съда” RS

„Пир” RS

„Домострой” RS

„За доходите” RS

„Анабазис” RS

„Гръцка история” („Хеленика”) RS

Хипархът ( началника на конницата) RS

„За конницата” RS

„Анабазис” (Походът) EN-GR

„Киропедия” (Обучението на Кир) EN-GR

„Хеленика” (Гръцка история) EN-GR

„Меморабила” EN-GR

„Сократически съчинения”  EN-GR

„Агесилай” EN-GR

„За командира на конницата” EN-GR

„Устройствотвото на Спарта” EN-GR

„Ездитното изкуство” EN-GR

„Път и средства” EN-GR

Хиерон EN-GR

 

 

Л

ЛЕВРЕНТИЙ ОТ БРЕЖОВИЦА

„Хусистка хроника” RS

 

ДИЕГО ДЕ ЛАНДА

„Съобщения за работата в Юкатан” RS

 

БАРТОЛОМЕО ДА ЛАС КАСАС

„История на Индия” RS

 

ТИТ ЛИВИЙ

„История на Рим от основаването на града” RS

История на Рим EN-LAT

„История на Рим” кн. 1, кн. 2 BG/LAT

 

ЛИУТПРАНД КРЕМОНСКИ

„Антаподосис” RS

„Посолството в Константинопол” RS

 

ИГНАТИЙ ЛОЙОЛА

„Духовни упражнения” RS

 

ЛУКРЕЦИИ

„За природата на нещата” 1. BG/LAT  2. BG/LAT

 

ЛЪВ ДЯКОН

„История” RS

„История” RS

„История” RS

 

 

М

МАВРИКИЙ

„Стратегикон” RS

 

ЙОАН МАЛАЛА ( РИТОР )

„Всемирна хроника” – слав. превод BG

„Хронография” GR

 

МАРГАРИТА ВАЛУА

„Мемоари” RS

 

МАРИЯ ФРЕНСКА

„Елидук” EN

„Лиз” EN

„Ланвал”PDF) EN

„Шеврефойл”PDF) EN

„Шеврефойл” RS

 

МАРК АВРЕЛИИ

„Към себе си” BG

 

МАРЦЕЛИН КОМИТИС

„Хроника” LAT

 

МАРЦИАЛ

Епиграми  BG/LAT

 

МАТЕЙ ПАРИЖКИ

„Английска история” RS

„Велика хроника” RS

 

АЛ-МАСУДИ

„Златни ливади” RS

 

ЛЕОНТИЙ МАХЕРА

„Кипърска хроника” GR

 

МИХАИЛ МОКСА

Из „Хроника” BG

 

МИХАИЛ ПСЕЛ

„Хронография” RS

Писма RS

Слова RS

„Хронография”, слова и др. RS

 

МИШЕЛ ДЬО НОТР ДАМ (НОСТРАДАМУС)

Центурии ( в zip) RS

Центурии RS

 

МОВСЕС КАЛАНКАТУАЦИ

„История на страната Алуанк” RS

 

МОВСЕС ХОРЕНАЦИ

„История на Армения” RS

„Арменска география” от VІІв. (приписва се на Моисей Хоренски)

 

РАМОН МУНТАНЕР

„Хроника” EN

 

Н

НЕНИЙ

„История на бритите” RS

 

КОРНЕЛИЙ НЕПОТ

„Живота на известни полководци” EN

 

НЕСТОР ИСКАНДЕР

„Повест за превземането на Цариград” RS

 

НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ

„Повест временных лет” RS

 

НИКИТА АКОМИНАТ (ХОНИАТ)

„История” т. 1 и 2 RS

„История” GR

 

НИКИФОР ГРИГОРА

„Ромейска история” RS1 том

 

ПАТРИАРХ НИКИФОР КОНСТАНТИНОПОЛСКИ

„Кратка история” RS

“Кратка хронография” BG

Летописец в кратце-слав. Редакция на хронографията BG

 

НИКОЛАЙ МИСТИК

Писмо 66  за български езически обряди BG

6-то писмо до цар Симеон І BG

 

 

НИТХАРД

„История в 4 книги” RS

 

НИХОН ГАЙСИ

„История на шогуната в Япония” RS

 

 

НОТКЕР ЗАИК

„Делата на Карл Велики” RS

 

О

 

ОВИДИЙ

Съчинения BG/LAT

 

АДАМ ОЛЕАРИЙ

„Описание на пътешествието в Московията” RS

 

ОЛИМПИАДОР

„История” RS

 

ОМИР

„Илиада” RS

„Одисея” RS

„Илиада” BG

 

ОРДЕРИК ВИТЕЛИЙ

„Църковна история” RS

 

ПАВЕЛ ОРОЗИЙ

„История против езичниците” RS

 

ОТОН ОТ ФРАЙЗИНГ

„Хроника или история на две царства” RS

„Делата на император Фридрих І” RS

 

П

ПАВЕЛ ДЯКОН

„История на лангобардите” RS

 

ПАВЗАНИЙ

„Описание на Елада” BG

 

ПАРОСКИ МРАМОР RS

 

ПАРСАДАН ГОРГИДЖАНИДЗЕ RS
”История на Грузия”  

 

ГЕОРГИ ПАХИМЕР

„История за Михаил и Андроник Палеолог” – 1том. RS

 

ПЕДРО САРМИЕНТО ДЕ ГАМБОА

„История на инките” EN

 

ПЕЛАЙО ОТ ОВЕДО
”Хроника на кралете на Леон
RS

 

ПЕТРОНИЙ АРБИТР

„Сатирикон”

„Сатирикон” BG/LAT „Гощавка у Трималхион” BG/LAT

 

ПОП ПЕТЪР ОТ МИРКОВО

„Летопис” BG

 

ПЕТЪР ПАТЕРСОН
”Историческо известие за цар Димитрий”
RS

 

ПЕТЪР СИЦИЛИЙСКИ

„Полезна история” RS

 

ПИККОЛОМИНИ, ЕНЕЙ СИЛВИЙ
Записки за делата на Пий II
RS

 

ПИКТСКА ХРОНИКА RS

 

ПЛАВТ

Пиеси EN

„Войникът самохвалец” BG/LAT

„Гърне” 1.BG/LAT 2.BG/LAT

„Призракът” BG/LAT

„Менехмовците” BG/LAT

 

ПЛАНО КАРПИНИ

„История на монголите” RS

„История на монголите” RS

 

 

ПЛИНИЙ МЛАДИ

„Писма”, Панегирик на имп. Траян” RS

Писма 1. BG/LAT  2. BG/LAT

 

ПЛУТАРХ

„Успоредни животописи” RS

„Наставления за държавните дела” RS

„Древните обичаи на спартанците” RS

„Римски въпроси” RS

„Съдбата на Рим”, „Съдбата на Александър”, „Успоредни животопики” и др. EN

„За Изида и Озирис” BG

 

ПОЛИБИЙ

„История” кн. І – VІІ EN

„История” EN-GR

„Всеобща история” RS

„Всеобща история” BG

 

МАРКО ПОЛО

„Книга за разнообразието на света”  RS

 

ПРИСК ПАНИЙСКИ

„Готска история” RS

„Разказите на Приск Панийски” („Готска история”)

 

ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИ

„Войната с вандалите” RS

„Войната с персите” RS

„Войната с готите” RS

„За строежите” RS

„Войната с персите”, „Войната с вандалите”, „Тайна история” RS

„Войната с персите”, „Войната с готите” и Войната с вандалите” RS

 

ПРОПЕРЦИЙ

Елегии  BG/LAT

 

ПСАМАТИЙСКА ХРОНИКА RS

 

ПСЕВДОКЕСАРИИ RS

 

 

 

Р

РАШАДИН

„Огуз наме” ( с продължителя ) RS

 

РИЧАРД ДЕВИЗКИ

„Хроника” EN

 

РИЧАРД ОТ ХОЛИ ТРИНИТИ

„Интерарий на Ричард І „EN

 

РИХЕР РЕЙМСКИ

„История” RS

 

ГИЛЬОМ ДЕ РУБРУК

„Пътуване из източните страни” RS

„Пътешествие из източните страни” RS

 

РОБЕР ДЕ БОРОН

„Пърсифал” EN

„Смъртта на Артур” EN

 

 

РОШЕР

„Смъртта на Филип ІІ Август” EN

 

КВИНТ КУРЦИЙ РУФ

„История на Александър Велики” LAT

„История на Александър Велики” BG/LAT

„История на Александър Велики” RS

„Живота на Александър Велики”  EN

 

С

СААК И МАШТОЦ

„История” RS

 

ГАЙ САЛУСТИЙ КРИСП

„Заговора на Каталина” RS

„Заговора на Каталина” 1. BG/LAT  2. BG/LAT

„Югуртската война” RS

„Югуртската война” 1. BG/LAT 2. BG/LAT

„История” ( фрагменти – писма и речи ) RS

„История” (фрагменти)  BG/LAT

„Инвектива против Цицерон” RS

 

СЕБАСТАЦИ
”Летопис”
RS

 

СЕБЕОС

„История на император Ираклий” RS

 

ГАЙ СЕВТОНИЙ ТРАНКВИЛ

„12- те цезари” RS

„12-те цезари” BG/LAT

„За знаменитите хора” RS

 

СЕНЕКА

Съчинения BG/LAT

 

 

ЦАР СИМЕОН І

Встъпително слово към сборника „Златоструй” BG

 

ТЕОФИЛАКТ СИМОКАТА

„История” RS

 

СОКРАТ СХОЛАСТИК

„Църковна история” RS

 

СТАЦИЙ

„Гори”  BG/LAT

 

 

СТЕПАНОС ЕПИСКОП

„Летопис” RS

 

СТРАБОН

„География” BG

 

СУГЕРИЙ

„Живота на Луи Дебелия” RS

 

ГЕОРГИ СФРАНЦЕС

„Малка хроника” RS

Из „Голяма хроника” RS

„Хроника” GR

 

 

Т

АТ-ТАБАРИ

„История на царете и пророците” RS

 

ТАМЕРЛАН

„Автобиография” RS

 

ТАЦИТ

„Анали” RS

„Анали” BG/LAT

„История” RS

„Животоописание на Юлий Агрикола” RS

„За произхода на германците и местоположението на Германия” RS

„Германия” BG/LAT

„Диалог за ораторите” RS

 

ПАТРИАРХ ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ

Послание до зографските монаси BG

 

ТЕОДОРИТ КИРСКИ

„Църковна история” RS

 

ТЕОДОР СТУДИТ

„Подвижнически наставления за монасите” RS

 

ТЕОФАН ИЗПОВЕДНИК

„Хронография” RS

„Продължителят на Теофан” RS

„Продължителя на Теофан” RS

„Хронография” GR

 

ТЕОФИРАКТ ОХРИДСКИ

„Житие на св. Климент Охридски” BG

 

ТЕОФИЛАКТ СИМОКАТА

„История” RS

 

ТЕРЕНЦИЙ

„Братята” BG/LAT

 

ТИБУЛ

Елегии BG/LAT

 

 

ТИТМАР ОТ МЕРЗЕБУРГ

„Хроника” RS

 

ТОДОР ДУКСОВ

„Преписка” BG

 

ТОМАС МАЛОРИ

„Смъртта на Артур” RS

 

ТОМА МЕЦОПСКИ

„История на Тимур-Ленк и на неговите приемници” RS

 

ТОМАС МОР

„Утопия” RS

„История на крал Ричард ІІІ” RS

 

ТОМА СПЛИТСКИ

„История на архиепископите на Сплит и Салона” RS

„История на архиепископите на Сплит и Салона” RS

 

ТУКИДИД

„Пелопонеската война” EN-GR

 

 

У

УЙЛЯМ МАЛМСБЕРИЙСКИ

„История на английските крале”  RS

 

У ХАН

„Животоописание на Чжу Юанчжан” RS

 

Ф

ИБН – ФАДЛАН

„Пътешествие по Волга” RS

„Пътешествие по Итил” RS

„Пътешествие до Волжка България”  BG

 

 

ЙОСИФ ФЛАВИЙ

„Юдейската война” – вариант RS

Йосиф Флавий – Против Апион, Юдейската война, Юдейски древности, Живота на Йосиф EN

„Юдейската война” RS

„Юдейски древности” RS

 

 

ФЛОДОАРД

„Анали” RS

 

ЛУЦИЙ АНЕЙ ФЛОР

„Две книги епитома на римската история” RS

 

ФОТИЙ КОНСТАНТИНОПОЛСКИ

„Мириобиблион” EN

 

ФРЕДГАР

„Хроника” ( Продължителя ) RS

 

ФРОАСАР

„Хроника”  EN

„Хроника” EN

“Хроники” BG

 

СЕКСТ ЮЛИЙ ФРОНТИН

„Военни хитрости” RS

 

Х

 

ХЕЗОИД

„Теогония” RS

„Дела и дни” RS

 

ХЕЛИОДОР

„Етиопика” RS

 

ХЕРАКЛИТ

„Опровержение на митовете” RS

 

ХЕРОДИАН

„История на императорската власт след Марк” RS

 

ХЕРОДОТ

„История” RS

 

ХОРАЦИЙ

„Съчинения” BG/LAT

 

Ц

 

ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАР

Съчинения FR

„Галската война” 1. BG/LAT 2. BG/LAT 3. BG/LAT 4. BG/LAT 5. BG/LAT

„Гражданската война” BG/LAT

„Александрийската война” BG/LAT

„Африканската война” BG/LAT

„Испанската война” BG/LAT

 

ЦЕККАНЕНСКИЕ АННАЛЫ RS

 

ЦИЦЕРОН

„Речи” RS

Писма и речи EN

„За законите” BG/LAT

„Брут или за прочутите оратори” BG/LAT

„За оратора” BG/LAT

„За приятелството”  1. BG/LAT 2. BG/LAT

„За старостта”  BG/LAT

„За държавата” BG/LAT

„Оратора” BG/LAT

Речи:

„За Росций” BG/LAT

Речи BG/LAT

Речи против Каталина BG/LAT

Писма BG/LAT

 

Ч

 

ЕВЛИЯ ЧЕЛЕБИ

Из „Книга за пътешествията” RS

 

ТОМАС ЧЕСТЪР

„Сър Лонфал” EN

 

ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

„За Буквите” BG

 

СЕХНИЯ  ЧХЕИДЗЕ

„Живота на царете” RS

 

Ш

ЙОАН ШИЛТБЕРГЕР

„Пътешествие” RS

 

Щ

 

Ю

 

ЮЛИЙ АФРИКАН

„Историография” RS

 

ЮВЕНАЛ

Сатири BG/LAT

 

ЮСТ ЮЛ

„Записките на датския посланник” RS

 

ЮСТИН

„Епитома на История на Филип от Помпей Трог” EN

„Епитома на История на Филип от Помпей Трог” RS

 

Я

 

ЯН ТУРОЦИ

„Унгарска хроника” (снимки на ръкописа)

 

ЯХЪЯ ОНТИОХИЙСКИ

„Летопис” ч.1 ч.2 RS

 

АНОНИМНИ

Анонимен хронограф LAT

Битката на Иля Морумец RS

Повест за Дракула RS

Малки сръбски хроники RS

Малки византийски хроники RS

Малки византийски хроники BG

Песен за Ролан EN

„Едеска хроника” EN

„Търсенето на Светия Граал” EN

„Нибелунгите” EN

„Слово о полку Игореве” RS

Аноним Византийски – Инструкции по полиоретика RS

Песен за Ролан RS

„Тристан и Изолда” RS

„Песен за нибелунгите” RS

„Младшата Еда”  RS

„Старшата Еда”  RS

„Битката при Маг Туиред”

„Епос за Гилгамеш” RS

“Легенда за доктор Фауст” RS

“Окасен и Николета” RS

„Фламенка” RS

Балади за Робин Худ

Пространно житие на Методий BG

„Проложно житие на Кирил и Методий” BG

„Житие на Наум” BG

„Похвала за цар Симеон” BG

Български апокрифен летопис BG

„Слово как Кирил Философ покръсти българите” BG

“Солунска легенда” (Слово как Килил Философ покръсти българите”  BG

„Живота на Александър – цар на македонците” BG

“Книга на мартвите на древните египтяни” BG

„Попол Вух” ( Историите на Киче) BG

„Делата на унгарците” Унгарски

„Божествения Мерлин” EN

„Именник на българските ханове” BG

„Прабългарски епиграфски паметници” (по В. Бешевлиев) BG

„Животът на Александър, цар на македонците” BG

Апокрифи BG

Морейска хроника GR

 

ДОКУМЕНТИ

Законите на римската република LAT

Гай Институции LAT

Теодосиев кодекс LAT

Юстинианов кодекс  LAT

„Законите на ХІІ – те таблици” RS

„Салически закон” RS

Земеделски закон - Византия RS

„Книга на епарха” RS

„Законите на Хамурапи” RS

„Законите на Хамурапи” BG

„Хетските закони” RS

Законник на Ур-Наму (или на Шулги) BG

„Законите на Урукагина” BG

„Великата харта на свободите” RS

Английски народни балади RS

„Свидас лексикон” BG

„Закон за съдене на людете” BG

„Рилски хрисовул” BG

„Дубровнишко грамота на Иван Асен ІІ” BG

„Сигилий на Иван Александър от 1352г.” BG

Актове на Охридската архиепископия BG

Грамота на имп. Андроник ІІ от 1325г. BG

Актове на византийските императори и цариградските патриарси RS

 

СБОРНИЦИ

 

Влахо-български и дако-славянски грамоти” съст. Ю. Венелин RS

Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость. Часть II.

Нови влахо-български грамоти отъ Брашовъ. Л. Милетич

Прабългарски епиграфски паметници – съст. Бешевлиев

Извори за българската история, Български старини от Македония, Богомилски книги и легенди

 

 

 

 

 

 

 

ALD

 

-

Hosted by uCoz