ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

 

БИБЛИОТЕКА

 

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

С оглед по-добрата визия на сайта е създадена нова страница със съдържанието на библиотеката на сайта на адрес:

 

http://ald-bg.narod.ru/index/biblioteka/0-7

 

Тази страница няма да се актуализира повече, а новите попълнения ще се добавят само на новата страница със съдържание на библиотеката

 

1. АНТИЧНА БИБЛИОТЕКА

 

 

1.1. ОБЩ ПОДРАЗДЕЛ

 

КОРНЕЛИЙ НЕПОТ – съчинения

ИСТОРИИ НА ИМПЕРАТОРИТЕ

ПАРОСКИ МРАМОРЕН НАДПИС (MARMOR PARIUM) – надписа е един от най-важните източници за хронологията на антична Гърция., като обхваща събитията от 1581/1580г.пр.н.е. до 264/263г.пр.н.е.

 

Делата на божествения Август.

 

АрианОбиколка на Черно море

 

Бехистунски надпис на персийския цар Дарий І.

 

Законник на шумерския цар Ур-Наму (приписват го също на сина му Шулги).

 

Договор на египетския фараон Рамзес ІІ и хетския владетел Хатушил ІІІ

 

Розетски надпис (гръцка версия) – надписа на жреците в чест на фараона Птоломей V Евергет. Благодарение на триезичния надпис върху камъка били разчетени йероглифите.

 

Законник на шумерския цар Липит-Ищар

 

 

 

2.6. КРАТКИ НАДПИСИ

 

Надпис посветен на Ребулас, син на Севт и брат на Котис

Възпоменателен надпис от Месемврия в чест на Гай Корнелий

Надпис от 155г. за изграждането на укрепителната система на римската колония Деултум (при дн. с. Дебелт)

 

 

2. СРЕДНОВЕКОВНА БИБЛИОТЕКА

 

2.1. ОБЩ ПОДРАЗДЕЛ

 

 

Devastatio Constantinopolitana (Разорението на Константинопол)

 

 

 

 

2.2.ХРОНИКИ

 

 

 

2.2.1. БЪЛГАРСКИ ЛЕТОПИСИ

(Разделът съдържа кратки хроники и летописни бележки)

 

2.2.2. СРЪБСКИ ЛЕТОПИСИ

 

(Разделът съдържа кратки хроники и летописни бележки)

 

2.2.3. КРАТКИ ВИЗАНТИЙСКИ ХРОНИКИ

 

(Разделът съдържа кратки хроники и летописни бележки)

 

2.2.4. ВЛАШКИ И МОЛДАВСКИ ЛЕТОПИСИ

 

 

2.2.4. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ ХРОНИКИ

 

(Разделът съдържа кратки хроники и летописни бележки)

 

 

3. ДОКУМЕНТИ

 

ВИЗАНТИЙСКИ ДОКУМЕНТИ

 

ДОКУМЕНТИ НА ВИЗАНТИЙСКИТЕ ИМПЕРАТОРИ

 

ДОКУМЕНТИ НА ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИАРШИЯ

 

 

БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ

 

ДОКУМЕНТИ НА ТЪРНОВСКАТА ПАТРИАРШИЯ

 

 

ДОКУМЕНТИ НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЯ

 

(Разделът съдържа синодални актове, писма, грамоти и др. документи)

 

ВЛАШКИ ДОКУМЕНТИ

 

ТУРСКИ ДОКУМЕНТИ

 

СРЪБСКИ ДОКУМЕНТИ

 

 

 

 

 

 

4. ОТ ПЕРИОДА СЛЕД КРАЯ НА ХV ВЕК ДО КРАЯ НА ХVІІІ ВЕК

 

1466 г. Договор между Рилския манастир и Атонския манастир „Панталеймон

 

 

МИТОВЕ, ЛЕГЕНДИ, ПРЕДАНИЯ, ИСТОРИЧЕСКИ ПЕСНИ

 

 

Цар Петър прави сватба – народна песен

МОМЧИЛОВ ЦИКЪЛ

 

Песните за деспота на Меропа Момчил.

 

Момчилова сватба – народна песен.

 

ШИШМАНОВ ЦИКЪЛ

 

 

От сборника на Миладинови

 

„От как се е, мила моя майко ле

 

От сбирката на Качановски

 

„От как се е, мила моя майко ле

„От как се е, мила моя майко ле

 

 

ЦАР ЯСЕНОВ ЦИКЪЛ

 

 

Цар Асен освобождава жена си и детето си от турците

Цар Ясен (цар Ясен спасява жена си от турците) – друг вариант

 

КРАЛИ МАРКОВ ЦИКЪЛ

 

 

ЛЕГЕНДИ ЗА ПРЕВЗЕМАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ТУРЦИТЕ

 

Предания за падането на българското царство – статия на П. Р. Славейков

Предания за места и лица от Стара Загора – записки на П. Р. Славейков

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

(Раздела съдържа списъци с публикувани та български език книги в хартиен формат)

 

 

Исторически книги на автори живели до края на ХVІІІ век издадени на български език

Христоматии и сборници с исторически извори

 

 

 

 

-

ALD