ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Сайтът „Българската древност”

 

Сайтове съдържащи хронологични таблици

 

Интернет форуми с историческа насоченост

 

Специализирани сайтове (нумизматика, военно дело, крепости и др.)

 

Интернет-библиотеки съдържащи антични и средновековни съчинения и документи

 

Азбучен списък по автори на антични и средновековни съчинения

 

Исторически книги в библиотеката на Google books

 

Сайтове на музеи

 

Сайтове с полезни програми